ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านคอกม้า
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 18 สิงหาคม 2558 14:00:15
2   โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 13 มิถุนายน 2557 09:40:11
3   โรงเรียนบ้านคอสน
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 11 มิถุนายน 2557 14:03:10
4   โรงเรียนบ้านศาลาลอย
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 10 มิถุนายน 2557 20:24:14
5   โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 4 มิถุนายน 2557 08:53:08
6   โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 2 มิถุนายน 2557 12:53:15
7   โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 30 พฤษภาคม 2557 13:28:42
8   โรงเรียนบ้านหนองเนียน
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 29 พฤษภาคม 2557 09:37:46
9   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ)
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 28 พฤษภาคม 2557 14:43:03
10   โรงเรียนบ้านบางหลง
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 27 พฤษภาคม 2557 18:48:24
11   โรงเรียนวัดเชิงกระ
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 27 พฤษภาคม 2557 13:19:30
12   โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา)
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 27 พฤษภาคม 2557 10:21:17
13   โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 26 พฤษภาคม 2557 09:46:57
14   โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 26 สิงหาคม 2556 22:10:44
15   โรงเรียนบ้านชุมโค
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 23 สิงหาคม 2556 10:42:15
16   โรงเรียนบ้านบึงลัด
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 23 สิงหาคม 2556 09:55:41
17   โรงเรียนบ้านคอเตี้ย
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 15 สิงหาคม 2556 11:37:03
18   โรงเรียนบ้านงาช้าง
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 14 สิงหาคม 2556 14:32:23
19   โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 14 สิงหาคม 2556 10:20:32
20   โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 13 สิงหาคม 2556 10:22:27
21   โรงเรียนบ้านน้ำพุ
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 7 สิงหาคม 2556 14:12:29
22   โรงเรียนบ้านบางจาก
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 6 สิงหาคม 2556 16:41:26
23   โรงเรียนวัดน้อมถวาย
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 28 มิถุนายน 2556 14:22:20
24   โรงเรียนบ้านท่าลานทอง
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 27 มิถุนายน 2556 10:32:02
25   โรงเรียนวัดดอนมะม่วง
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 19 มิถุนายน 2556 16:30:37
26   โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 19 มิถุนายน 2556 13:35:12
27   โรงเรียนบ้านเขาวง
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 18 มิถุนายน 2556 16:37:59
28   โรงเรียนบ้านบางคอย
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 27 กุมภาพันธ์ 2556 11:00:53
29   โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 22 กุมภาพันธ์ 2556 17:15:25
30   โรงเรียนบ้านละมุ
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 30 มีนาคม 2555 23:09:58
31   โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 30 มีนาคม 2555 20:44:54
32   โรงเรียนบ้านหาดทรายรี
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 30 มีนาคม 2555 14:59:08
33   โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 29 มีนาคม 2555 21:13:19
34   โรงเรียนบ้านถ้ำธง
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 29 มีนาคม 2555 17:55:52
35   โรงเรียนวัดพิชัยยาราม
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 29 มีนาคม 2555 14:03:11
36   โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 28 มีนาคม 2555 14:58:06
37   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ)
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 28 มีนาคม 2555 13:11:02
38   โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 28 มีนาคม 2555 12:40:00
39   โรงเรียนบ้านตาหงษ์
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 28 มีนาคม 2555 12:25:29
40   โรงเรียนบ้านคลองสูบ
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 27 มีนาคม 2555 21:43:21
41   โรงเรียนบ้านแก่งเพกา
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 6 กุมภาพันธ์ 2555 15:18:57
42   โรงเรียนบ้านยายไท
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 24 มกราคม 2555 13:30:28
43   โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 22 มกราคม 2555 21:24:30
44   โรงเรียนบ้านเขาพาง
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 20 มกราคม 2555 15:40:13
45   โรงเรียนวัดบางลึก
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 20 มกราคม 2555 14:27:58
46   โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 20 มกราคม 2555 11:01:52
47   โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 18 มกราคม 2555 09:01:23
48   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66 (บ้านนาเนียน)
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 17 มกราคม 2555 23:37:09
49   โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่25)
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 17 มกราคม 2555 10:06:58
50   โรงเรียนประชานิคม4
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 17 มกราคม 2555 09:58:34


ทั้งหมด 107 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th