ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   วัดสันติวัฒนาราม
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 24 เมษายน 2563 15:54:57
2   โรงเรียนวังดอกไม้
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 5 สิงหาคม 2562 12:58:58
3   โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 19 พฤษภาคม 2562 11:12:59
4   โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 5 พฤษภาคม 2562 16:26:29
5   โรงเรียนบ้านบุ่งเข้
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 28 พฤษภาคม 2561 15:06:25
6   โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา)
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 22 มิถุนายน 2560 15:54:11
7   โรงเรียนวัดจันทร์เรือง
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 17 พฤษภาคม 2560 15:42:27
8   โรงเรียนบ้านคลอง 33
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 17 พฤษภาคม 2560 14:28:59
9   โรงเรียนวัดวังไทร
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 19 สิงหาคม 2559 09:59:12
10   โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 20 พฤษภาคม 2559 07:48:01
11   โรงเรียนบ้านชวดบัว
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 16 พฤษภาคม 2559 19:53:12
12   โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 21 พฤษภาคม 2558 15:11:04
13   โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 15 กันยายน 2557 16:28:36
14   โรงเรียนวัดบางปรัง
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 2 สิงหาคม 2556 13:18:46
15   โรงเรียนบ้านเขาหัวนา
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 5 กรกฎาคม 2556 08:38:41
16   โรงเรียนหัวเขาแก้ว
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 22 มิถุนายน 2556 05:07:25
17   โรงเรียนวัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร)
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 30 พฤษภาคม 2556 12:53:31
18   โรงรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสรณ์)
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 27 พฤษภาคม 2556 17:49:33
19   โรงเรียนวัดคลองโพธิ์
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 27 พฤษภาคม 2556 09:38:35
20   โรงเรียนวัดโคกสว่าง
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 23 พฤษภาคม 2556 10:32:59
21   โรงเรียนวัดเนินหินแร่(เหมยากรนุสรณ์)
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 22 พฤษภาคม 2556 17:42:49
22   โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 22 พฤษภาคม 2556 10:56:16
23   โรงเรียนวัดสันตยาราม
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 21 พฤษภาคม 2556 14:13:40
24   โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 2 พฤษภาคม 2556 13:34:52
25   โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร)
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 28 เมษายน 2556 10:05:06
26   โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 23 เมษายน 2556 13:59:18
27   โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 23 เมษายน 2556 11:07:42
28   โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 22 เมษายน 2556 14:34:49
29   โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 22 เมษายน 2556 13:53:14
30   โรงเรียนวัดกุดตะเคียน
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 19 เมษายน 2556 09:36:52
31   โรงเรียนบ้านคลอง๑
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 18 เมษายน 2556 19:37:07
32   โรงเรียนวัดเกาะกระชาย
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 18 เมษายน 2556 15:52:58
33   โรงเรียนวัดอรุณรังษี
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 18 เมษายน 2556 11:13:56
34   โรงเรียนบ้านปากคลอง31
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 18 เมษายน 2556 10:02:37
35   โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 17 เมษายน 2556 12:23:07
36   โรงเรียนวัดดอนยอ
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 4 เมษายน 2556 16:05:09
37   โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 3 เมษายน 2556 10:56:03
38   โรงเรียนวันครู 2504
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 2 เมษายน 2556 22:46:49
39   โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 27 มีนาคม 2556 11:52:58
40   โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร)
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 27 มีนาคม 2556 10:52:36
41   โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 26 มีนาคม 2556 09:24:07
42   โรงเรียนวัดเกาะพิกุล
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 25 มีนาคม 2556 01:20:49
43   โรงเรียนบ้านดงแขวน
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 22 มีนาคม 2556 15:39:30
44   โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 22 มีนาคม 2556 11:06:22
45   โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ)
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 20 มีนาคม 2556 10:51:36
46   โรงเรียนอนุบาลนครนายก
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 18 มีนาคม 2556 11:43:22
47   โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 15 มีนาคม 2556 16:01:33
48   โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 14 มีนาคม 2556 13:56:41
49   โรงเรียนวัดสบกเขียว
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 14 มีนาคม 2556 08:59:10
50   โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 7 มีนาคม 2556 14:50:16


ทั้งหมด 56 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th