ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 4 มิถุนายน 2556 13:14:30
2   โรงเรียนบ้านช้างเผือก
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 12 เมษายน 2556 23:12:56
3   โรงเรียนอุดมราชภักดี
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 1 เมษายน 2556 09:03:05
4   โรงเรียนบ้านสีดางาม
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 31 มีนาคม 2556 09:49:10
5   โรงเรียนบ้านชะม่วง
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 30 มีนาคม 2556 10:09:18
6   โรงเรียนบ้านหนองจันทร์
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 29 มีนาคม 2556 06:23:54
7   โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 28 มีนาคม 2556 12:22:30
8   โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 27 มีนาคม 2556 14:33:20
9   โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 22 มีนาคม 2556 12:41:38
10   โรงเรียนบ้านห้วยสัก
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 15 มีนาคม 2556 11:22:37
11   โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 8 มีนาคม 2556 14:40:40
12   โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 26 กุมภาพันธ์ 2556 10:53:11
13   โรงเรียนบ้านดอนทอง
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 13 กุมภาพันธ์ 2556 10:23:33
14   โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 27 มกราคม 2555 09:02:04
15   โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 18 มกราคม 2555 13:11:18
16   โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 18 มกราคม 2555 11:22:33
17   โรงเรียนบ้านยุบพริก
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 18 มกราคม 2555 10:18:25
18   โรงเรียนบ้านทุ่งไทร
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 18 มกราคม 2555 10:04:25
19   โรงเรียนอ่างทองพัฒนา
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 18 มกราคม 2555 08:46:41
20   โรงเรียนบ้านมรสวบ
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 17 มกราคม 2555 19:28:06
21   โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 17 มกราคม 2555 18:21:12
22   โรงเรียนบ้านคลองชายธง
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 17 มกราคม 2555 17:49:14
23   โรงเรียนมูลนิธิศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 17 มกราคม 2555 16:53:44
24   โรงเรียนบ้านอ่าวยาง
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 17 มกราคม 2555 15:46:36
25   โรงเรียนบ้านดอนสำนัก
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 17 มกราคม 2555 15:20:14
26   โรงเรียนวัดนาผักขวง
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 17 มกราคม 2555 15:09:18
27   โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 17 มกราคม 2555 15:04:52
28   โรงเรียนบ้านสวนหลวง
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 17 มกราคม 2555 14:41:19
29   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65(วังไทรติ่ง)
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 17 มกราคม 2555 14:23:01
30   โรงเรียนบ้านท่าฝาง
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 17 มกราคม 2555 14:09:51
31   โรงเรียนบ้านหนองกก
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 17 มกราคม 2555 13:47:56
32   โรงเรียนบ้านหนองเสือ
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 17 มกราคม 2555 13:12:14
33   โรงเรียนด่านสิงขร
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 17 มกราคม 2555 13:08:27
34   โรงเรียนบ้านบึง
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 17 มกราคม 2555 12:24:15
35   โรงเรียนวัดนาหูกวาง
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 15 มกราคม 2555 14:55:58
36   โรงเรียนบ้านทางหวาย
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 12 มกราคม 2555 11:42:46
37   โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 11 มกราคม 2555 13:54:57
38   โรงเรียนบ้านหว้ากอมิตรภาพท่ 72
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 10 มกราคม 2555 12:58:07
39   โรงเรียนบ้านยางเขา
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 6 มกราคม 2555 00:11:10
40   โรงเรียนอนุบาลทับสะแก
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 5 มกราคม 2555 21:20:52
41   โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 5 มกราคม 2555 10:08:19
42   โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 30 ธันวาคม 2554 08:54:32
43   โรงเรียนประชาพิทักษ์
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 29 ธันวาคม 2554 22:20:43
44   โรงเรียนบ้านทองมงคล
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 29 ธันวาคม 2554 16:53:02
45   โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 29 ธันวาคม 2554 13:40:55
46   โรงเรียนบ้านไชยราช
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 29 ธันวาคม 2554 11:21:47
47   โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 28 ธันวาคม 2554 23:48:10
48   โรงเรียนบ้านท่าขาม
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 28 ธันวาคม 2554 15:26:11
49   โรงเรียนวัดดอนยาง
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 28 ธันวาคม 2554 14:10:07
50   โรงเรียนบ้านเหมืองแร่
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 28 ธันวาคม 2554 13:42:22


ทั้งหมด 119 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th