ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์
ตาก
สพป.ตาก เขต1 8 กันยายน 2563 09:38:11
2   โรงเรียประชาพัฒนา
ตาก
สพป.ตาก เขต1 5 มิถุนายน 2562 09:31:14
3   โรงเรียนบ้านลานมะคร้อ
ตาก
สพป.ตาก เขต1 15 มิถุนายน 2561 12:55:37
4   โรงเรียนประชาพัฒนา
ตาก
สพป.ตาก เขต1 17 มิถุนายน 2560 21:33:04
5   โรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย
ตาก
สพป.ตาก เขต1 15 มิถุนายน 2559 10:36:37
6   โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
ตาก
สพป.ตาก เขต1 15 มิถุนายน 2559 09:12:16
7   โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก
ตาก
สพป.ตาก เขต1 7 มิถุนายน 2559 14:27:46
8   โรงเรียนวังหวายวิทยาคม
ตาก
สพป.ตาก เขต1 7 มิถุนายน 2559 09:54:12
9   โรงเรียนบ้านป่ายางใต้
ตาก
สพป.ตาก เขต1 16 กันยายน 2558 12:29:31
10   โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม
ตาก
สพป.ตาก เขต1 15 กันยายน 2558 19:46:59
11   โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม
ตาก
สพป.ตาก เขต1 15 กันยายน 2558 16:45:21
12   โรงเรียนบ้านวังตำลึง
ตาก
สพป.ตาก เขต1 14 กันยายน 2558 20:19:31
13   โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง
ตาก
สพป.ตาก เขต1 15 มิถุนายน 2558 15:33:28
14   โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น
ตาก
สพป.ตาก เขต1 15 มิถุนายน 2558 15:03:25
15   โรงเรียนฃุมชนบ้านไม้งาม
ตาก
สพป.ตาก เขต1 15 มิถุนายน 2558 13:43:52
16   โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา
ตาก
สพป.ตาก เขต1 15 มิถุนายน 2558 09:17:42
17   โรงเรียนบ้านโสมง
ตาก
สพป.ตาก เขต1 12 มิถุนายน 2558 11:24:52
18   โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม
ตาก
สพป.ตาก เขต1 11 มิถุนายน 2558 18:50:55
19   โรงเรียนบ้านลานสาง
ตาก
สพป.ตาก เขต1 9 มิถุนายน 2558 16:27:59
20   โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน
ตาก
สพป.ตาก เขต1 9 มิถุนายน 2558 13:06:11
21   โรงเรียนบ้านคลองสัก
ตาก
สพป.ตาก เขต1 8 มิถุนายน 2558 12:57:56
22   โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา
ตาก
สพป.ตาก เขต1 3 มิถุนายน 2558 21:19:06
23   โรงเรียนบ้านวังม่วง
ตาก
สพป.ตาก เขต1 3 มิถุนายน 2558 14:07:12
24   โรงเรียนชุมชนบ้านสมอโคน
ตาก
สพป.ตาก เขต1 3 มิถุนายน 2558 13:00:35
25   โรงเรียนวัดสามเงา
ตาก
สพป.ตาก เขต1 2 มิถุนายน 2558 13:30:02
26   โรงเรียนศรีวิทยา
ตาก
สพป.ตาก เขต1 2 มิถุนายน 2558 12:52:32
27   โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า
ตาก
สพป.ตาก เขต1 22 สิงหาคม 2557 16:00:16
28   โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง
ตาก
สพป.ตาก เขต1 15 พฤษภาคม 2557 11:06:33
29   บ้านยางโองนอก
ตาก
สพป.ตาก เขต1 12 พฤษภาคม 2557 11:21:22
30   โรงเรียนบ้านสะแกเครือ
ตาก
สพป.ตาก เขต1 9 พฤษภาคม 2557 17:21:46
31   โรงเรียนบ้านหนองร่ม
ตาก
สพป.ตาก เขต1 9 พฤษภาคม 2557 16:05:02
32   โรงเรียนบ้านวังประจบ
ตาก
สพป.ตาก เขต1 7 พฤษภาคม 2557 19:25:16
33   โรงเรียนบ้านหนองกระโห้
ตาก
สพป.ตาก เขต1 6 พฤษภาคม 2557 11:28:13
34   โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล
ตาก
สพป.ตาก เขต1 6 พฤษภาคม 2557 09:35:02
35   โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม
ตาก
สพป.ตาก เขต1 2 พฤษภาคม 2557 12:30:05
36   ตำรวจตระเวนชายแดนค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์2
ตาก
สพป.ตาก เขต1 1 พฤษภาคม 2557 17:04:58
37   โรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม
ตาก
สพป.ตาก เขต1 1 พฤษภาคม 2557 14:53:46
38   โรงเรียนบ้านสันกลาง
ตาก
สพป.ตาก เขต1 10 กันยายน 2556 19:41:44
39   โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว
ตาก
สพป.ตาก เขต1 27 สิงหาคม 2556 18:27:26
40   โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม
ตาก
สพป.ตาก เขต1 18 มิถุนายน 2556 15:58:55
41   โรงเรียนบ้านลานเต็ง
ตาก
สพป.ตาก เขต1 21 มีนาคม 2556 09:07:15
42   โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา
ตาก
สพป.ตาก เขต1 31 มีนาคม 2555 17:08:41
43   โรงเรียนบ้านวังโพ
ตาก
สพป.ตาก เขต1 30 มีนาคม 2555 09:25:15
44   โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง
ตาก
สพป.ตาก เขต1 21 มีนาคม 2555 14:06:40
45   โรงเรียนบ้านฉลอม
ตาก
สพป.ตาก เขต1 17 มีนาคม 2555 14:38:09
46   โรงเรียนบ้านหนองบัวใต้
ตาก
สพป.ตาก เขต1 12 มีนาคม 2555 14:45:09
47   โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน
ตาก
สพป.ตาก เขต1 5 มีนาคม 2555 14:08:24
48   โรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ
ตาก
สพป.ตาก เขต1 5 มีนาคม 2555 13:09:18
49   โรงเรียนบ้านดงยาง
ตาก
สพป.ตาก เขต1 5 มีนาคม 2555 13:05:43
50   โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน
ตาก
สพป.ตาก เขต1 1 มีนาคม 2555 18:15:34


ทั้งหมด 98 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th