ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 20 มิถุนายน 2560 22:15:12
2   โรงเรียนวัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา)
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 7 กันยายน 2558 16:10:40
3   โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 8 พฤษภาคม 2557 09:57:30
4   โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฎร์วิทยา)
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 7 พฤษภาคม 2557 13:59:40
5   โรงเรียนพระตำหนักมหาราช
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 15 ตุลาคม 2556 12:12:40
6   โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 10 ตุลาคม 2556 11:21:32
7   โรงเรียนบ้านเนินโมก
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 29 มิถุนายน 2556 08:11:51
8   โรงเรียนบ้านมาบไผ่
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 28 มิถุนายน 2556 23:05:18
9   โรงเรียนวัดนาเขื่อน
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 28 มิถุนายน 2556 10:33:27
10   โรงเรียนบ้านห้วยยาง (ชลบุรี)
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 28 มิถุนายน 2556 09:15:22
11   โรงเรียนวัดหนองบอนแดง
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 26 มิถุนายน 2556 21:43:09
12   โรงเรียนวัดตาลล้อม
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 6 มิถุนายน 2556 09:15:04
13   โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 5 มิถุนายน 2556 15:19:41
14   โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 1 มิถุนายน 2556 21:48:54
15   โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 31 พฤษภาคม 2556 14:33:35
16   โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 30 พฤษภาคม 2556 16:39:46
17   โรงเรียนบ้านชากพุดซา
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 30 พฤษภาคม 2556 09:55:01
18   โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 12 เมษายน 2556 13:07:33
19   โรงเรียนบ้านมาบกรูด
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 12 เมษายน 2556 10:09:06
20   โรงเรียนวัดสำนักบก
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 11 เมษายน 2556 20:08:45
21   โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 10 เมษายน 2556 15:42:30
22   โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 10 เมษายน 2556 12:08:09
23   โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว(พูลสุขสหการอุปถัมภ์)
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 10 เมษายน 2556 11:26:00
24   โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 10 เมษายน 2556 10:29:42
25   โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 10 เมษายน 2556 09:47:28
26   โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 9 เมษายน 2556 15:47:29
27   โรงเรียนบ้านเขาดิน
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 9 เมษายน 2556 12:54:02
28   โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์)
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 1 เมษายน 2556 13:10:26
29   โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 31 มีนาคม 2556 15:15:37
30   โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย)
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 27 มีนาคม 2556 11:38:21
31   โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 21 มีนาคม 2556 10:46:05
32   โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 19 มีนาคม 2556 09:32:17
33   โรงเรียนนาป่ามโนรถ
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 16 มีนาคม 2556 19:15:54
34   โรงเรียนวัดบุญญราศรี(ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์)
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 13 มีนาคม 2556 11:33:50
35   โรงเรียนบ้านหนองปรือ
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 12 มีนาคม 2556 06:06:08
36   โรงเรียนบ้านมาบลำบิด(สง่าอุทิศ)
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 7 มีนาคม 2556 15:41:20
37   โรงเรียนวัดคลองใหญ่
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 1 มีนาคม 2556 14:52:32
38   โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 1 มีนาคม 2556 13:58:43
39   โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 27 กุมภาพันธ์ 2556 15:24:40
40   โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 27 กุมภาพันธ์ 2556 09:57:42
41   โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 22 กุมภาพันธ์ 2556 15:57:37
42   โรงเรียนบ้านชากนา
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 22 กุมภาพันธ์ 2556 14:36:58
43   โรงเรียนบ้านท่าจาม
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 14 มกราคม 2555 23:32:45
44   โรงเรียนบ้านมาบคล้า
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 11 มกราคม 2555 22:04:17
45   โรงเรียนวัดศรีพโลทัย(สงวนชูจิตารมย์อุทิศ)
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 10 มกราคม 2555 20:17:06
46   โรงเรียนบ้านวังตะโก
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 10 มกราคม 2555 14:14:55
47   โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 10 มกราคม 2555 13:33:56
48   โรงเรียนวอนนภาศัพท์
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 9 มกราคม 2555 18:27:10
49   โรงเรียนบ้านบึงกระโดน(ศิริสิงห์อุปถัมภ์)
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 9 มกราคม 2555 13:14:26
50   โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 9 มกราคม 2555 12:47:34


ทั้งหมด 82 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th