คณะสงฆ์ภาค 1 (530)
คณะสงฆ์ภาค 2 (660)
คณะสงฆ์ภาค 3 (737)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,493)
คณะสงฆ์ภาค 5 (988)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,316)
คณะสงฆ์ภาค 7 (919)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,576)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,599)
    กาฬสินธุ์ (497)
    ขอนแก่น (823)
    มหาสารคาม (598)
    ร้อยเอ็ด (681)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,454)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,458)
คณะสงฆ์ภาค 12 (802)
คณะสงฆ์ภาค 13 (750)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,170)
คณะสงฆ์ภาค 15 (830)
คณะสงฆ์ภาค 16 (980)
คณะสงฆ์ภาค 17 (282)
คณะสงฆ์ภาค 18 (620)

รวม 23,164 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 10/04/2564
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
101   โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 4 มิถุนายน 2562 20:06:36
102   โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 4 มิถุนายน 2562 14:30:22
103   โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 4 มิถุนายน 2562 13:45:23
104   บ้านหัวดอนเปลือยวิทยา
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 4 มิถุนายน 2562 13:44:14
105   โรงเรียนบ้านวังโพน
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 4 มิถุนายน 2562 13:40:21
106   บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 4 มิถุนายน 2562 13:34:29
107   โรงเรียนบ้านค้อ
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 4 มิถุนายน 2562 13:28:48
108   ห้วยหว้าวิทยาคม
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 4 มิถุนายน 2562 13:27:25
109   บ้านโคกสีโคกเปี้ย
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 4 มิถุนายน 2562 13:26:13
110   โรงเรียนบ้านคำบอน
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 4 มิถุนายน 2562 13:11:58
111   โรงเรียนบ้านม่วง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 4 มิถุนายน 2562 11:29:08
112   โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 31 พฤษภาคม 2562 11:23:15
113   โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 31 พฤษภาคม 2562 09:49:17
114   โรงเรียนบ้านสะอาด
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 30 พฤษภาคม 2562 11:26:15
115   โรงเรียนบ้านป่าหวาย
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 28 พฤษภาคม 2562 10:35:20
116   โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 27 พฤษภาคม 2562 14:15:35
117   โรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร)
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 27 พฤษภาคม 2562 09:33:43
118   บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 24 พฤษภาคม 2562 11:42:32
119   ท่าแห่วิทยาคม
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 24 พฤษภาคม 2562 08:16:28
120   โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 23 พฤษภาคม 2562 09:52:15
121   บ้านหนองแวงบวรวิทย์
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 23 พฤษภาคม 2562 09:20:00
122   โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 22 พฤษภาคม 2562 13:40:20
123   โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 21 พฤษภาคม 2562 10:14:29
124   โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 2 พฤษภาคม 2562 14:15:43
125   บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 2 มกราคม 2562 11:24:03
126   โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม
ขอนแก่น
สพม.เขต 25  21 พฤศจิกายน 2561 15:42:29
127   โรงเรียนบ้านหนองแก่ง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 14 กันยายน 2561 12:05:06
128   วังยาวเจริญวิทย์
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 14 กันยายน 2561 11:33:56
129   โรงเรียนบ้านโคกกลาง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 13 กันยายน 2561 12:52:21
130   บ้านปลาค้าว
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 11 กันยายน 2561 20:00:05
131   โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 11 กันยายน 2561 09:07:59
132   บ้านโพนดวนสาวเอ้
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 10 กันยายน 2561 14:28:15
133   บ้านหนองสระหงส์
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 10 กันยายน 2561 13:03:00
134   โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 9 กันยายน 2561 14:20:16
135   โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 9 กันยายน 2561 13:24:23
136   โรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่ม
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 9 กันยายน 2561 11:51:22
137   โรงเรียนบ้านโพนหิน
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 9 กันยายน 2561 11:44:46
138   โรงเรียนหนองขามวิทยา
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 9 กันยายน 2561 08:10:30
139   โรงเรียนบ้านหญ้าหน่อง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 9 กันยายน 2561 05:48:13
140   บ้านหนองหัวคน
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 8 กันยายน 2561 20:08:38
141   โรงเรียนบ้านเขวาหรดี
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 7 กันยายน 2561 15:42:00
142   บ้านหนองหินน้อย
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 6 กันยายน 2561 13:30:45
143   บ้านค้อโนนสว่าง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 6 กันยายน 2561 10:29:00
144   บ้านหนองยางหนองไผ่
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 6 กันยายน 2561 09:12:11
145   บ้านขามป้อม
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 6 กันยายน 2561 07:13:16
146   โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์)
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 20:54:21
147   ดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร)
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 15:02:35
148   บ้านโคกสง่า
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 5 กันยายน 2561 14:22:18
149   บ้านบัวงาม
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 14:18:23
150   บ้านป่าดวนพังหาด
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 13:37:33


ทั้งหมด 2,599 รายการ 3 / 52
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th