ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 15 กันยายน 2563 09:27:26
2   โรงเรียนบ้านกระเดื่อง
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 14 กันยายน 2563 15:17:02
3   วัดโคกล่าม
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 14 กันยายน 2563 09:39:46
4   วัดบ้านโคกซาด
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 13 กันยายน 2563 11:46:34
5   โรงเรียนบ้านหนองเพิก
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 12 กันยายน 2563 08:26:55
6   โรงเรียนวัดหนองครก
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 18 สิงหาคม 2563 10:48:06
7   บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 4 มิถุนายน 2562 16:33:18
8   โรงเรียนบ้านดอนหวาย
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 14 มิถุนายน 2561 09:17:39
9   โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 4 มิถุนายน 2561 16:15:27
10   โรงเรียนบ้านลุงม่วง
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 25 กันยายน 2560 08:12:47
11   โรงเรียนบ้านท้องเรือ
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 19 มิถุนายน 2560 09:31:40
12   โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 14 กันยายน 2559 10:36:54
13   โรงเรียนบ้านร่มไทร
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 14 กันยายน 2559 00:49:25
14   โรงเรียนบ้านกวางงอย
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 19 สิงหาคม 2559 12:02:17
15   โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 15 มิถุนายน 2559 14:30:24
16   โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 14 มิถุนายน 2559 15:56:53
17   โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 14 มิถุนายน 2559 09:50:41
18   โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 14 มิถุนายน 2559 09:49:36
19   โรงเรียนบ้านหนองโสน
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 13 มิถุนายน 2559 14:02:22
20   โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 13 มิถุนายน 2559 13:22:18
21   โรงเรียนบ้านโนนศิลา
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 10 มิถุนายน 2559 21:07:21
22   โรงเรียนบ้านตูมหวาน
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 10 มิถุนายน 2559 15:15:18
23   โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 10 มิถุนายน 2559 10:17:47
24   โรงเรียนบ้านเมืองแฝก
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 10 มิถุนายน 2559 09:53:38
25   โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 10 มิถุนายน 2559 09:45:02
26   โรงเรียนบ้านหนองไฮ
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 8 มิถุนายน 2559 14:29:20
27   โรงเรียนวัดหนองครก
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 7 มิถุนายน 2559 14:06:11
28   โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 25 พฤษภาคม 2559 19:16:26
29   โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 24 พฤษภาคม 2559 16:52:14
30   โรงเรียนบ้านโคกวัด
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 15 กันยายน 2558 10:56:55
31   โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 10 กันยายน 2558 13:54:33
32   โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 7 กันยายน 2558 15:03:39
33   โรงเรียนบ้านสระเกษ
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 7 กันยายน 2558 09:36:31
34   โรงเรียนพระครูวิทยา
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 1 กันยายน 2558 15:29:48
35   โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 1 กันยายน 2558 14:25:11
36   โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์ ๕)
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 31 สิงหาคม 2558 14:34:27
37   โรงเรียนบ้านเมืองยาง
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 31 สิงหาคม 2558 14:19:46
38   โรงเรียนบ้านแสลงพัน
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 27 สิงหาคม 2558 13:45:21
39   โรงเรียนบ้านหนองแวง
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 25 สิงหาคม 2558 15:08:18
40   โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 25 สิงหาคม 2558 14:58:33
41   โรงเรียนบ้านยาง
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 25 สิงหาคม 2558 14:56:48
42   บ้านหนองไผ่ใหญ่
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 25 สิงหาคม 2558 10:14:02
43   โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 24 สิงหาคม 2558 13:02:40
44   โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 24 สิงหาคม 2558 12:59:57
45   โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 23 สิงหาคม 2558 09:12:11
46   โรงเรียนบ้านตูบช้าง
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 22 สิงหาคม 2558 11:02:17
47   โรงเรียนบ้านหนองปรือ
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 20 สิงหาคม 2558 12:47:42
48   โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 20 สิงหาคม 2558 11:10:06
49   โรงเรียนวัดบ้านกะหาด
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 20 สิงหาคม 2558 09:57:04
50   โรงเรียนประชาสวัสดิ์ิวิทยา
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 19 สิงหาคม 2558 20:53:35


ทั้งหมด 198 รายการ 1 / 4
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th