คณะสงฆ์ภาค 1 (532)
คณะสงฆ์ภาค 2 (664)
คณะสงฆ์ภาค 3 (737)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,496)
คณะสงฆ์ภาค 5 (989)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,315)
คณะสงฆ์ภาค 7 (920)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,577)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,605)
    กาฬสินธุ์ (497)
    ขอนแก่น (827)
    มหาสารคาม (599)
    ร้อยเอ็ด (682)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,475)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,461)
คณะสงฆ์ภาค 12 (803)
คณะสงฆ์ภาค 13 (753)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,172)
คณะสงฆ์ภาค 15 (830)
คณะสงฆ์ภาค 16 (985)
คณะสงฆ์ภาค 17 (281)
คณะสงฆ์ภาค 18 (619)

รวม 23,214 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 14/05/2564
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

โรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ ->คณะสงฆ์ภาค 9->จังหวัดมหาสารคาม
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 13 พฤษภาคม 2564 10:53:15
2   โรงเรียนบ้านหนองแปน
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต2 15 กันยายน 2563 18:20:28
3   โรงเรียนบ้านโสกยาง
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต2 15 กันยายน 2563 16:17:50
4   โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต2 9 กันยายน 2563 09:07:26
5   โรงเรียนบ้านนาฝาย
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต2 7 พฤษภาคม 2563 14:37:10
6   บ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต2 21 เมษายน 2563 12:39:20
7   บ้านหนองบัวแก้ว
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต2 11 มิถุนายน 2562 15:16:51
8   โรงเรียนบ้านเก่าใหญ่โนนสะอาด
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต2 30 พฤษภาคม 2561 17:25:05
9   โรงเรียนหนองกุงวิทยา
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต2 28 มิถุนายน 2560 15:15:00
10   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๖
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต2 23 มิถุนายน 2560 14:39:26
11   โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต2 19 มิถุนายน 2560 09:42:33
12   โรงเรียนบ้านหนองผือ (พยัคฆภูมิพิสัย)
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต2 15 มิถุนายน 2560 17:21:50
13   โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต2 14 มิถุนายน 2560 15:26:47
14   โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 15 กันยายน 2559 10:02:09
15   โรงเรียนบ้านหนองนาใน
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต2 6 กันยายน 2559 09:13:12
16   โรงเรียนบ้านโนน
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต2 25 สิงหาคม 2559 20:40:41
17   โรงเรียนบ้านหนองสิม
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต1 13 มิถุนายน 2559 18:41:53
18   โรงเรียนบ้านโคกกุง
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต1 13 มิถุนายน 2559 10:33:29
19   โรงเรียนบ้านหัวขัว
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต1 13 พฤษภาคม 2559 10:43:45
20   โรงเรียนบ้านหนองมันปลา
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 14 สิงหาคม 2558 14:44:36
21   โรงเรียนบ้านหนองบุญชู
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 15 มิถุนายน 2558 13:11:28
22   โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต2 11 มิถุนายน 2558 15:31:16
23   โรงเรียนบ้านหญ้าขาว
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 9 มิถุนายน 2558 13:27:20
24   โรงเรียนบ้านดอนดู่
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต1 21 พฤษภาคม 2558 11:09:44
25   โรงเรียนบ้านศรีอรุณ
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 18 พฤษภาคม 2558 10:12:42
26   โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 8 กันยายน 2557 11:35:00
27   โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต1 3 กันยายน 2557 11:50:35
28   โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม
มหาสารคาม
สพม.เขต 26  26 สิงหาคม 2557 15:03:38
29   โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร
มหาสารคาม
สพม.เขต 26  19 สิงหาคม 2557 10:58:54
30   โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
มหาสารคาม
สพม.เขต 26  19 สิงหาคม 2557 09:55:32
31   โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
มหาสารคาม
สพม.เขต 26  18 สิงหาคม 2557 14:52:44
32   โรงเรียนหนองไผ่ด้ามขวาน
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต2 14 สิงหาคม 2557 10:49:09
33   โรงเรียนบ้านกุดจอก
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 7 สิงหาคม 2557 15:41:31
34   โรงเรียนบ้านโพธิ์เงิน
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต1 13 มิถุนายน 2557 13:47:37
35   โรงเรียนบ้านโพนละออม
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต1 13 มิถุนายน 2557 11:11:21
36   โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร
มหาสารคาม
สพม.เขต 26  30 พฤษภาคม 2557 10:04:40
37   โรงเรียนกันทรวิชัย
มหาสารคาม
สพม.เขต 26 มหาสารคาม 27 พฤษภาคม 2557 10:56:32
38   โรงเรียนประชาพัฒนา
มหาสารคาม
สพม.เขต 26  27 พฤษภาคม 2557 10:02:41
39   โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์
มหาสารคาม
สพม.เขต 26  7 พฤษภาคม 2557 12:20:20
40   โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
มหาสารคาม
สพม.เขต 26  2 พฤษภาคม 2557 18:48:20
41   โรงเรียนบรบือ
มหาสารคาม
สพม.เขต 26  5 กันยายน 2556 11:15:31
42   โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
มหาสารคาม
สพม.เขต 26  2 กันยายน 2556 16:10:16
43   โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่209
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 5 สิงหาคม 2556 14:07:30
44   โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต1 29 มิถุนายน 2556 16:43:17
45   โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต1 28 มิถุนายน 2556 18:22:12
46   โรงเรียนมิตรภาพ
มหาสารคาม
สพม.เขต 26 มหาสารคาม 28 มิถุนายน 2556 16:25:26
47   โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร
มหาสารคาม
สพม.เขต 26  28 มิถุนายน 2556 14:16:50
48   โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา
มหาสารคาม
สพม.เขต 26  27 มิถุนายน 2556 14:18:30
49   โรงเรียนยางวิทยาคม
มหาสารคาม
สพม.เขต 26  27 มิถุนายน 2556 14:02:41
50   โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์
มหาสารคาม
สพม.เขต 26  27 มิถุนายน 2556 14:00:01


ทั้งหมด 599 รายการ 1 / 12
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th