ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   บ้านอาชานุสรณ์
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 15 กันยายน 2563 13:39:25
2   โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 14 กันยายน 2563 15:42:13
3   บ้านหนองกรด
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 8 กันยายน 2563 15:10:58
4   โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 18 สิงหาคม 2563 12:15:16
5   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 28 พฤษภาคม 2563 14:56:38
6   โรงเรียนบ้านวังชะโอน
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 18 กันยายน 2560 09:32:42
7   โรงเรียนบ้านบึงพิไกร
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 15 กันยายน 2560 10:57:44
8   โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 29 มิถุนายน 2560 19:23:00
9   โรงเรียนบ้านหนองคล้า
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 29 มิถุนายน 2560 15:16:33
10   โรงเรียนบ้านหนองทอง
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 29 มิถุนายน 2560 14:37:32
11   บ้านหนองขาม
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 29 มิถุนายน 2560 12:54:17
12   บ้านโพธิ์พัฒนา
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 7 มิถุนายน 2560 07:35:52
13   โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว (กำแพงเพชร)
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 5 มิถุนายน 2560 11:10:46
14   โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 15 กันยายน 2559 16:33:58
15   โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล)
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 15 กันยายน 2559 14:18:14
16   โรงเรียนสิริแก้วเจริญ
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 8 กันยายน 2559 15:21:52
17   โรงเรียนบ้านช่องลม
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 15 มิถุนายน 2559 18:38:22
18   โรงเรียนอนุบาลไทรงาม
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 15 มิถุนายน 2559 12:59:19
19   โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 10 มิถุนายน 2559 12:33:58
20   โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง(ธรรมศาสตร์อาสา)
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 26 พฤษภาคม 2559 13:19:46
21   โรงเรียนบ้านลานดอกไม้
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 24 พฤษภาคม 2559 14:44:34
22   โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 18 พฤษภาคม 2559 09:33:46
23   โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 12 พฤษภาคม 2559 15:30:40
24   โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 6 พฤษภาคม 2559 19:10:08
25   โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนา
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 1 กันยายน 2558 13:29:23
26   โรงเรียนบ้านลานสะเดา
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 19 สิงหาคม 2558 14:51:17
27   โรงเรียนบ้านหัวยาง
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 17 สิงหาคม 2558 09:18:09
28   โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 5 สิงหาคม 2558 09:31:56
29   โรงเรียนบ้านนาป่าแดง
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 5 สิงหาคม 2558 09:29:10
30   โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 4 สิงหาคม 2558 22:14:02
31   โรงเรียนบ้านวังโขน
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 4 สิงหาคม 2558 10:43:24
32   โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 3 สิงหาคม 2558 10:37:27
33   โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 12 มิถุนายน 2558 14:04:22
34   โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 11 มิถุนายน 2558 10:29:37
35   โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 8 มิถุนายน 2558 15:01:42
36   โรงเรียนบ้านลานกระทิง
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 27 พฤษภาคม 2558 14:24:09
37   โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 27 พฤษภาคม 2558 13:11:32
38   โรงเรียนบ้านโขมงหัก
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 27 พฤษภาคม 2558 09:06:21
39   โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 22 พฤษภาคม 2558 13:02:40
40   โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 21 พฤษภาคม 2558 14:15:36
41   โรงเรียนบ้านวังมะค่า
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 20 พฤษภาคม 2558 18:07:01
42   โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 20 พฤษภาคม 2558 11:32:04
43   โรงเรียนบ้านโนนสมอ
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 19 พฤษภาคม 2558 14:49:03
44   โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 18 พฤษภาคม 2558 15:22:16
45   โรงเรียนบ้านคุยป่ารัง
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 16 พฤษภาคม 2558 12:52:57
46   โรงเรียนบ้านโนนจั่น
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 16 พฤษภาคม 2558 09:20:37
47   โรงเรียนบ้านบึงลูกนก
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 14 พฤษภาคม 2558 09:21:53
48   โรงเรียนบ้านหนองแดนสาขาโละโคะ
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 8 พฤษภาคม 2558 12:06:02
49   โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 8 พฤษภาคม 2558 08:52:31
50   โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 7 พฤษภาคม 2558 15:29:03


ทั้งหมด 172 รายการ 1 / 4
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th