ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนวัดอินทนิน
พังงา
สพป.พังงา เขต1 25 กรกฎาคม 2562 20:08:20
2   โรงเรียนบ้านทับช้าง
พังงา
สพป.พังงา เขต1 27 พฤษภาคม 2559 16:36:33
3   โรงเรียนอนุบาลพังงา
พังงา
สพป.พังงา เขต1 21 สิงหาคม 2557 22:52:29
4   โรงเรียนวัดสุวรรณคูหา
พังงา
สพป.พังงา เขต1 21 พฤษภาคม 2557 20:33:01
5   โรงเรียนบ้านคุรอด
พังงา
สพป.พังงา เขต1 4 มกราคม 2555 16:03:14
6   โรงเรียนบ้านบางครั่ง
พังงา
สพป.พังงา เขต1 31 ธันวาคม 2554 16:55:16
7   โรงเรียนวัดนิโครธาราม
พังงา
สพป.พังงา เขต1 30 ธันวาคม 2554 14:25:41
8   โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์
พังงา
สพป.พังงา เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:36:17
9   โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
พังงา
สพป.พังงา เขต1 29 ธันวาคม 2554 16:30:36
10   โรงเรียนบ้านบางแก้ว
พังงา
สพป.พังงา เขต1 29 ธันวาคม 2554 15:33:31
11   โรงเรียนคุระบุรี
พังงา
สพป.พังงา เขต1 29 ธันวาคม 2554 11:16:23
12   โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส
พังงา
สพป.พังงา เขต1 29 ธันวาคม 2554 10:44:02
13   โรงเรียนเมืองพังงา
พังงา
สพป.พังงา เขต1 28 ธันวาคม 2554 14:06:44
14   โรงเรียนบ้านบางนายสี
พังงา
สพป.พังงา เขต1 28 ธันวาคม 2554 10:15:45
15   โรงเรียนบ้านพอแดง
พังงา
สพป.พังงา เขต1 27 ธันวาคม 2554 14:58:02
16   โรงเรียนวัดประชาธิการาม
พังงา
สพป.พังงา เขต1 27 ธันวาคม 2554 13:46:27
17   โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2
พังงา
สพป.พังงา เขต1 27 ธันวาคม 2554 13:07:22
18   โรงเรียนวัดชนาธิการาม
พังงา
สพป.พังงา เขต1 27 ธันวาคม 2554 11:14:50


ทั้งหมด 18 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th