ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 12 กันยายน 2559 09:51:44
2   โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 25 สิงหาคม 2559 17:14:20
3   โรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 19 สิงหาคม 2559 13:58:52
4   โรงเรียนวัดจรเข้เผือก
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 18 สิงหาคม 2559 10:37:07
5   โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 15 สิงหาคม 2559 10:19:06
6   โรงเรียนบ้านหนองสะแก
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 9 สิงหาคม 2559 13:53:57
7   โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา)
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 8 สิงหาคม 2559 13:16:46
8   โรงเรียนบ้านน้ำมุด
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 4 มิถุนายน 2559 14:07:40
9   โรงเรียนบ้านห้วยตลุง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 13 พฤษภาคม 2559 13:24:01
10   โรงเรียนวัดหนองเสือ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 2 พฤษภาคม 2559 13:13:53
11   โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 25 สิงหาคม 2558 08:39:29
12   โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 18 สิงหาคม 2558 19:23:35
13   โรงเรียนบ้านหนองเป็ด
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2558 14:32:17
14   โรงเรียนวัดท่ามะขาม
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2558 13:42:34
15   โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2558 13:14:35
16   โรงเรียนวัดหนองตะครอง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2558 13:11:18
17   โรงเรียนบ้านดอนคราม
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2558 11:28:08
18   โรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 9 มิถุนายน 2558 22:30:54
19   โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว (การไฟฟ้าอุปถัมภ์)
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 9 มิถุนายน 2558 22:12:18
20   โรงเรียนบ้านวังด้ง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 4 มิถุนายน 2558 13:37:38
21   โรงเรียนบ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา)
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 12 กันยายน 2557 12:36:51
22   โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 10 กันยายน 2557 07:49:41
23   โรงเรียนวัดเขาน้อย
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 8 กันยายน 2557 10:42:53
24   โรงเรียนบ้านเนินไพร
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 3 กันยายน 2557 13:36:34
25   โรงเรียนบ้านจันอุย
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 3 กันยายน 2557 10:03:13
26   โรงเรียนบ้านรางจิก
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 1 กันยายน 2557 10:08:05
27   โรงเรียนบ้านนาสวน
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 28 สิงหาคม 2557 18:53:52
28   โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 28 สิงหาคม 2557 11:26:58
29   โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 27 สิงหาคม 2557 21:41:23
30   โรงเรียนวัดบ้านเก่า (กาญจนบุรี)
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 26 สิงหาคม 2557 12:15:27
31   โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 22 สิงหาคม 2557 12:08:27
32   โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 15 สิงหาคม 2557 11:48:02
33   โรงเรียนบ้านหนองโสน
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2557 10:13:54
34   โรงเรียนบ้านกลอนโด
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 12 มิถุนายน 2557 20:42:45
35   โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 11 มิถุนายน 2557 10:07:00
36   โรงเรียนวัดบ้านยาง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 10 มิถุนายน 2557 13:34:54
37   โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 10 มิถุนายน 2557 12:55:28
38   โรงเรียนบ้านท่าพุ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 6 มิถุนายน 2557 13:00:42
39   โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 5 มิถุนายน 2557 13:00:22
40   โรงเรียนบ้านโกรกตารอด
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 1 พฤษภาคม 2557 13:01:54
41   โรงเรียนบ้านท่าหวี
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 22 สิงหาคม 2556 03:51:29
42   โรงเรียนบ้านไทรทอง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 30 เมษายน 2556 13:10:16
43   โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 29 เมษายน 2556 18:29:51
44   โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 24 เมษายน 2556 12:46:07
45   โรงเรียนบ้านรางสาลี่
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 22 เมษายน 2556 11:30:35
46   โรงเรียนบ้านองหลุ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 10 เมษายน 2556 09:50:28
47   โรงเรียนบ้านหนองกลางพง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 7 เมษายน 2556 13:29:13
48   โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 31 มีนาคม 2556 18:25:50
49   โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า 'ลาดหญ้าวิทยา
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 12 มีนาคม 2556 10:20:12
50   โรงเรียนบ้านเจ้าเณร
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 6 มีนาคม 2556 15:22:12


ทั้งหมด 137 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th