ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   บ้านแสงอรุณ
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 19 มิถุนายน 2562 16:40:36
2   โรงเรียนบ้านดอนเสียด
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 17 มิถุนายน 2562 08:50:19
3   โรงเรียนบ้านดงโทน
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 15 มิถุนายน 2562 18:35:08
4   โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 15 มิถุนายน 2562 12:44:11
5   โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 14 มิถุนายน 2562 15:02:24
6   บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 7 กันยายน 2561 14:53:02
7   โรงเรียนบ้านกุดสิม
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 9 มิถุนายน 2561 20:37:36
8   โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 15 มิถุนายน 2559 15:53:48
9   โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 14 มิถุนายน 2559 18:09:18
10   โรงเรียนบ้านพันลำ"เจริญวิทยา"
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 8 มิถุนายน 2559 15:53:50
11   โรงเรียนสิริภัทรวิทยา
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 3 มิถุนายน 2559 07:01:58
12   โรงเรียนบ้านโนนสวาง
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 30 พฤษภาคม 2559 08:47:14
13   โรงเรียนบ้านหนองชัยวาน
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 27 พฤษภาคม 2559 14:14:19
14   โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 15 กันยายน 2558 20:33:16
15   โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 15 กันยายน 2558 17:03:40
16   โรงเรียนบ้านนาเจริญ
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 15 กันยายน 2558 11:07:51
17   โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 14 กันยายน 2558 10:40:58
18   โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 9 กันยายน 2558 11:27:14
19   โรงเรียนบ้านศรีชมภู
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 7 กันยายน 2558 12:40:35
20   โรงเรียนประวิตร(หนองบ่อ)
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 1 กันยายน 2558 11:10:18
21   โรงเรียนบ้านนาสิงห์
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 27 สิงหาคม 2558 13:34:08
22   โรงเรียนบ้านโนนม่วง
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 25 สิงหาคม 2558 15:41:16
23   โรงเรียนบึงของหลงวิทยา
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 24 สิงหาคม 2558 12:11:27
24   โรงเรียนบ้านหนองตอ
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 14 กันยายน 2557 15:43:16
25   โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 9 สิงหาคม 2557 12:13:08
26   โรงเรียนบ้านชุมภูทอง
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 1 สิงหาคม 2557 09:43:20
27   โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 16 มิถุนายน 2557 08:45:13
28   โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาสรรค์
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 15 มิถุนายน 2557 07:52:46
29   โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 13 มิถุนายน 2557 15:40:17
30   โรงเรียนบ้านบัวโคก (บึงกาฬ)
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 13 มิถุนายน 2557 08:25:38
31   โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 13 มิถุนายน 2557 08:04:44
32   โรงเรียนบ้านนาสวรรค์
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 12 มิถุนายน 2557 23:00:04
33   โรงเรียนธเนตรวิทยา
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 12 มิถุนายน 2557 13:09:43
34   โรงเรียนเลิดสิน
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 12 มิถุนายน 2557 11:47:37
35   โรงเรียนบ้านต้าย
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 10 มิถุนายน 2557 15:15:59
36   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๑(บ้านโคกกว้าง)
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 6 มิถุนายน 2557 09:39:51
37   โรงเรียนบ้านดอนปอ
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 5 มิถุนายน 2557 16:31:22
38   โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 4 มิถุนายน 2557 10:29:52
39   โรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 2 มิถุนายน 2557 16:35:34
40   โรงเรียนบ้านซ่อมกอก
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 28 พฤษภาคม 2557 10:20:37
41   โรงเรียนบ้านนาคำ
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 15 ตุลาคม 2556 13:08:11
42   โรงเรียนบ้านคลองทิพย์
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 6 กันยายน 2556 14:51:18
43   โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 6 กันยายน 2556 14:45:43
44   โรงเรียนบ้านห้วยทราย
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 6 กันยายน 2556 14:44:35
45   โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 6 กันยายน 2556 14:43:36
46   โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 6 กันยายน 2556 14:41:45
47   โรงเรียนบ้านท่าสะอาด
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 12 มิถุนายน 2556 13:03:27
48   โรงเรียนชุมชนบ้านตูม
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 28 พฤษภาคม 2556 10:01:33
49   โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 27 พฤษภาคม 2556 16:51:24
50   โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 24 พฤษภาคม 2556 11:40:27


ทั้งหมด 154 รายการ 1 / 4
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th