ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนวัดดอนขนาก
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 16 มิถุนายน 2560 09:18:06
2   โรงเรียนวัดประชาราษฏร์บำรุง
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 15 มิถุนายน 2560 13:43:23
3   วัดทุ่งสีหลง
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 5 มิถุนายน 2560 16:24:12
4   โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 6 กันยายน 2559 09:57:38
5   โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 15 มิถุนายน 2559 07:54:06
6   โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ(ศรีวิทยากร)
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 3 มิถุนายน 2558 07:30:29
7   โรงเรียนบ้านลำท่าโพ
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 20 พฤษภาคม 2558 08:44:41
8   โรงเรียนบ้านต้นสำโรง
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 15 กันยายน 2557 12:35:51
9   โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 15 กันยายน 2557 12:30:20
10   โรงเรียนบ้านหนองปากโลง
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 15 กันยายน 2557 10:31:56
11   โรงเรียนวัดบ้านหลวง
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 15 กันยายน 2557 08:25:31
12   โรงเรียนบ้านคอวัง
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 14 สิงหาคม 2557 14:50:53
13   โรงเรียนวัดหนองปลาไหล
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 13 สิงหาคม 2557 12:11:25
14   โรงเรียนบ้านนาสรา้ง(นิวนามทองอุปถัมภ์2)
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 12 มิถุนายน 2557 15:05:36
15   โรงเรียนวัดหนองดินแดง
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 28 พฤษภาคม 2557 20:45:28
16   โรงเรียนวัดสุขวราราม
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 28 พฤษภาคม 2557 12:44:33
17   โรงเรียนบ้านหนองหิน
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 20 พฤษภาคม 2557 09:06:18
18   โรงเรียนบ้านหนองกร่าง
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 31 ตุลาคม 2556 23:07:22
19   โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 31 ตุลาคม 2556 14:58:57
20   โรงเรียนบ้านหนองกะโดน
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 31 ตุลาคม 2556 10:21:53
21   โรงเรียนบ้านลำพยา
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 31 ตุลาคม 2556 10:06:18
22   โรงเรียนวัดห้วยพระ
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 31 ตุลาคม 2556 09:15:48
23   โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์)
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 30 ตุลาคม 2556 15:28:22
24   โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 28 ตุลาคม 2556 19:14:12
25   โรงเรียนบ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์)
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 24 ตุลาคม 2556 13:02:07
26   โรงเรียนวัดสองห้อง
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 24 ตุลาคม 2556 11:06:10
27   โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 22 ตุลาคม 2556 11:22:00
28   โรงเรียนบ้านดอนซาก
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 21 ตุลาคม 2556 14:26:39
29   โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 21 ตุลาคม 2556 09:32:55
30   โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง)
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 17 ตุลาคม 2556 14:41:46
31   โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 17 ตุลาคม 2556 14:30:56
32   โรงเรียนวัดเลาเต่า
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 16 ตุลาคม 2556 12:33:48
33   โรงเรียนวัดดอนยายหอม (หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์)
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 15 ตุลาคม 2556 14:53:46
34   โรงเรียนวัดทุ่งรี
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 15 ตุลาคม 2556 02:31:46
35   โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 13 ตุลาคม 2556 16:32:24
36   โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 11 ตุลาคม 2556 11:45:58
37   โรงเรียนวัดกำแพงแสน(สว่างวิทยาคาร)
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 10 ตุลาคม 2556 15:09:35
38   โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 10 ตุลาคม 2556 13:05:09
39   โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 10 ตุลาคม 2556 11:44:39
40   โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์)
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 10 ตุลาคม 2556 10:36:52
41   โรงเรียนบ้านคลองตัน(นครปฐม)
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 9 ตุลาคม 2556 22:51:41
42   โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 9 ตุลาคม 2556 14:11:56
43   โรงเรียนบ้านห้วยขวาง
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 9 ตุลาคม 2556 14:09:01
44   โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 9 ตุลาคม 2556 13:41:28
45   โรงเรียนวัดหนองกระพี้
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 9 ตุลาคม 2556 13:22:49
46   โรงเรียนวัดวังตะกู(เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์)
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 9 ตุลาคม 2556 13:01:59
47   โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 9 ตุลาคม 2556 12:51:01
48   โรงเรียนวัดทะเลบก
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 9 ตุลาคม 2556 11:07:59
49   โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 9 ตุลาคม 2556 10:34:53
50   โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร(สิงหวิทยาคาร)
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 9 ตุลาคม 2556 10:28:56


ทั้งหมด 121 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th