ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านลำทับ
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 16 มิถุนายน 2563 13:46:34
2   โรงเรียนบ้านบางเหรียง
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 28 มิถุนายน 2560 08:16:23
3   โรงเรียนบ้านสะพานพน
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 15 กันยายน 2559 13:34:10
4   โรงเรียนบ้านบางหอย
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 12 กันยายน 2559 21:20:07
5   โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 7 กันยายน 2559 11:00:24
6   โรงเรียนบ้านทุ่งประสาน
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 30 สิงหาคม 2559 15:06:43
7   โรงเรียนวิทยาประชาคม
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 29 สิงหาคม 2559 13:24:44
8   โรงเรียนวัดบ้านนา
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 25 สิงหาคม 2559 10:29:45
9   โรงเรียนบ้านพรุดินนา
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 22 สิงหาคม 2559 13:40:26
10   โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 18 สิงหาคม 2559 09:06:02
11   โรงเรียนบ้านเขาล่อม
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 15 มิถุนายน 2559 22:08:29
12   โรงเรียนบ้านควนม่วง
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 15 มิถุนายน 2559 20:43:28
13   โรงเรียนวัดโคกยาง
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 15 มิถุนายน 2559 13:49:51
14   โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 15 มิถุนายน 2559 12:15:14
15   โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 15 มิถุนายน 2559 12:05:21
16   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 15 มิถุนายน 2559 11:09:18
17   โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 15 มิถุนายน 2559 10:57:53
18   โรงเรียนบ้านนาปง
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 15 มิถุนายน 2559 10:17:44
19   โรงเรียนบ้านหินลููกช้าง
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 15 มิถุนายน 2559 10:15:08
20   โรงเรียนบ้านควนกลาง
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 9 มิถุนายน 2559 15:06:02
21   โรงเรียนบ้านบางเหียน
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 23 พฤษภาคม 2559 15:00:50
22   โรงเรียนบ้านโคกหาร
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 23 พฤษภาคม 2559 09:43:24
23   โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 12 พฤษภาคม 2559 15:18:26
24   โรงเรียนบ้านห้วยสาร
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 9 พฤษภาคม 2559 09:58:24
25   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 4 พฤษภาคม 2559 00:52:24
26   โรงเรียนบ้านเขาคราม (ศรีจันทร์อุทิศ)
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 3 สิงหาคม 2558 14:17:39
27   โรงเรียนบ้านเหนือ
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 9 มิถุนายน 2557 10:20:36
28   โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 3 มิถุนายน 2557 15:01:35
29   โรงเรียนวัดเขาต่อ
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 2 มิถุนายน 2557 15:24:32
30   โรงเรียนอ่าวลึก
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 2 มิถุนายน 2557 08:29:16
31   โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 30 พฤษภาคม 2557 12:47:32
32   โรงเรียนบ้านย่านอุดม
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 30 พฤษภาคม 2557 09:29:22
33   โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 30 พฤษภาคม 2557 09:15:05
34   โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 30 พฤษภาคม 2557 08:51:24
35   โรงเรียนบ้านเขาพนม
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 29 พฤษภาคม 2557 13:18:23
36   โรงเรียนวัดบางโทง
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 28 พฤษภาคม 2557 21:17:50
37   โรงเรียนบ้านหนองจูด
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 28 พฤษภาคม 2557 16:39:36
38   โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 28 พฤษภาคม 2557 11:24:22
39   โรงเรียนบ้านนาพรุ
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 28 พฤษภาคม 2557 10:56:21
40   โรงเรียนทุ่งพะยอม
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 27 พฤษภาคม 2557 21:28:49
41   บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 27 พฤษภาคม 2557 19:51:50
42   โรงเรียนบ้านทับพล
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 27 พฤษภาคม 2557 11:54:57
43   โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่ 160
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 27 พฤษภาคม 2557 10:13:24
44   โรงเรียนคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี)
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 27 พฤษภาคม 2557 09:40:25
45   โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 27 พฤษภาคม 2557 09:18:10


ทั้งหมด 45 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th