ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 15 กันยายน 2561 22:10:54
2   โรงเรียนวัดเกตุสโมสร
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 13 กันยายน 2561 14:09:35
3   บ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา)
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 23 สิงหาคม 2561 13:02:28
4   โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 15 กันยายน 2558 13:54:26
5   โรงเรียนวัดบางปรง (ประชาราษฎร์บำรุง)
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 10 กันยายน 2558 13:21:04
6   โรงเรียนปากคลองบางขนาก
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 6 กันยายน 2556 13:40:07
7   โรงเรียนวัดเกาะ
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 5 พฤษภาคม 2556 23:22:46
8   โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 15 มกราคม 2555 21:21:32
9   โรงเรียนวัดพิมพาวาส(สีล้งสาราลัย)
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 15 มกราคม 2555 17:29:13
10   โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม (หอมศีลวิทยาคาร)
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 12 มกราคม 2555 00:10:37
11   โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 7 มกราคม 2555 21:40:07
12   โรงเรียนวัดอรัญญิการาม
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 7 มกราคม 2555 10:58:24
13   โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 4 มกราคม 2555 23:34:30
14   โรงเรียนวัดบางเกลือ
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 4 มกราคม 2555 20:01:22
15   โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 4 มกราคม 2555 11:27:47
16   โรงเรียนวัดไผ่ดำ
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 4 มกราคม 2555 09:35:25
17   โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 4 มกราคม 2555 07:25:27
18   โรงเรียนบ้านสีล้ง
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 3 มกราคม 2555 18:06:34
19   โรงเรียนวัดบน
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 30 ธันวาคม 2554 22:06:13
20   โรงเรียนวัดล่าง (บวรวิทยายน ๓ )
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 30 ธันวาคม 2554 09:01:49
21   โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร (วิชัย - สายประชาสรรค์)
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 30 ธันวาคม 2554 05:22:37
22   โรงเรียนวัดรามัญ
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 29 ธันวาคม 2554 19:41:43
23   โรงเรียนวัดบางปลานัก(สหกรณ์สิริประชาบำรุง)
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 29 ธันวาคม 2554 14:00:37
24   โรงเรียนวัดญาณรังษาราม
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 29 ธันวาคม 2554 12:37:57
25   โรงเรียนวัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 28 ธันวาคม 2554 21:03:59
26   โรงเรียนวัดพนมพนาวาส มิตรภาพที่ 74
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 28 ธันวาคม 2554 15:10:27
27   โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 28 ธันวาคม 2554 14:31:33
28   โรงเรียนวัดจุกเฌอ(สมณราษฎร์วิทยาคาร)
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 28 ธันวาคม 2554 13:03:30
29   โรงเรียนวัดนิโครธาราม
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 28 ธันวาคม 2554 12:53:16
30   โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 28 ธันวาคม 2554 11:27:08
31   โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 28 ธันวาคม 2554 10:50:26
32   โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 28 ธันวาคม 2554 10:43:18
33   โรงเรียนวัดเทพราช(เทพราชวิทยาคาร)
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 28 ธันวาคม 2554 10:10:13
34   โรงเรียนวัดแสนภูดาษ
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 27 ธันวาคม 2554 15:45:15
35   โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 27 ธันวาคม 2554 11:00:56
36   โรงเรียนวัดบึงตาหอม
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 27 ธันวาคม 2554 10:22:08
37   โรงเรียนวัดทด
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 26 ธันวาคม 2554 15:55:03
38   โรงเรียนคลองขวาง
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 26 ธันวาคม 2554 13:19:24
39   โรงเรียนวัดเขาดิน
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 26 ธันวาคม 2554 09:07:22
40   โรงเรียนวัดจรเข้น้อย
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 25 ธันวาคม 2554 15:02:40
41   โรงเรียนบ้านคลอง 21
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 24 ธันวาคม 2554 21:37:29


ทั้งหมด 41 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th