คณะสงฆ์ภาค 1 (532)
คณะสงฆ์ภาค 2 (664)
คณะสงฆ์ภาค 3 (737)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,496)
คณะสงฆ์ภาค 5 (989)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,315)
คณะสงฆ์ภาค 7 (920)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,577)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,605)
    กาฬสินธุ์ (497)
    ขอนแก่น (827)
    มหาสารคาม (599)
    ร้อยเอ็ด (682)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,475)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,461)
คณะสงฆ์ภาค 12 (803)
คณะสงฆ์ภาค 13 (753)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,172)
คณะสงฆ์ภาค 15 (830)
คณะสงฆ์ภาค 16 (985)
คณะสงฆ์ภาค 17 (281)
คณะสงฆ์ภาค 18 (619)

รวม 23,214 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 14/05/2564
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

โรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ ->คณะสงฆ์ภาค 9->จังหวัดขอนแก่น
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านผักหนาม
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 3 พฤษภาคม 2564 13:59:32
2   โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา
ขอนแก่น
สพม.เขต 25  23 เมษายน 2564 15:38:51
3   โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา
ขอนแก่น
สพม.เขต 25  19 เมษายน 2564 12:40:39
4   โรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานา
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 16 เมษายน 2564 19:45:56
5   โรงเรียนบ้านซำภูทอง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 26 มีนาคม 2564 11:26:05
6   โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 19 มีนาคม 2564 17:12:55
7   อนุบาลขอนแก่น
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 8 มีนาคม 2564 10:12:55
8   โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 29 มกราคม 2564 16:13:10
9   อุบลรัตน์พิทยาคม
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 11 มกราคม 2564 21:10:24
10   โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 4 ตุลาคม 2563 16:40:42
11   โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 3 กันยายน 2563 10:54:43
12   โรงเรียนวัดอัมพร(คุรุราษฏร์รังสรรค์)
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 20 สิงหาคม 2563 13:44:28
13   โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 17 สิงหาคม 2563 13:45:53
14   โรงเรียนบ้านโนนแต้
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 7 สิงหาคม 2563 14:47:16
15   โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 5 สิงหาคม 2563 15:44:32
16   บ้านหนองขามประชาบำรุง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 5 สิงหาคม 2563 12:50:27
17   โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 20 มิถุนายน 2563 07:08:06
18   โรงเรียนบ้านหินลาด
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 5 มิถุนายน 2563 03:20:26
19   โรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 4 มิถุนายน 2563 12:33:54
20   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น
ขอนแก่น
สพม.เขต 25  27 พฤศจิกายน 2562 15:25:20
21   ท่านางแนววิทยายน
ขอนแก่น
สพม.เขต 25  30 ตุลาคม 2562 13:24:58
22   โรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 8 กันยายน 2562 15:44:44
23   โคกนางามพิทยาสรรพ์
ขอนแก่น
สพม.เขต 25  29 สิงหาคม 2562 17:46:45
24   โรงเรียนบ้านป่าดู่
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 21 สิงหาคม 2562 18:07:09
25   โรงเรียนจระเข้วิทยายน
ขอนแก่น
สพม.เขต 25  5 สิงหาคม 2562 15:41:23
26   โรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษา
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 4 กรกฎาคม 2562 15:06:42
27   เวียงนครวิทยาคม
ขอนแก่น
สพม.เขต 25  3 กรกฎาคม 2562 14:31:15
28   ชุมชนบ้านพรหมนิมิต
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 19 มิถุนายน 2562 10:20:42
29   บ้านโนนลาน
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 15 มิถุนายน 2562 10:37:07
30   โรงเรียน​บ้านโคก​สี​วิทยา​เสริม​
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 14 มิถุนายน 2562 11:30:00
31   บ้านหินขาว
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 14 มิถุนายน 2562 06:05:03
32   โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 14 มิถุนายน 2562 04:56:48
33   บ้านป่าเหลื่อม
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 13 มิถุนายน 2562 13:16:30
34   โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 12 มิถุนายน 2562 13:57:09
35   ชุมชนบ้านหนองบัว
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 12 มิถุนายน 2562 13:02:14
36   บ้านเลิงเปือย
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 11 มิถุนายน 2562 15:22:36
37   บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 11 มิถุนายน 2562 14:23:55
38   โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 11 มิถุนายน 2562 10:57:58
39   โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 11 มิถุนายน 2562 08:40:37
40   โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 17:35:01
41   บ้านโคกท่า
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 16:37:03
42   โรงเรียนบ้านทองหลาง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 15:42:16
43   โรงเรียนบ้านโนนบ่อ
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 14:06:34
44   โคกงามวิทยาคาร
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 14:02:30
45   โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 13:30:14
46   โรงเรียนบ้านกอก
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 13:16:24
47   บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 09:53:43
48   โรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 10 มิถุนายน 2562 09:49:15
49   หนองโพธิ์ประชานุกูล
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 9 มิถุนายน 2562 21:39:55
50   โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 9 มิถุนายน 2562 20:19:36


ทั้งหมด 827 รายการ 1 / 17
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th