ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนพิบูลอุปภัมภ์
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 21 สิงหาคม 2557 11:32:56
2   โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 19 สิงหาคม 2557 13:24:25
3   โรงเรียนราชวินิต
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 14 มิถุนายน 2557 14:24:42
4   โรงเรียนวัดเจ้ามูล
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 13 มิถุนายน 2557 08:10:33
5   โรงเรียนมหาวีรานุวัตร
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 13 มิถุนายน 2557 07:46:16
6   โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 12 มิถุนายน 2557 13:09:23
7   โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 12 มิถุนายน 2557 12:51:39
8   โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 12 มิถุนายน 2557 10:41:14
9   โรงเรียนวัดด่าน
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 12 มิถุนายน 2557 09:40:23
10   โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 13 สิงหาคม 2556 11:33:20
11   โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 6 สิงหาคม 2556 10:30:44
12   โรงเรียนวัดช่างเหล็ก
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 21 มิถุนายน 2556 14:39:30
13   โรงเรียนดาราคาม
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 2 มีนาคม 2555 19:57:52
14   โรงเรียนวัดชนะสงคราม
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 17 กุมภาพันธ์ 2555 09:45:23
15   โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 7 กุมภาพันธ์ 2555 11:07:07
16   โรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน)
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 6 กุมภาพันธ์ 2555 10:26:08
17   โรงเรียนวัดหนัง
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 31 มกราคม 2555 16:30:16
18   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 31 มกราคม 2555 10:46:31
19   โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 24 มกราคม 2555 11:24:01
20   โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 24 มกราคม 2555 10:29:39
21   โรงเรียนประถมนนทรี
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 20 มกราคม 2555 13:36:19
22   โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 18 มกราคม 2555 17:07:27
23   โรงเรียนพญาไท
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 18 มกราคม 2555 10:06:04
24   โรงเรียนสายน้ำทิพย์
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 17 มกราคม 2555 16:54:41
25   โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 17 มกราคม 2555 11:32:42
26   โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 17 มกราคม 2555 09:04:15
27   โรงเรียนวัดอุทัยธาราม
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 17 มกราคม 2555 08:59:48
28   โรงเรียนวัดนาคปรก
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 15 มกราคม 2555 13:35:10
29   โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี )
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 14 มกราคม 2555 21:52:19
30   โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 12 มกราคม 2555 17:10:54
31   โรงเรียนวัดอมรินทราราม
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 12 มกราคม 2555 13:37:53
32   โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 12 มกราคม 2555 11:13:54
33   โรงเรียนวัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ)
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 11 มกราคม 2555 16:00:00
34   โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 11 มกราคม 2555 10:35:39
35   โรงเรียนวัดโสมนัส
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 11 มกราคม 2555 10:19:15
36   โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 10 มกราคม 2555 14:53:05
37   โรงเรียนโฆสิตสโมสร
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 10 มกราคม 2555 10:10:08


ทั้งหมด 37 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th