ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนมิตรภาพที่ 31
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 31 สิงหาคม 2563 15:09:06
2   โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 10 กรกฎาคม 2562 11:02:57
3   โรงเรียนบ้านควนยาง
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 26 เมษายน 2562 13:36:46
4   โรงเรียนหนองผักฉีด
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 15 กันยายน 2558 12:33:48
5   โรงเรียนวัดไทรงาม
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 8 สิงหาคม 2556 11:22:49
6   โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 7 สิงหาคม 2556 16:34:32
7   โรงเรียนบ้านควนโพธิ์
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 7 สิงหาคม 2556 10:20:27
8   โรงเรียนบ้านทุ่งนา
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 30 เมษายน 2556 17:21:00
9   โรงเรียนวัดโพธาราม
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 31 มีนาคม 2556 15:04:42
10   โรงเรียนบ้านคลองลำปริง
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 5 มีนาคม 2556 11:31:09
11   โรงเรียนวัดโหละคล้า
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 1 กุมภาพันธ์ 2556 13:13:07
12   โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 12 เมษายน 2555 06:15:45
13   โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 9 เมษายน 2555 16:14:27
14   โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 7 เมษายน 2555 09:36:05
15   โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 5 เมษายน 2555 16:21:56
16   โรงเรียนบ้านควนยวน
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 5 เมษายน 2555 16:14:18
17   โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 5 เมษายน 2555 13:58:14
18   โรงเรียนวัดอัมพวัน
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 4 เมษายน 2555 21:08:26
19   โรงเรียนอนุบาลตรัง
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 4 เมษายน 2555 15:49:55
20   โรงเรียนบ้านปะเหลียน
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 4 เมษายน 2555 09:42:44
21   โรงเรียนบ้านไทรงาม
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 3 เมษายน 2555 20:27:06
22   โรงเรียนบ้านหาดเลา
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 3 เมษายน 2555 16:37:08
23   โรงเรียนบ้านห้วยลึก
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 3 เมษายน 2555 12:24:18
24   โรงเรียนบ้านลำปลอกเหนือ
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 3 เมษายน 2555 10:59:57
25   โรงเรียนบ้านป่าแก่
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 30 มีนาคม 2555 10:07:57
26   โรงเรียนบ้านหนองยวน
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 28 มีนาคม 2555 15:00:28
27   โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 27 มีนาคม 2555 14:16:24
28   โรงเรียนบ้านยวนโปะ
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 27 มีนาคม 2555 10:40:48
29   โรงเรียนวัดจอมไตร
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 27 มีนาคม 2555 10:01:45
30   โรงเรียนบ้านปากห้วย
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 27 มีนาคม 2555 09:47:54
31   โรงเรียนบ้านท่าข้าม
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 26 มีนาคม 2555 14:25:26
32   โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 26 มีนาคม 2555 12:06:57
33   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง)
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 7 กุมภาพันธ์ 2555 12:35:26
34   โรงเรียนวัดนานอน
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 6 มกราคม 2555 11:26:53
35   โรงเรียนบ้านบกหัก
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 5 มกราคม 2555 15:07:24
36   โรงเรียนวัดธรรมาราม
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 5 มกราคม 2555 13:53:24
37   โรงเรียนวัดไทรทอง
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 31 ธันวาคม 2554 13:38:53
38   โรงเรียนวัดไพรสณฑ์
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 29 ธันวาคม 2554 12:05:57
39   โรงเรียนวัดมงคลสถาน
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 29 ธันวาคม 2554 10:25:39
40   โรงเรียนบ้านย่านตาขาว
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 28 ธันวาคม 2554 13:35:21
41   โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 28 ธันวาคม 2554 12:56:16
42   โรงเรียนบ้านไร่หลวง
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 28 ธันวาคม 2554 10:47:28
43   โรงเรียนบ้านควนสวรรค์
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 28 ธันวาคม 2554 10:47:19
44   โรงเรียนวัดหนองเป็ด
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 27 ธันวาคม 2554 13:03:48
45   โรงเรียนบ้านควนปริง
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 27 ธันวาคม 2554 09:47:19
46   โรงเรียนบ้านเกาะปุด
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 27 ธันวาคม 2554 08:38:28
47   โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 26 ธันวาคม 2554 14:27:03
48   โรงเรียนวัดนิคมประทีป
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 26 ธันวาคม 2554 14:20:12
49   โรงเรียนวัดควนสีนวล
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 26 ธันวาคม 2554 14:02:08
50   โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 26 ธันวาคม 2554 13:23:48


ทั้งหมด 69 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th