ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนวัดบางเดื่อ
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 12 กันยายน 2562 01:41:26
2   วัดบัวหลวง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 30 สิงหาคม 2562 16:00:46
3   ลิ้นจี่อุทิศ
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 23 สิงหาคม 2562 15:12:42
4   บุญคุ้มราษฎร์บํารุง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 1 สิงหาคม 2562 11:35:04
5   โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 10 กรกฎาคม 2562 10:28:45
6   คลองสระ (สภาวิทยาอุทิศ)
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 28 มิถุนายน 2562 15:14:33
7   โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 11 มิถุนายน 2562 09:57:20
8   วัดบางเตยใน
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 6 มิถุนายน 2562 13:57:51
9   คลองพระอุดม
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 17 พฤษภาคม 2562 16:22:46
10   โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 2 พฤษภาคม 2562 04:18:30
11   บางโพธิ์เหนือ
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 26 เมษายน 2562 11:34:52
12   โรงเรียนปากคลองสอง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 22 มีนาคม 2562 08:42:36
13   โรงเรียนวัดศิริจันทาราม
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 15 มิถุนายน 2561 13:54:30
14   โรงเรียนวัดนาวง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 15 มิถุนายน 2561 10:05:50
15   โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ(ปทุมธรรมโชติ)
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 13 มิถุนายน 2561 13:28:20
16   โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 11 มิถุนายน 2561 13:05:29
17   โรงเรียน​วัด​เม​ตา​รา​งค์​
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 10 พฤษภาคม 2561 14:17:26
18   โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 29 กันยายน 2560 14:06:36
19   โรงเรียนวัดสว่างภพ
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 25 กันยายน 2560 15:40:44
20   โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 20 กันยายน 2560 13:43:37
21   โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 27 มิถุนายน 2560 13:18:04
22   โรงเรียนวัดโคก
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 23 พฤษภาคม 2560 09:09:32
23   โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 19 พฤษภาคม 2559 16:47:37
24   โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าเเข็ง)
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 14 พฤษภาคม 2559 11:32:37
25   โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 11 พฤษภาคม 2559 14:59:10
26   โรงเรียนวัดบัวขวัญ
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 11 พฤษภาคม 2559 12:09:48
27   โรงเรียนวัดสะแก
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 10 พฤษภาคม 2559 13:01:18
28   โรงเรียนวัดตะวันเรือง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 15 กันยายน 2558 14:09:01
29   โรงเรียนวัดผลาหาร
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 15 กันยายน 2558 13:52:36
30   โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 14 กันยายน 2558 09:56:52
31   โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 8 กันยายน 2558 09:44:49
32   โรงเรียนคลองลาดช้าง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 7 กันยายน 2558 19:01:15
33   โรงเรียนวัดเชิงท่า(ปทุมธานี)
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 4 กันยายน 2558 11:08:34
34   โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 31 สิงหาคม 2558 09:56:43
35   โรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุ์อุปถัมภ์)
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 28 สิงหาคม 2558 15:59:50
36   โรงเรียนวัดจันทาราม
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 26 สิงหาคม 2558 09:42:27
37   โรงเรียนวัดบางพูน
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 23 สิงหาคม 2558 21:01:07
38   โรงเรียนสี่แยกบางเตย (แก่นจำเนียรอนุสรณ์)
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 21 สิงหาคม 2558 15:05:18
39   โรงเรียนวัดฉาง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 21 สิงหาคม 2558 14:39:45
40   โรงเรียนบ้านคลองขวางบน
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 21 สิงหาคม 2558 12:57:55
41   โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน มิตรภาพที่ 64
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 21 สิงหาคม 2558 00:04:08
42   โรงเรียนวัดบางนา(เส็งเลิศประชานุกูล)
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 19 สิงหาคม 2558 10:49:54
43   โรงเรียนวัดพืชนิมิต(คำสวัสดิ์ราษฎร์บำรุง)
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 18 สิงหาคม 2558 18:38:53
44   โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 18 สิงหาคม 2558 00:25:05
45   โรงเรียนวัดมงคลพุการาม(หกเจริญอุปถัมภ์)
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 14 สิงหาคม 2558 14:11:44
46   โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 14 สิงหาคม 2558 10:22:40
47   โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร)
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 13 สิงหาคม 2558 14:11:54
48   โรงเรียนศาลาพัน
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 13 สิงหาคม 2558 13:58:23
49   โรงเรียนวัดดาวเรือง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 13 สิงหาคม 2558 11:52:01
50   โรงเรียนวัดเวฬุวัน
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 15 มิถุนายน 2558 14:59:33


ทั้งหมด 84 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th