ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านหนองจำปา
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 10 กันยายน 2561 13:00:41
2   บ้านโคกไผ่-ขนาย
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 10 กันยายน 2561 12:53:08
3   โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 10 กันยายน 2561 12:11:06
4   โรงเรียนบ้านหนองม้า
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 10 กันยายน 2561 12:07:54
5   โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 10 กันยายน 2561 09:08:01
6   โรงเรียนบ้านหลุมข้าว
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 10 กันยายน 2561 09:03:43
7   โรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่ 93
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 10 กันยายน 2561 07:57:44
8   โคกเพชรสระมโนรา
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 9 กันยายน 2561 22:34:04
9   บ้านบึงสาร
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 9 กันยายน 2561 22:15:00
10   บ้านยางน้อยหัวสิบ
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 9 กันยายน 2561 22:12:47
11   ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 8 กันยายน 2561 18:48:30
12   บ้านดอนหวาย (สิงห์คุรุประชาสรรค์)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 8 กันยายน 2561 17:27:54
13   บ้านวังม่วง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 8 กันยายน 2561 15:48:32
14   บ้านมาบมะค่า
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 6 กันยายน 2561 17:59:52
15   บ้านเหล่าพิทยาคม
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 6 กันยายน 2561 14:14:01
16   บ้านภูเขาลาด
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 17 สิงหาคม 2561 00:30:23
17   บ้านเกรียมโนนสำโรง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 16 สิงหาคม 2561 08:49:21
18   โรงเรียนบ้านหนองนา
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 8 สิงหาคม 2561 15:23:13
19   โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 2 มิถุนายน 2561 15:41:57
20   โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 18 กันยายน 2560 10:07:47
21   โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ (นครราชสีมา)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 30 มิถุนายน 2560 15:44:07
22   โรงเรียนบ้านดงพลอง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 539)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 30 มิถุนายน 2560 13:56:50
23   โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 29 มิถุนายน 2560 12:20:30
24   โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 29 มิถุนายน 2560 11:59:59
25   โรงเรียนเสนานุเคราะห์
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 26 มิถุนายน 2560 13:55:20
26   โรงเรียนบ้านละลมโพธิ์
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 21 มิถุนายน 2560 10:38:47
27   โรงเรียนบ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 9 มิถุนายน 2560 10:03:27
28   โรงเรียนบ้านหนองตาคง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 21 พฤษภาคม 2560 21:18:32
29   โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 18 พฤษภาคม 2560 22:56:54
30   โรงเรียนบ้านหนองระเวียง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 6 สิงหาคม 2559 14:45:40
31   โรงเรียนบ้านยองแยง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 5 สิงหาคม 2559 08:43:15
32   โรงเรียนบ้านหนองโจด
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 4 สิงหาคม 2559 14:54:03
33   โรงเรียนบ้านพะเนา
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 4 สิงหาคม 2559 10:11:54
34   โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 15 มิถุนายน 2559 15:15:14
35   โรงเรียนบ้านคนชุม
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 14 มิถุนายน 2559 11:14:24
36   โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 10 มิถุนายน 2559 13:21:18
37   โรงเรียนสวนหม่อน
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 10 มิถุนายน 2559 10:42:49
38   โรงเรียนบ้านโนนมันเทศ
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 9 มิถุนายน 2559 11:19:40
39   โรงเรียนบ้านหมื่นไวย
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 9 มิถุนายน 2559 11:17:39
40   โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่(สถิตย์วิริยคุณ)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 8 มิถุนายน 2559 14:39:20
41   โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 7 มิถุนายน 2559 12:13:58
42   โรงเรียนบ้านพุดซา
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 6 มิถุนายน 2559 20:45:33
43   โรงเรียนบ้านจันอัด
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 6 มิถุนายน 2559 09:58:36
44   โรงเรียนบ้านโตนด
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 25 พฤษภาคม 2559 16:26:03
45   โรงเรียนวัดสระแก้ว
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 3 กันยายน 2557 20:27:19
46   โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ.
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 10 มิถุนายน 2557 09:31:47
47   โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 2 ตุลาคม 2556 08:16:34
48   โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 5 กันยายน 2556 14:39:50
49   โรงเรียนบ้านพะไล
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 15 กรกฎาคม 2556 19:42:16
50   โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 15 กรกฎาคม 2556 13:11:05


ทั้งหมด 148 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th