ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านวังกุ่ม
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 9 มิถุนายน 2563 12:52:55
2   โรงเรียนบ้านนางเม้ง
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 30 เมษายน 2563 16:09:39
3   โรงเรียนบ้านคลองจันลา
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 8 มิถุนายน 2562 19:16:30
4   โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 18 พฤษภาคม 2561 14:46:05
5   โรงเรียนบ้านนาโจด
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 8 กันยายน 2559 13:12:09
6   โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 8 กันยายน 2559 11:58:56
7   โรงเรียนบ้านเจาเหนือ
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 8 กันยายน 2559 11:36:52
8   โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 8 กันยายน 2559 09:39:31
9   โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 25 สิงหาคม 2559 13:05:15
10   โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 10 กันยายน 2558 22:28:08
11   โรงเรียนราษฎร์บำรุง
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 10 มิถุนายน 2558 17:50:58
12   โรงเรียนบ้านซับพระไวย์
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 15 มิถุนายน 2557 20:29:59
13   โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 14 มิถุนายน 2557 16:44:17
14   โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 13 มิถุนายน 2557 14:11:10
15   โรงเรียนบ้านหนองไห
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 13 มิถุนายน 2557 11:59:11
16   โรงเรียนบ้านนางแดด
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 13 มิถุนายน 2557 10:43:58
17   โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 13 มิถุนายน 2557 09:27:49
18   โรงเรียนบ้านหัวนาคำ
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 11 มิถุนายน 2557 17:59:59
19   โรงเรียนนาเสียวศึกษาคาร
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 11 มิถุนายน 2557 06:58:42
20   โรงเรียนบ้านหนองโสมง (ชัยภูมิ)
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 10 มิถุนายน 2557 12:52:23
21   โรงเรียนบ้านซับสีทอง
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 10 มิถุนายน 2557 11:50:05
22   โรงเรียนบ้านลำชี
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 10 มิถุนายน 2557 11:24:06
23   โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฏร์วิทยา)
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 10 มิถุนายน 2557 11:00:12
24   โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 9 มิถุนายน 2557 16:16:12
25   โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 6 มิถุนายน 2557 13:13:02
26   โรงเรียนบ้านสามแยกดงสวรรค์
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 3 มิถุนายน 2557 10:37:59
27   โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 24 ตุลาคม 2556 14:03:00
28   โรงเรียนโนนหว้านไพล
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ตุลาคม 2556 21:23:09
29   โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ตุลาคม 2556 21:05:59
30   โรงเรียนท่าหินโงม
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ตุลาคม 2556 14:24:54
31   โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ตุลาคม 2556 13:28:00
32   โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ตุลาคม 2556 07:47:27
33   โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 20 ตุลาคม 2556 15:29:18
34   โรงเรียนบ้านสงแคน
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 20 ตุลาคม 2556 12:55:28
35   โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 20 ตุลาคม 2556 10:38:20
36   โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 19 ตุลาคม 2556 11:14:52
37   โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 17 ตุลาคม 2556 12:28:58
38   โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 17 ตุลาคม 2556 10:33:37
39   โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 16 ตุลาคม 2556 15:14:34
40   โรงเรียนบ้านลาดเหนือ
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 14 ตุลาคม 2556 23:07:37
41   โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 12 ตุลาคม 2556 22:50:07
42   โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์)
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 12 ตุลาคม 2556 09:04:06
43   โรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 10 ตุลาคม 2556 14:11:59
44   โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 10 ตุลาคม 2556 14:03:00
45   โรงเรียนโคกสง่า
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 10 ตุลาคม 2556 12:38:42
46   โรงเรียนบ้านกุดยาง (ชัยภูมิ)
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 10 ตุลาคม 2556 11:46:33
47   โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 9 ตุลาคม 2556 12:05:26
48   โรงเรียนบ้านหนองไฮเหนือ
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 9 ตุลาคม 2556 07:56:35
49   โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 8 ตุลาคม 2556 20:22:20
50   โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 8 ตุลาคม 2556 14:55:20


ทั้งหมด 127 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th