ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   มหาจุฬาฯสาธิต
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 25 ธันวาคม 2563 10:17:32
2   โรงเรียนวัดลาย(ทวีปัญญา)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 9 กันยายน 2563 19:35:33
3   ชุมชนวัดบ้านนร่อม
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 12 พฤษภาคม 2563 09:29:55
4   โรงเรียนวัดดาวคะนอง
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 7 มิถุนายน 2562 21:54:47
5   วัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 2 พฤษภาคม 2562 10:54:15
6   โรงเรียนวัดไทรงาม
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 2 สิงหาคม 2561 15:26:03
7   โรงเรียนวัดโคกกรวด
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 12 มิถุนายน 2561 12:42:49
8   โรงเรียนวัดแก้วตา (สุมนพรฉิมประชาสรรค์)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 28 มิถุนายน 2560 09:52:54
9   โรงเรียนวัดนางชี
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 5 มิถุนายน 2560 14:33:30
10   โรงเรียนวัดพระแก้ว
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 14 กันยายน 2559 09:24:42
11   โรงเรียนวัดกะสังข์(พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 15 มิถุนายน 2559 14:50:41
12   โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 15 มิถุนายน 2559 10:29:10
13   โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 15 มิถุนายน 2559 09:01:51
14   โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 13 มิถุนายน 2559 11:49:06
15   โรงเรียนวัดอุทัย(เชาวนวิทยา)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 8 มิถุนายน 2559 13:19:10
16   โรงเรียนวัดบางสงบ(กองวารีวิทยานุสรณ์)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 5 มิถุนายน 2559 06:13:03
17   โรงเรียนวัดกษัตราธิราช(ไพจิตรวิหารการบำรุง)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 1 มิถุนายน 2559 10:51:14
18   โรงเรียนวัดผดุงธรรม
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 31 พฤษภาคม 2559 15:02:01
19   โรงเรียนวัดเทพอุปการาม (อุป อุ่น พัฒนาประชาสรรค์)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 31 พฤษภาคม 2559 11:16:32
20   โรงเรียนวัดไก่
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 27 พฤษภาคม 2559 15:11:26
21   โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 15 กันยายน 2558 09:24:36
22   โรงเรียนวัดโตนด(บุญชื่นอุปถัมภ์)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 29 สิงหาคม 2558 14:38:16
23   โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 17 สิงหาคม 2558 10:17:35
24   โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม(เจียนวิทยาคาร)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 14 สิงหาคม 2558 11:24:18
25   โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 12 พฤษภาคม 2558 20:01:07
26   โรงเรียนบ้านดอนข่อย
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 3 มิถุนายน 2557 16:06:00
27   โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 29 พฤษภาคม 2557 13:39:26
28   โรงเรียนวัดหนองเป้า
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 19 พฤษภาคม 2557 15:12:21
29   โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 15 พฤษภาคม 2557 10:55:18
30   โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 5 พฤษภาคม 2557 10:29:22
31   โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 2 พฤษภาคม 2557 23:21:47
32   โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 2 พฤษภาคม 2557 09:22:41
33   โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว(สำลีเคลือบราษฎร์บำรุง)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 1 พฤษภาคม 2557 14:52:09
34   โรงเรียนวัดหัวคุ้ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 28 สิงหาคม 2556 18:16:44
35   โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง(แร่ผดุงวิทยา)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 3 สิงหาคม 2556 23:26:46
36   โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 16 กรกฎาคม 2556 10:15:51
37   โรงเรียนวัดช้าง
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 15 กรกฎาคม 2556 14:17:06
38   โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงินอนุสรณ์)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 15 กรกฎาคม 2556 08:51:39
39   โรงเรียนวัดบ้านแถว
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 13 กรกฎาคม 2556 17:07:00
40   โรงเรียนวัดโบสถ์(วิบูลประภาราษฎร์สามัคคี)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 12 กรกฎาคม 2556 16:04:07
41   โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 10 กรกฎาคม 2556 12:09:54
42   โรงเรียนวัดทุ่งมน
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 9 กรกฎาคม 2556 11:16:17
43   โรงเรียนวัดศิวาราม
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 9 กรกฎาคม 2556 10:42:57
44   โรงเรียนวัดอุทการาม
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 8 กรกฎาคม 2556 15:41:17
45   โรงเรียนวัดบ้านหีบ
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 8 กรกฎาคม 2556 15:02:18
46   โรงเรียนสุดินสหราษฎร์
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 8 กรกฎาคม 2556 13:59:24
47   โรงเรียนวัดทอง(สามัคคยานุสรณ์)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 8 กรกฎาคม 2556 12:36:14
48   โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 8 กรกฎาคม 2556 12:14:41
49   โรงเรียนวัดศรีภวังค์
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 8 กรกฎาคม 2556 11:32:35
50   โรงเรียนวัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 8 กรกฎาคม 2556 11:29:49


ทั้งหมด 161 รายการ 1 / 4
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th