ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านแม่พริก
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 16 กันยายน 2559 10:13:43
2   โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 16 สิงหาคม 2559 10:32:58
3   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา46(ดอกคำใต้)
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 10 มิถุนายน 2559 14:14:05
4   โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 2 มิถุนายน 2559 10:33:08
5   โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 8 กันยายน 2558 21:13:24
6   โรงเรียนบ้านใหม่
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 28 สิงหาคม 2557 11:24:52
7   โรงเรียนบ้านโป่ง
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 16 มิถุนายน 2557 08:25:38
8   โรงเรียนบ้านร่องจว้า
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 25 มิถุนายน 2556 09:32:59
9   โรงเรียนบ้านเหล่า
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 19 มิถุนายน 2556 08:59:44
10   โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 18 มิถุนายน 2556 16:40:42
11   โรงเรียนบ้านป่าตึง
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 18 มิถุนายน 2556 15:19:40
12   โรงเรียนบ้านต๋อม
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 17 มิถุนายน 2556 11:19:15
13   โรงเรียนบ้านดงอินตา
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 14 มิถุนายน 2556 14:57:21
14   โรงเรียนบ้านร่องห้า
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 13 มิถุนายน 2556 14:53:01
15   โรงเรียนบ้านดงบุญนาค
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 12 มิถุนายน 2556 10:14:53
16   โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 10 มิถุนายน 2556 11:55:51
17   บ้านแม่ใจ
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 8 มิถุนายน 2556 21:53:35
18   โรงเรียนบ้านสาง
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 7 มิถุนายน 2556 14:59:50
19   โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 7 มิถุนายน 2556 14:01:08
20   โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 7 มิถุนายน 2556 11:47:47
21   โรงเรียนบ้านบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห์)
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 14 มีนาคม 2555 13:17:46
22   โรงเรียนเจริญใจ
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 9 มีนาคม 2555 14:54:14
23   โรงเรียนบ้านแม่อิง
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 8 มีนาคม 2555 13:05:24
24   โรงเรียนบ้านภูเงิน
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 5 มีนาคม 2555 21:40:49
25   โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 5 มีนาคม 2555 18:59:10
26   โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 5 มีนาคม 2555 13:15:35
27   โรงเรียนบ้านม่วงคำ
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 5 มีนาคม 2555 12:51:14
28   โรงเรียนตำบลสันป่าม่วง
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 5 มีนาคม 2555 11:38:19
29   โรงเรียนบ้านห้วยเคียน
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 5 มีนาคม 2555 11:03:40
30   โรงเรียนอนุบาลพะเยา
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 5 มีนาคม 2555 10:34:20
31   โรงเรียนบ้านปางงุ้น
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 4 มีนาคม 2555 23:27:19
32   โรงเรียนบ้านร่องปอ
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 2 มีนาคม 2555 15:30:33
33   โรงเรียนเนินสมบูรณ์
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 2 มีนาคม 2555 10:12:20
34   โรงเรียนบ้านร่องคำ
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 2 มีนาคม 2555 09:39:57
35   โรงเรียนศาลา
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 1 มีนาคม 2555 15:10:51
36   โรงเรียนบ้านสันจกปก
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 1 มีนาคม 2555 14:45:18
37   โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน)
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 1 มีนาคม 2555 13:20:42
38   โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 1 มีนาคม 2555 10:07:42
39   โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 29 กุมภาพันธ์ 2555 20:22:41
40   โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 29 กุมภาพันธ์ 2555 14:49:42
41   โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 29 กุมภาพันธ์ 2555 11:29:17
42   โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ ( บ้านศรีถ้อย )
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 29 กุมภาพันธ์ 2555 09:48:48
43   โรงเรียนบ้านป่าคา
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 28 กุมภาพันธ์ 2555 15:13:20
44   โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 28 กุมภาพันธ์ 2555 12:13:57
45   โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ (สุทัศน์อุปถัมภ์)
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 28 กุมภาพันธ์ 2555 11:11:18
46   โรงเรียนบ้านดอกคำใต้
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 28 กุมภาพันธ์ 2555 11:00:00
47   โรงเรียนบ้านแม่จว้า
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 28 กุมภาพันธ์ 2555 09:59:51
48   โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 28 กุมภาพันธ์ 2555 09:43:05
49   โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 6 มกราคม 2555 10:22:15
50   โรงเรียนบ้านปิน
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 4 มกราคม 2555 10:09:13


ทั้งหมด 76 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th