คณะสงฆ์ภาค 1 (532)
คณะสงฆ์ภาค 2 (664)
คณะสงฆ์ภาค 3 (737)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,496)
คณะสงฆ์ภาค 5 (989)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,315)
คณะสงฆ์ภาค 7 (920)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,577)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,605)
    กาฬสินธุ์ (497)
    ขอนแก่น (827)
    มหาสารคาม (599)
    ร้อยเอ็ด (682)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,475)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,461)
คณะสงฆ์ภาค 12 (803)
คณะสงฆ์ภาค 13 (753)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,172)
คณะสงฆ์ภาค 15 (830)
คณะสงฆ์ภาค 16 (985)
คณะสงฆ์ภาค 17 (281)
คณะสงฆ์ภาค 18 (619)

รวม 23,214 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 14/05/2564
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

โรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ ->คณะสงฆ์ภาค 9->จังหวัดร้อยเอ็ด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านเขวาหรดี
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 24 เมษายน 2564 11:43:17
2   บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 24 กุมภาพันธ์ 2564 15:19:09
3   หนองไอภูเขาทอง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 15 กันยายน 2563 13:10:16
4   โรงเรียนบ้านดู่น้อย
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 26 สิงหาคม 2563 09:25:04
5   โรงเรียนบ้านหนองแวง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 25 สิงหาคม 2563 13:54:46
6   โรงเรียนบ้านตรีคาม
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 20 สิงหาคม 2563 10:37:06
7   โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์)
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 10 สิงหาคม 2563 13:30:42
8   โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 7 สิงหาคม 2563 13:22:47
9   โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 31 กรกฎาคม 2563 12:10:05
10   ชุมชนบ้านโจดสามัคคี
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 1 พฤษภาคม 2563 10:17:36
11   โรงเรียนบ้านโนนปลาเข็ง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 28 เมษายน 2563 12:20:07
12   โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 23 เมษายน 2563 21:19:27
13   โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 19 สิงหาคม 2562 11:28:05
14   โรงเรียนบ้านดอนเรือ
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 25 มิถุนายน 2562 17:09:40
15   โรงเรียนบ้านดอนพยอมน้อย
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 20 มิถุนายน 2562 13:04:15
16   บ้านหัวดอนเปลือยวิทยา
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 4 มิถุนายน 2562 13:44:14
17   โรงเรียนบ้านหนองแก่ง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 14 กันยายน 2561 12:05:06
18   วังยาวเจริญวิทย์
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 14 กันยายน 2561 11:33:56
19   โรงเรียนบ้านโคกกลาง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 13 กันยายน 2561 12:52:21
20   บ้านปลาค้าว
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 11 กันยายน 2561 20:00:05
21   บ้านโพนดวนสาวเอ้
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 10 กันยายน 2561 14:28:15
22   บ้านหนองสระหงส์
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 10 กันยายน 2561 13:03:00
23   โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 9 กันยายน 2561 14:20:16
24   โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 9 กันยายน 2561 13:24:23
25   โรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่ม
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 9 กันยายน 2561 11:51:22
26   โรงเรียนบ้านโพนหิน
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 9 กันยายน 2561 11:44:46
27   โรงเรียนหนองขามวิทยา
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 9 กันยายน 2561 08:10:30
28   โรงเรียนบ้านหญ้าหน่อง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 9 กันยายน 2561 05:48:13
29   บ้านหนองหัวคน
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 8 กันยายน 2561 20:08:38
30   โรงเรียนบ้านเขวาหรดี
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 7 กันยายน 2561 15:42:00
31   บ้านหนองหินน้อย
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 6 กันยายน 2561 13:30:45
32   บ้านค้อโนนสว่าง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 6 กันยายน 2561 10:29:00
33   บ้านหนองยางหนองไผ่
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 6 กันยายน 2561 09:12:11
34   บ้านขามป้อม
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 6 กันยายน 2561 07:13:16
35   โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์)
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 20:54:21
36   ดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร)
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 15:02:35
37   บ้านบัวงาม
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 14:18:23
38   บ้านป่าดวนพังหาด
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 13:37:33
39   โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 13:34:52
40   จานเตยวิทยาประชาสรรค์
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 12:25:03
41   โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 11:36:20
42   โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 28 สิงหาคม 2561 21:47:38
43   โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 7 สิงหาคม 2561 11:42:26
44   บ้านหนองบก
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 7 สิงหาคม 2561 11:27:45
45   โรงเรียนบ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา)
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 30 มิถุนายน 2560 13:50:08
46   โรงเรียนเสลภูมิ
ร้อยเอ็ด
สพม.เขต 27  30 มิถุนายน 2560 10:07:58
47   โรงเรียนโพนทองวิทยายน
ร้อยเอ็ด
สพม.เขต 27  27 มิถุนายน 2560 15:29:20
48   โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์
ร้อยเอ็ด
สพม.เขต 27  27 มิถุนายน 2560 12:55:54
49   โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์
ร้อยเอ็ด
สพป.ระยอง เขต3 22 มิถุนายน 2560 14:47:34
50   โรงเรียนบ้านน้ำคำ
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 16 มิถุนายน 2560 12:12:02


ทั้งหมด 682 รายการ 1 / 14
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th