ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร)
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต1 23 กันยายน 2560 12:51:21
2   โรงเรียนบ้านท่าข้าม
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต1 19 กันยายน 2560 11:55:30
3   โรงเรียนวัดควน
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต1 20 เมษายน 2556 12:40:12
4   โรงเรียนพระราชดำริ ศูนย์ครูใต้ จังหวัดปัตตานี
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต1 5 เมษายน 2556 13:23:41
5   โรงเรียนเมืองปัตตานี
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต1 26 ธันวาคม 2554 15:33:22
6   โรงเรียนวัดมหิงษาราม
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต1 24 ธันวาคม 2554 14:08:31


ทั้งหมด 6 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th