ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   อุบลรัตน์พิทยาคม
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 11 มกราคม 2564 21:10:24
2   โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 4 ตุลาคม 2563 16:40:42
3   โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 3 กันยายน 2563 10:54:43
4   โรงเรียนบ้านโนนแต้
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 7 สิงหาคม 2563 14:47:16
5   บ้านหนองขามประชาบำรุง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 5 สิงหาคม 2563 12:50:27
6   โรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษา
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 4 กรกฎาคม 2562 15:06:42
7   ชุมชนบ้านพรหมนิมิต
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 19 มิถุนายน 2562 10:20:42
8   บ้านโนนลาน
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 15 มิถุนายน 2562 10:37:07
9   โรงเรียน​บ้านโคก​สี​วิทยา​เสริม​
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 14 มิถุนายน 2562 11:30:00
10   บ้านหินขาว
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 14 มิถุนายน 2562 06:05:03
11   โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 14 มิถุนายน 2562 04:56:48
12   บ้านป่าเหลื่อม
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 13 มิถุนายน 2562 13:16:30
13   โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 12 มิถุนายน 2562 13:57:09
14   ชุมชนบ้านหนองบัว
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 12 มิถุนายน 2562 13:02:14
15   บ้านเลิงเปือย
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 11 มิถุนายน 2562 15:22:36
16   โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 11 มิถุนายน 2562 10:57:58
17   โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 11 มิถุนายน 2562 08:40:37
18   โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 17:35:01
19   บ้านโคกท่า
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 16:37:03
20   โรงเรียนบ้านทองหลาง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 15:42:16
21   โรงเรียนบ้านโนนบ่อ
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 14:06:34
22   โคกงามวิทยาคาร
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 14:02:30
23   โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 13:30:14
24   โรงเรียนบ้านกอก
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 13:16:24
25   บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 09:53:43
26   หนองโพธิ์ประชานุกูล
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 9 มิถุนายน 2562 21:39:55
27   โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 9 มิถุนายน 2562 20:19:36
28   หนองตูมหนองงูเหลือม
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 9 มิถุนายน 2562 19:31:41
29   โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 8 มิถุนายน 2562 12:00:53
30   หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 7 มิถุนายน 2562 11:41:38
31   บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 7 มิถุนายน 2562 11:38:43
32   โรงเรียนบ้านหนองปิง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 7 มิถุนายน 2562 10:36:25
33   บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 7 มิถุนายน 2562 10:05:42
34   บ้านดอนหญ้านาง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 7 มิถุนายน 2562 08:45:29
35   บ้านโคกกว้าง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 17:22:04
36   บ้านแดงน้อย
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 15:31:21
37   บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 14:05:56
38   โรงเรียนบ้านโนนค้อ
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 12:51:11
39   บ้านหนองเบ็ญ
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 12:16:44
40   โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 11:48:58
41   โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 11:47:47
42   โรงเรียนบ้านแก่นเท่า
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 11:37:14
43   โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 11:37:13
44   โรงเรียนบ้านหนองปอ
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 10:25:38
45   โรงเรียนบ้านเหล่านาดี
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 10:10:56
46   โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 09:49:03
47   โรงเรียนบ้านหนองคู
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 5 มิถุนายน 2562 15:13:38
48   โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 5 มิถุนายน 2562 14:01:51
49   โรงเรียนหินกองวิทยา
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 5 มิถุนายน 2562 10:44:17
50   บ้านโจดใหญ่
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 5 มิถุนายน 2562 09:49:57


ทั้งหมด 147 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th