ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 5 มิถุนายน 2562 14:30:04
2   โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 2 พฤษภาคม 2562 14:15:43
3   โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 11 กันยายน 2561 09:07:59
4   โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 30 มิถุนายน 2560 12:54:26
5   บ้านสว่าง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 30 มิถุนายน 2560 12:52:08
6   โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 30 มิถุนายน 2560 12:51:28
7   โคกนางามสามัคคี
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 30 มิถุนายน 2560 12:42:30
8   โรงเรียนแก่งนาขามสาม้คคี
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 29 มิถุนายน 2560 14:34:55
9   โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 กันยายน 2559 21:51:22
10   โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 กันยายน 2559 15:05:49
11   โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 กันยายน 2559 12:36:45
12   โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 14 กันยายน 2559 08:13:21
13   โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 13 กันยายน 2559 07:38:30
14   โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 12 กันยายน 2559 15:32:17
15   โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 12 กันยายน 2559 14:56:53
16   โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 12 กันยายน 2559 11:06:24
17   โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 10 กันยายน 2559 23:45:12
18   โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 10 กันยายน 2559 23:23:48
19   โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 10 กันยายน 2559 23:21:26
20   โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 10 กันยายน 2559 17:49:47
21   โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 9 กันยายน 2559 15:10:22
22   โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย)
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 9 กันยายน 2559 13:39:25
23   โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 9 กันยายน 2559 12:40:32
24   โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 8 กันยายน 2559 16:26:36
25   โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 8 กันยายน 2559 15:43:29
26   โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 8 กันยายน 2559 13:34:36
27   โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 8 กันยายน 2559 13:11:28
28   โรงเรียนด่านใต้วิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 7 กันยายน 2559 11:35:08
29   โรงเรียนบ้านแกวิทยายน
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 7 กันยายน 2559 10:00:18
30   โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 24 สิงหาคม 2559 11:22:25
31   โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 มิถุนายน 2559 18:57:20
32   โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 มิถุนายน 2559 18:43:47
33   โรงเรียนบ้านหนองช้าง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 มิถุนายน 2559 13:08:47
34   โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 27 พฤษภาคม 2559 11:39:17
35   โรงเรียนแก้งนางราษฎ์บำรุง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 26 พฤษภาคม 2559 15:32:11
36   โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 กันยายน 2558 18:09:04
37   โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาที่1 บ้านดานเม็ก
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 14 กันยายน 2558 21:28:57
38   โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 8 กันยายน 2558 13:11:47
39   โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 8 กันยายน 2558 10:09:12
40   โรงเรียนบ้านท่างาม
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 7 กันยายน 2558 14:36:34
41   โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 3 กันยายน 2558 14:53:15
42   โรงเรียนบ้านคำเม็ก
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 3 สิงหาคม 2558 12:49:24
43   โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 มิถุนายน 2558 10:49:23
44   โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 มิถุนายน 2558 09:42:30
45   โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 12 มิถุนายน 2558 17:35:38
46   โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 10 มิถุนายน 2558 08:04:40
47   โรงเรียนดงน้อยวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 9 มิถุนายน 2558 13:10:51
48   โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 5 มิถุนายน 2558 10:18:31
49   โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 10 สิงหาคม 2557 16:19:36
50   โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 4 สิงหาคม 2557 16:39:23


ทั้งหมด 166 รายการ 1 / 4
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th