ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 19 สิงหาคม 2562 11:07:32
2   โรงเรียนวัดเกาะลอย
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 15 สิงหาคม 2562 16:03:16
3   โรงเรียนวัดดงไชยมัน
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 15 สิงหาคม 2562 15:46:32
4   โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 1 กันยายน 2559 21:04:15
5   โรงเรียนบ้านประพาส
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 13 มิถุนายน 2559 20:30:58
6   สุขใจ พูลสวัสดิ์
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 4 กันยายน 2558 10:48:38
7   โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 1 กันยายน 2558 09:50:20
8   โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 12 มิถุนายน 2558 20:04:39
9   โรงเรียนบ้านท่าตูม
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 5 มิถุนายน 2558 13:55:48
10   โรงเรียนบ้านแหลมไผ่
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 4 มิถุนายน 2558 13:58:03
11   โรงเรียนวัดหาดสะแก
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 9 กันยายน 2557 12:01:55
12   โรงเรียนบ้านเนินหอม
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 13 มิถุนายน 2557 09:09:21
13   โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 12 มิถุนายน 2557 18:17:30
14   โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 25 มิถุนายน 2556 14:50:30
15   โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 6 มิถุนายน 2556 10:45:49
16   โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 22 พฤษภาคม 2556 13:20:36
17   โรงเรียนบ้านหนองชะอม
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 22 พฤษภาคม 2556 12:55:13
18   โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 15 พฤษภาคม 2556 09:49:00
19   โรงเรียนวัดเนินผาสุก
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 15 พฤษภาคม 2556 09:29:45
20   โรงเรียนวัดหนองหูช้าง
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 2 พฤษภาคม 2556 10:51:25
21   โรงเรียนบ้านแหลมหิน
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 2 พฤษภาคม 2556 10:28:48
22   โรงเรียนวัดหนองโพรง
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 2 พฤษภาคม 2556 10:28:25
23   โรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 30 เมษายน 2556 19:52:28
24   โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 30 เมษายน 2556 14:20:25
25   โรงเรียนวัดระเบาะไผ่
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 30 เมษายน 2556 14:16:22
26   โรงเรียนบ้านหว้าเอน
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 30 เมษายน 2556 08:49:18
27   โรงเรียนวัดหัวกรด
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 29 เมษายน 2556 14:23:23
28   โรงเรียนวัดโคกเขื่อน
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 28 เมษายน 2556 20:23:20
29   โรงเรียนบ้านวังขอน
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 26 เมษายน 2556 18:56:16
30   โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 26 เมษายน 2556 10:56:31
31   โรงเรียนบ้านหนองหอย
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 26 เมษายน 2556 10:51:48
32   โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 26 เมษายน 2556 10:42:25
33   โรงเรียนวัดศรีมงคล
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 26 เมษายน 2556 10:40:13
34   โรงเรียนวัดคู้ลำพัน
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 26 เมษายน 2556 10:01:38
35   โรงเรียนวัดแสงสว่าง
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 25 เมษายน 2556 19:02:32
36   โรงเรียนบ้านหนองเต่า
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 25 เมษายน 2556 14:45:05
37   วังทะลุ
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 2 เมษายน 2556 13:26:10
38   โรงเรียนบ้านหอย (เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์)
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 27 มีนาคม 2556 12:27:17
39   โรงเรียนวัดเนินไม้หอม
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 25 มีนาคม 2556 09:26:02
40   โรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 21 มีนาคม 2555 14:51:43
41   โรงเรียนบ้านมาบเหียง
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 21 มีนาคม 2555 12:46:16
42   โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 20 มีนาคม 2555 21:27:12
43   โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 29 กุมภาพันธ์ 2555 08:40:48
44   โรงเรียนวัดเนินสูง
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 14 กุมภาพันธ์ 2555 12:26:05
45   โรงเรียนวัดขิงกระชาย
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 13 กุมภาพันธ์ 2555 10:40:54
46   โรงเรียนวัดหนองแก้ว
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 13 กุมภาพันธ์ 2555 10:10:41
47   โรงเรียนบ้านโป่งไผ่
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 10 กุมภาพันธ์ 2555 10:54:57
48   โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 9 กุมภาพันธ์ 2555 08:51:22
49   โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 8 กุมภาพันธ์ 2555 13:10:18
50   โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 8 กุมภาพันธ์ 2555 10:51:10


ทั้งหมด 116 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th