คณะสงฆ์ภาค 1 (532)
คณะสงฆ์ภาค 2 (664)
คณะสงฆ์ภาค 3 (737)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,496)
คณะสงฆ์ภาค 5 (989)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,315)
คณะสงฆ์ภาค 7 (920)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,577)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,605)
    กาฬสินธุ์ (497)
    ขอนแก่น (827)
    มหาสารคาม (599)
    ร้อยเอ็ด (682)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,475)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,461)
คณะสงฆ์ภาค 12 (803)
คณะสงฆ์ภาค 13 (753)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,172)
คณะสงฆ์ภาค 15 (830)
คณะสงฆ์ภาค 16 (985)
คณะสงฆ์ภาค 17 (281)
คณะสงฆ์ภาค 18 (619)

รวม 23,214 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 14/05/2564
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
51   โรงเรียนบ้านป่าดู่
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 21 สิงหาคม 2562 18:07:09
52   โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 19 สิงหาคม 2562 11:28:05
53   โรงเรียนจระเข้วิทยายน
ขอนแก่น
สพม.เขต 25  5 สิงหาคม 2562 15:41:23
54   โรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษา
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 4 กรกฎาคม 2562 15:06:42
55   เวียงนครวิทยาคม
ขอนแก่น
สพม.เขต 25  3 กรกฎาคม 2562 14:31:15
56   โรงเรียนบ้านดอนเรือ
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 25 มิถุนายน 2562 17:09:40
57   โรงเรียนบ้านดอนพยอมน้อย
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 20 มิถุนายน 2562 13:04:15
58   ชุมชนบ้านพรหมนิมิต
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 19 มิถุนายน 2562 10:20:42
59   บ้านโนนลาน
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 15 มิถุนายน 2562 10:37:07
60   โรงเรียน​บ้านโคก​สี​วิทยา​เสริม​
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 14 มิถุนายน 2562 11:30:00
61   บ้านหินขาว
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 14 มิถุนายน 2562 06:05:03
62   โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 14 มิถุนายน 2562 04:56:48
63   บ้านป่าเหลื่อม
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 13 มิถุนายน 2562 13:16:30
64   โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 12 มิถุนายน 2562 13:57:09
65   ชุมชนบ้านหนองบัว
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 12 มิถุนายน 2562 13:02:14
66   บ้านเลิงเปือย
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 11 มิถุนายน 2562 15:22:36
67   บ้านหนองบัวแก้ว
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต2 11 มิถุนายน 2562 15:16:51
68   บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 11 มิถุนายน 2562 14:23:55
69   โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 11 มิถุนายน 2562 10:57:58
70   โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 11 มิถุนายน 2562 08:40:37
71   โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 17:35:01
72   บ้านโคกท่า
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 16:37:03
73   โรงเรียนบ้านทองหลาง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 15:42:16
74   โรงเรียนบ้านโนนบ่อ
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 14:06:34
75   โคกงามวิทยาคาร
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 14:02:30
76   โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 13:30:14
77   โรงเรียนบ้านกอก
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 13:16:24
78   บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 09:53:43
79   โรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 10 มิถุนายน 2562 09:49:15
80   หนองโพธิ์ประชานุกูล
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 9 มิถุนายน 2562 21:39:55
81   โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 9 มิถุนายน 2562 20:19:36
82   หนองตูมหนองงูเหลือม
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 9 มิถุนายน 2562 19:31:41
83   โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 8 มิถุนายน 2562 12:00:53
84   หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 7 มิถุนายน 2562 11:41:38
85   บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 7 มิถุนายน 2562 11:38:43
86   โรงเรียนบ้านหนองปิง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 7 มิถุนายน 2562 10:36:25
87   บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 7 มิถุนายน 2562 10:05:42
88   บ้านดอนหญ้านาง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 7 มิถุนายน 2562 08:45:29
89   บ้านโคกกว้าง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 17:22:04
90   บ้านแดงน้อย
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 15:31:21
91   บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 14:05:56
92   โรงเรียนบ้านโนนค้อ
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 12:51:11
93   บ้านหนองเบ็ญ
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 12:16:44
94   โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 11:48:58
95   โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 11:47:47
96   โรงเรียนบ้านแก่นเท่า
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 11:37:14
97   โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 11:37:13
98   โรงเรียนบ้านหนองปอ
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 10:25:38
99   โรงเรียนบ้านเหล่านาดี
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 10:10:56
100   โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 09:49:03


ทั้งหมด 2,605 รายการ 2 / 53
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th