คณะสงฆ์ภาค 1 (530)
คณะสงฆ์ภาค 2 (660)
คณะสงฆ์ภาค 3 (737)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,493)
คณะสงฆ์ภาค 5 (988)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,316)
คณะสงฆ์ภาค 7 (919)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,576)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,599)
    กาฬสินธุ์ (497)
    ขอนแก่น (823)
    มหาสารคาม (598)
    ร้อยเอ็ด (681)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,454)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,458)
คณะสงฆ์ภาค 12 (802)
คณะสงฆ์ภาค 13 (750)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,170)
คณะสงฆ์ภาค 15 (830)
คณะสงฆ์ภาค 16 (980)
คณะสงฆ์ภาค 17 (282)
คณะสงฆ์ภาค 18 (620)

รวม 23,164 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 10/04/2564
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

โรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ ->คณะสงฆ์ภาค 9->จังหวัดกาฬสินธุ์
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
51   โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 8 กันยายน 2559 13:34:36
52   โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 8 กันยายน 2559 13:11:28
53   โรงเรียนด่านใต้วิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 7 กันยายน 2559 11:35:08
54   โรงเรียนบ้านแกวิทยายน
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 7 กันยายน 2559 10:00:18
55   โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 24 สิงหาคม 2559 11:22:25
56   โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 19 สิงหาคม 2559 19:09:06
57   โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 มิถุนายน 2559 18:57:20
58   โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 มิถุนายน 2559 18:43:47
59   โรงเรียนบ้านหนองช้าง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 มิถุนายน 2559 13:08:47
60   โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 14 มิถุนายน 2559 14:15:27
61   โรงเรียนบ้านหนองม่วง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 14 มิถุนายน 2559 10:16:51
62   โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 2 มิถุนายน 2559 19:21:38
63   โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 27 พฤษภาคม 2559 11:39:17
64   โรงเรียนแก้งนางราษฎ์บำรุง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 26 พฤษภาคม 2559 15:32:11
65   โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม
กาฬสินธุ์
สพม.เขต 24  23 พฤษภาคม 2559 11:20:30
66   โรงเรียนหนองสอพิทยาคม
กาฬสินธุ์
สพม.เขต 24  16 พฤษภาคม 2559 10:02:36
67   โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 12 พฤษภาคม 2559 14:47:16
68   โรงเรียนนาแกราฎร์อำนวย
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 11 พฤษภาคม 2559 22:19:31
69   โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 10 พฤษภาคม 2559 09:19:12
70   โรงเรียนคำไฮวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 9 พฤษภาคม 2559 10:37:10
71   โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 8 พฤษภาคม 2559 13:10:24
72   โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 8 พฤษภาคม 2559 11:31:58
73   โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 8 พฤษภาคม 2559 11:24:17
74   โรงเรียนบ้านหนองขาม
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 8 พฤษภาคม 2559 08:44:11
75   โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 8 พฤษภาคม 2559 07:52:47
76   โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์
กาฬสินธุ์
สพม.เขต 24  4 พฤษภาคม 2559 14:14:45
77   โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม
กาฬสินธุ์
สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 4 พฤษภาคม 2559 11:24:50
78   โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
กาฬสินธุ์
สพม.เขต 24  16 กันยายน 2558 14:45:08
79   โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม
กาฬสินธุ์
สพม.เขต 24  16 กันยายน 2558 13:46:12
80   โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 กันยายน 2558 18:09:04
81   โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์
กาฬสินธุ์
สพม.เขต 24  15 กันยายน 2558 16:32:02
82   โรงเรียนสามชัย
กาฬสินธุ์
สพม.เขต 24  15 กันยายน 2558 16:12:16
83   โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
กาฬสินธุ์
สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 15 กันยายน 2558 16:08:37
84   โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาที่1 บ้านดานเม็ก
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 14 กันยายน 2558 21:28:57
85   โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 8 กันยายน 2558 13:11:47
86   โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 8 กันยายน 2558 10:09:12
87   โรงเรียนบ้านท่างาม
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 7 กันยายน 2558 14:36:34
88   โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
กาฬสินธุ์
สพม.เขต 24  7 กันยายน 2558 09:47:35
89   โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม
กาฬสินธุ์
สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 3 กันยายน 2558 16:29:01
90   โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 3 กันยายน 2558 14:53:15
91   โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม
กาฬสินธุ์
สพม.เขต 24  1 กันยายน 2558 15:13:22
92   โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์
กาฬสินธุ์
สพม.เขต 24  1 กันยายน 2558 08:14:04
93   โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์
กาฬสินธุ์
สพม.เขต 24  31 สิงหาคม 2558 14:37:19
94   โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร
กาฬสินธุ์
สพม.เขต 24  31 สิงหาคม 2558 14:03:34
95   โรงเรียนโนนคำวิทยา
กาฬสินธุ์
สพม.เขต 24  31 สิงหาคม 2558 09:40:45
96   โรงเรียนกมลาไสย
กาฬสินธุ์
สพม.เขต 24  24 สิงหาคม 2558 16:16:59
97   โรงเรียนโคกศรีเมือง
กาฬสินธุ์
สพม.เขต 24  24 สิงหาคม 2558 12:13:41
98   โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์
กาฬสินธุ์
สพม.เขต 24  21 สิงหาคม 2558 13:56:28
99   โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม
กาฬสินธุ์
สพม.เขต 24  20 สิงหาคม 2558 15:32:01
100   โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
กาฬสินธุ์
สพม.เขต 24  20 สิงหาคม 2558 13:57:58


ทั้งหมด 497 รายการ 2 / 10
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th