ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนวัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 17 มิถุนายน 2560 11:20:14
2   โรงเรียนไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 9 มิถุนายน 2559 16:06:08
3   โรงเรียนวัดแขมหนู
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 4 มิถุนายน 2559 10:48:36
4   โรงเรียนวัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 3 มิถุนายน 2559 14:56:12
5   โรงเรียนบ้านโป่งวัว
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 3 มิถุนายน 2559 11:11:20
6   โรงเรียนวัดคลองขุด
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 11 พฤษภาคม 2559 13:14:09
7   โรงเรียนวัดตะกาดเง้าฯ
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 3 พฤษภาคม 2559 12:17:08
8   โรงเรียนวัดสามผาน
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 16 กันยายน 2558 05:07:08
9   โรงเรียนวัดเสม็ดงาม
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 14 กันยายน 2558 09:38:20
10   โรงเรียนวัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 12 กันยายน 2558 10:27:12
11   โรงเรียนวัดเกาะขวาง (สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 11 กันยายน 2558 14:48:36
12   โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 10 กันยายน 2558 08:33:15
13   โรงเรียนบ้านเตาหม้อฯ
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 8 กันยายน 2558 13:17:54
14   โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 7 กันยายน 2558 11:25:23
15   โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 6 กันยายน 2558 18:45:25
16   โรงเรียนวัดหนองสีงา(ประถมบูรณ์รัฐราษฎร์สงเคราะห์)
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 15 กันยายน 2557 09:54:30
17   โรงเรียนวัดวังหินฯ
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 14 กันยายน 2557 16:36:18
18   โรงเรียนบ้านยางระหง
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 14 กันยายน 2557 13:22:52
19   โรงเรียนวัดเนินสูง(จันทบุรี)
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 12 กันยายน 2557 11:28:54
20   โรงเรียนวัดหนองไทร
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 12 กันยายน 2557 08:09:44
21   โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส(บุญประชานุกูล)
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 11 กันยายน 2557 15:04:51
22   โรงเรียนวัดท่าศาลา
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 11 กันยายน 2557 13:47:58
23   โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 11 กันยายน 2557 10:40:36
24   โรงเรียนบ้านชำโสม
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 10 กันยายน 2557 15:05:23
25   โรงเรียนบ้านสะพานเลือก
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 10 กันยายน 2557 14:08:44
26   โรงเรียนบ้านต้นกระบก
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 10 กันยายน 2557 13:44:43
27   โรงเรียนบ้านตาเลียว
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 10 กันยายน 2557 13:35:32
28   โรงเรียนวัดเนินยาง
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 10 กันยายน 2557 11:27:25
29   โรงเรียนบ้านเนินดินแดง (จงจินต์ รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ 1)
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 10 กันยายน 2557 10:38:41
30   โรงเรียนบ้านแก่งน้อย
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 9 กันยายน 2557 18:19:13
31   โรงเรียนวัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 9 กันยายน 2557 15:43:40
32   โรงเรียนวัดเขาน้อย(ปุ่นประชานุกูล)
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 9 กันยายน 2557 14:46:01
33   โรงเรียนบ้านสังข์ทอง
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 25 มกราคม 2555 12:25:48
34   โรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา)
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 23 มกราคม 2555 16:15:01
35   โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 23 มกราคม 2555 14:36:27
36   โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 17 มกราคม 2555 20:50:59
37   โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 13 มกราคม 2555 13:32:25
38   โรงเรียนบ้านมาบโอน
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 13 มกราคม 2555 09:40:01
39   โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ (เอครพานิช)
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 12 มกราคม 2555 09:25:22
40   โรงเรียนบ้านแก้ว
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 11 มกราคม 2555 12:48:17
41   โรงเรียนวัดดอนตาล
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 11 มกราคม 2555 10:39:06
42   โรงเรียนวัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 10 มกราคม 2555 10:14:16
43   โรงเรียนบ้านคลองกะพง
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 9 มกราคม 2555 15:02:19
44   โรงเรียนวัดหมูดุด
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 9 มกราคม 2555 09:40:36
45   โรงเรียนบ้านคลองครก
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 6 มกราคม 2555 10:54:51
46   โรงเรียนวัดนายายอาม
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 6 มกราคม 2555 10:37:01
47   โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 4 มกราคม 2555 15:22:12
48   โรงเรียนวัดพลับพลา (อินทราษฎร์ประสิทธิ์)
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 4 มกราคม 2555 14:45:12
49   โรงเรียนวัดทองทั่ว (เอครพานิช)
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 4 มกราคม 2555 14:03:55
50   โรงเรียนบ้านเขามะปริง
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 4 มกราคม 2555 11:08:26


ทั้งหมด 81 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th