ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสำราญ
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 1 มิถุนายน 2563 09:49:36
2   โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 27 พฤศจิกายน 2562 12:36:02
3   วัดท่าล้อ
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 14 สิงหาคม 2561 12:57:07
4   วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล)
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 14 สิงหาคม 2561 11:05:43
5   โรงเรียนบ้านเนิน
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 2 มิถุนายน 2559 20:57:29
6   โรงเรียนราษฎร์อุทิศ
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 30 พฤษภาคม 2559 11:01:19
7   โรงเรียนวัดหนองเต่า
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 15 มิถุนายน 2558 12:17:36
8   โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 15 มิถุนายน 2558 10:56:10
9   โรงเรียนวัดคลองยาง "ประชาพัฒนา"
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 15 มิถุนายน 2558 10:34:57
10   โรงเรียนเขาทอง
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 15 มิถุนายน 2558 08:43:43
11   โรงเรียนย่านคีรี
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 11 มิถุนายน 2558 14:36:38
12   โรงเรียนเขาสามยอด
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 11 มิถุนายน 2558 10:47:02
13   โรงเรียนวัดวังหิน
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 10 มิถุนายน 2558 09:53:02
14   โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณฺ์
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 16 มิถุนายน 2557 08:32:49
15   โรงเรียนบ้านเขากะลา
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 15 มิถุนายน 2557 12:52:09
16   โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ)
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 13 มิถุนายน 2557 16:22:00
17   โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์)
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 13 มิถุนายน 2557 15:59:16
18   โรงเรียนวัดวังยาง
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 13 มิถุนายน 2557 15:46:25
19   โรงเรียนวัดพันลาน
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 13 มิถุนายน 2557 15:10:29
20   โรงเรียนวัดบ้านลาด
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 13 มิถุนายน 2557 15:07:23
21   โรงเรียนวัดบางเคียน
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 13 มิถุนายน 2557 14:53:43
22   โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 13 มิถุนายน 2557 14:31:24
23   โรงเรียนวัดไผ่สิงห์
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 13 มิถุนายน 2557 13:54:54
24   โรงเรียนวัดโพธิ์หนองยาว
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 13 มิถุนายน 2557 13:52:05
25   โรงเรียนวัดหัวงิ้ว
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 13 มิถุนายน 2557 13:42:23
26   โรงเรียนวัดหนองหมู
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 13 มิถุนายน 2557 13:36:26
27   โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัย-ประชานุกูล)
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 13 มิถุนายน 2557 13:07:18
28   โรงเรียนวัดวังไผ่
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 13 มิถุนายน 2557 12:18:44
29   โรงเรียนบ้านสระงาม
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 13 มิถุนายน 2557 12:00:03
30   โรงเรียนวัดบางมะฝ่อ
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 13 มิถุนายน 2557 11:13:08
31   โรงเรียนวัดสุบรรณาราม
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 13 มิถุนายน 2557 11:11:19
32   โรงเรียนวัดบึงน้ำใส
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 13 มิถุนายน 2557 11:06:45
33   โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 13 มิถุนายน 2557 10:14:07
34   โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 13 มิถุนายน 2557 09:55:01
35   โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล)
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 13 มิถุนายน 2557 09:53:34
36   โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 13 มิถุนายน 2557 09:26:12
37   โรงเรียนวัดสันติธรรม
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 12 มิถุนายน 2557 23:07:29
38   โรงเรียนวัดทัพชุมพล
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 12 มิถุนายน 2557 22:19:23
39   โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 12 มิถุนายน 2557 22:15:13
40   โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 12 มิถุนายน 2557 18:22:39
41   โรงเรียนวัดบ้านไร่
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 12 มิถุนายน 2557 16:40:47
42   โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 12 มิถุนายน 2557 15:20:18
43   โรงเรียนวัดท่าทอง
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 12 มิถุนายน 2557 14:43:09
44   โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 12 มิถุนายน 2557 14:02:47
45   โรงเรียนวัดหนองแพงพวย
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 12 มิถุนายน 2557 13:42:29
46   โรงเรียนบ้านหนองเต่า
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 12 มิถุนายน 2557 11:30:04
47   โรงเรียนวัดพระนอน
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 12 มิถุนายน 2557 11:21:22
48   โรงเรียนวัดท่านา
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 12 มิถุนายน 2557 11:14:59
49   โรงเรียนศรีพูลราษฎร์สามัคคี
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 12 มิถุนายน 2557 11:04:10
50   โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 12 มิถุนายน 2557 11:03:16


ทั้งหมด 90 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th