ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนวัดโคกแจงฯ
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 20 กรกฎาคม 2563 18:31:03
2   บ้านทุ่งโพธิ์
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 12 มิถุนายน 2562 11:04:07
3   วัดคลองงิ้ว
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 23 พฤษภาคม 2562 15:14:39
4   โรงเรียนบ้านไพรนกยูง (วันชัยประชาสรรค์)
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 18 พฤษภาคม 2561 13:41:42
5   โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 26 พฤษภาคม 2559 10:27:19
6   โรงเรียนบ้านดอนกะโดน
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 17 พฤษภาคม 2559 16:11:04
7   โรงเรียนวัดหัวตะพาน
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 18 สิงหาคม 2558 13:25:32
8   โรงเรียนวัดหาดอาษา
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 14 สิงหาคม 2558 13:38:29
9   โรงเรียนวัดโคกสุก
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 14 สิงหาคม 2558 10:48:49
10   โรงเรียนวัดดอนตาล
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 29 พฤษภาคม 2558 11:57:43
11   โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐ์ประชานุกูล)
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 25 พฤษภาคม 2558 17:56:02
12   โรงเรียนวัดพระแก้ว
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 10 กันยายน 2557 14:58:45
13   โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 28 สิงหาคม 2557 22:52:24
14   โรงเรียนวัดเขาแก้ว
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 27 สิงหาคม 2557 15:46:11
15   โรงเรียนวัดนมโฑ
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 27 สิงหาคม 2557 15:41:34
16   โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 26 สิงหาคม 2557 09:49:16
17   โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์ (ประชาเนรมิตร)
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 26 สิงหาคม 2557 09:18:54
18   โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 22 สิงหาคม 2557 10:57:43
19   โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 21 สิงหาคม 2557 10:25:04
20   โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 20 สิงหาคม 2557 11:47:35
21   โรงเรียนวัดโฆสิตาราม
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 19 สิงหาคม 2557 11:19:26
22   โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 18 สิงหาคม 2557 15:31:07
23   โรงเรียนวัดหัวเด่น
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 18 สิงหาคม 2557 14:09:25
24   โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 18 สิงหาคม 2557 11:41:55
25   โรงเรียนวัดท่าสมอ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258)
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 28 พฤษภาคม 2557 09:31:29
26   โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 27 พฤษภาคม 2557 11:07:08
27   โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 26 พฤษภาคม 2557 16:58:11
28   โรงเรียนวัดบ้านใหม่
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 21 พฤษภาคม 2557 09:24:08
29   โรงเรียนดอนสีนวนฯ
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 19 พฤษภาคม 2557 13:14:02
30   โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 19 พฤษภาคม 2557 10:31:16
31   โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 19 พฤษภาคม 2557 09:57:53
32   โรงเรียนวัดวังหมัน
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 16 พฤษภาคม 2557 21:27:42
33   โรงเรียนวัดอรัญญวาสี
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 16 พฤษภาคม 2557 13:53:14
34   โรงเรียนวัดคลองงิ้ว
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 28 พฤษภาคม 2556 10:42:01
35   โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 23 พฤษภาคม 2556 18:10:24
36   โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 22 พฤษภาคม 2556 14:03:37
37   โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 17 พฤษภาคม 2556 12:54:05
38   โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 15 พฤษภาคม 2556 11:14:17
39   โรงเรียนท่ากระแส
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 9 พฤษภาคม 2556 14:42:27
40   โรงเรียนวัดสะตือสิงห์
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 10 เมษายน 2556 15:04:24
41   โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 3 เมษายน 2556 20:47:56
42   โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 1 เมษายน 2556 09:19:25
43   โรงเรียนอนุบาลเนินขาม
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 31 มีนาคม 2556 13:08:23
44   โรงเรียนบ้านชัฏฝาง
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 29 มีนาคม 2556 09:46:11
45   โรงเรียนวัดเด่นใหญ่
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 28 มีนาคม 2556 15:22:57
46   โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 26 มีนาคม 2556 12:20:30
47   โรงเรียนท่าบ้านหลวงฯ
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 26 มีนาคม 2556 11:33:31
48   โรงเรียนวัดโรงวัว
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 26 มีนาคม 2556 10:59:12
49   โรงเรียนพระยาตาก
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 26 มีนาคม 2556 10:37:30
50   โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู 2502)
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 21 มีนาคม 2556 16:27:28


ทั้งหมด 162 รายการ 1 / 4
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th