ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   อัมพรจินตกานนท์
ตราด
สพป.ตราด เขต1 15 กันยายน 2562 21:26:38
2   โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
ตราด
สพป.ตราด เขต1 12 มิถุนายน 2561 18:22:44
3   โรงเรียนบ้านบางเบ้า
ตราด
สพป.ตราด เขต1 13 กันยายน 2559 11:20:24
4   โรงเรียนบ้านสวนใน
ตราด
สพป.ตราด เขต1 8 สิงหาคม 2559 09:49:25
5   โรงเรียนบ้านหนองบัว
ตราด
สพป.ตราด เขต1 2 กันยายน 2558 14:47:02
6   โรงเรียนบ้านบางปรง
ตราด
สพป.ตราด เขต1 1 กันยายน 2558 12:25:38
7   โรงเรียนวัดตาพลาย
ตราด
สพป.ตราด เขต1 24 สิงหาคม 2558 15:05:13
8   โรงเรียนวัดห้วงโสม
ตราด
สพป.ตราด เขต1 20 สิงหาคม 2558 09:48:16
9   โรงเรียนบ้านปะเดา
ตราด
สพป.ตราด เขต1 19 สิงหาคม 2558 14:34:11
10   โรงเรียนวัดคลองขุด
ตราด
สพป.ตราด เขต1 15 มิถุนายน 2558 10:55:16
11   โรงเรียนวัดบางปรือ
ตราด
สพป.ตราด เขต1 15 มิถุนายน 2558 10:27:02
12   โรงเรียนบ้านโขดทราย
ตราด
สพป.ตราด เขต1 28 พฤษภาคม 2558 10:11:03
13   โรงเรียนวัดเเหลมกลัด
ตราด
สพป.ตราด เขต1 25 พฤษภาคม 2558 13:38:44
14   โรงเรียนบ้านคลองพร้าว
ตราด
สพป.ตราด เขต1 19 พฤษภาคม 2558 11:24:45
15   โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์)
ตราด
สพป.ตราด เขต1 15 กันยายน 2557 09:35:45
16   โรงเรียนบ้านสระใหญ่
ตราด
สพป.ตราด เขต1 10 กันยายน 2557 22:19:51
17   โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา
ตราด
สพป.ตราด เขต1 8 กันยายน 2557 12:33:19
18   โรงเรียนวัดสลักเพชร
ตราด
สพป.ตราด เขต1 4 กันยายน 2557 03:42:35
19   โรงเรียนบ้านปะอา
ตราด
สพป.ตราด เขต1 3 กันยายน 2557 14:21:04
20   โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง
ตราด
สพป.ตราด เขต1 2 กันยายน 2557 15:18:37
21   โรงเรียนวัดแหลมหิน
ตราด
สพป.ตราด เขต1 13 มิถุนายน 2557 14:47:38
22   โรงเรียนเพียงหลวง ๖
ตราด
สพป.ตราด เขต1 12 มิถุนายน 2557 17:32:13
23   โรงเรียนบ้านปากคลองน้ำเชี่ยว
ตราด
สพป.ตราด เขต1 12 มิถุนายน 2557 13:16:53
24   โรงเรียนวัดสลัก
ตราด
สพป.ตราด เขต1 11 มิถุนายน 2557 14:04:40
25   โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่
ตราด
สพป.ตราด เขต1 11 มิถุนายน 2557 13:00:19
26   โรงเรียนบ้านดอนสูง
ตราด
สพป.ตราด เขต1 11 มิถุนายน 2557 09:40:28
27   โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด
ตราด
สพป.ตราด เขต1 11 มิถุนายน 2557 08:52:54
28   โรงเรียนวัดหนองคันทรง
ตราด
สพป.ตราด เขต1 9 มิถุนายน 2557 14:14:55
29   โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก(จริยาอุปถัมภ์)
ตราด
สพป.ตราด เขต1 6 มิถุนายน 2557 17:12:04
30   โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม
ตราด
สพป.ตราด เขต1 5 มิถุนายน 2557 10:07:38
31   โรงเรียนบ้านห้วงพัฒนา
ตราด
สพป.ตราด เขต1 4 มิถุนายน 2557 10:33:26
32   โรงเรียนบ้านเปร็ดใน
ตราด
สพป.ตราด เขต1 3 มิถุนายน 2557 12:52:12
33   โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่
ตราด
สพป.ตราด เขต1 2 มิถุนายน 2557 13:34:49
34   โรงเรียนวัดบางปิดบน
ตราด
สพป.ตราด เขต1 2 มิถุนายน 2557 13:26:33
35   โรงเรียนบ้านท่าประดู่
ตราด
สพป.ตราด เขต1 2 มิถุนายน 2557 13:19:37
36   โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่
ตราด
สพป.ตราด เขต1 29 พฤษภาคม 2557 13:23:09
37   โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ
ตราด
สพป.ตราด เขต1 29 พฤษภาคม 2557 13:14:42
38   โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง
ตราด
สพป.ตราด เขต1 29 พฤษภาคม 2557 11:25:36
39   โรงเรียนบ้านคลองเจ้า
ตราด
สพป.ตราด เขต1 22 พฤษภาคม 2557 20:39:53
40   โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง
ตราด
สพป.ตราด เขต1 1 สิงหาคม 2556 14:02:22
41   โรงเรียนวัดสะพานหิน
ตราด
สพป.ตราด เขต1 12 กรกฎาคม 2556 14:32:29
42   โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง
ตราด
สพป.ตราด เขต1 12 กรกฎาคม 2556 10:44:45
43   โรงเรียนบ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์)
ตราด
สพป.ตราด เขต1 11 กรกฎาคม 2556 21:33:39
44   โรงเรียนบ้านคลองมะขาม
ตราด
สพป.ตราด เขต1 10 กรกฎาคม 2556 20:37:17
45   โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3)
ตราด
สพป.ตราด เขต1 9 กรกฎาคม 2556 09:42:26
46   โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์)
ตราด
สพป.ตราด เขต1 9 กรกฎาคม 2556 09:17:18
47   โรงเรียนบ้านจัดสรร
ตราด
สพป.ตราด เขต1 8 กรกฎาคม 2556 22:56:13
48   โรงเรียนวัดห้วงน้ำขาว
ตราด
สพป.ตราด เขต1 8 กรกฎาคม 2556 22:49:51
49   โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว(รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง)
ตราด
สพป.ตราด เขต1 8 กรกฎาคม 2556 10:40:41
50   โรงเรียนบ้านด่านชุมพล
ตราด
สพป.ตราด เขต1 5 กรกฎาคม 2556 10:30:56


ทั้งหมด 95 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th