ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   วัดน้ำรอบ(ลานสกา)
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 15 กันยายน 2563 14:51:41
2   โรงเรียนบ้านร่อน
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 9 กันยายน 2563 10:54:31
3   โรงเรียนบ้านไสใหญ่
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 1 กันยายน 2563 09:12:04
4   โรงเรียนวัดท่างาม
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 22 สิงหาคม 2563 09:04:34
5   โรงเรียนวัดห้วยพระ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 19 สิงหาคม 2563 11:18:16
6   โรงเรียนวัดใหม่ทอน
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 17 สิงหาคม 2563 22:35:02
7   วัดบางใหญ่
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 14 สิงหาคม 2563 11:12:41
8   บ้านมะม่วงทอง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 13 สิงหาคม 2563 15:11:35
9   โรงเรียนบ้านห้วยระย้า
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 11 สิงหาคม 2563 12:38:01
10   โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 11 สิงหาคม 2563 11:02:12
11   วัดพระพรหม
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 7 สิงหาคม 2563 14:17:39
12   วัดน้ำรอบ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 7 สิงหาคม 2563 12:27:02
13   โรงเรียนวัดสอ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 7 สิงหาคม 2563 10:57:04
14   วัดราษฎร์เจริญ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 7 สิงหาคม 2563 09:38:33
15   โรงเรียนวัดมะม่วงทอง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 19 มิถุนายน 2563 09:04:10
16   โรงเรียนวัดไทรงาม
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 15 มิถุนายน 2563 15:27:25
17   บ้านคดศอก
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 15 มิถุนายน 2563 14:50:59
18   วัดโบสถ์
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 14 มิถุนายน 2563 21:15:21
19   โรงเรียนบ้านปากช่อง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 4 พฤษภาคม 2563 13:31:30
20   โรงเรียนวัดโคกกะถิน
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 10 มีนาคม 2563 12:21:16
21   วัดสระแก้ว
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 31 สิงหาคม 2561 20:59:39
22   โรงเรียนวัดโดน
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 11 พฤษภาคม 2559 19:19:06
23   โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 26 สิงหาคม 2557 11:17:24
24   โรงเรียนวัดบางหว้า
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 25 สิงหาคม 2557 19:21:53
25   โรงเรียนวัดหนองบัว
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 21 สิงหาคม 2557 12:41:19
26   โรงเรียนวัดจันทร์
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 14 สิงหาคม 2557 11:29:31
27   โรงเรียนวัดเชิงแตระ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 8 สิงหาคม 2557 08:25:20
28   โรงเรียนวัดหนองแตน
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 14 มิถุนายน 2557 21:11:08
29   โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 4 มิถุนายน 2557 14:36:23
30   โรงเรียนบ้านห้วยไทร
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 8 พฤษภาคม 2556 14:40:16
31   โรงเรียนวัดทุ่งแย้
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 20 กุมภาพันธ์ 2556 10:10:53
32   โรงเรียนบ้านบางไทร
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 2 กุมภาพันธ์ 2556 22:10:25
33   โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 1 กุมภาพันธ์ 2555 14:58:14
34   โรงเรียนวัดทางพูน
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 10 มกราคม 2555 09:52:13
35   โรงเรียนบ้านตลาด
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 5 มกราคม 2555 12:40:22
36   โรงเรียนวัดสมอ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 30 ธันวาคม 2554 12:28:34
37   โรงเรียนวัดสวนพล
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 30 ธันวาคม 2554 10:51:02
38   โรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 30 ธันวาคม 2554 08:49:17
39   โรงเรียนวัดกัด
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 29 ธันวาคม 2554 21:24:12
40   โรงเรียนวัดท่าช้าง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 29 ธันวาคม 2554 10:30:22
41   โรงเรียนวัดหัวอิฐ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 29 ธันวาคม 2554 10:13:14
42   โรงเรียนบ้านหนองหนอน
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 28 ธันวาคม 2554 14:15:36
43   โรงเรียนวัดท่าแพ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 28 ธันวาคม 2554 11:26:54
44   โรงเรียนวัดพระเพรง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 27 ธันวาคม 2554 16:19:38
45   Wat Pa Wai School
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 27 ธันวาคม 2554 13:11:20
46   โรงเรียนบ้านบางกระบือ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 27 ธันวาคม 2554 13:07:05
47   โรงเรียนวัดจังหูน
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 27 ธันวาคม 2554 12:55:24


ทั้งหมด 47 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th