คณะสงฆ์ภาค 1 (530)
คณะสงฆ์ภาค 2 (660)
คณะสงฆ์ภาค 3 (737)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,493)
คณะสงฆ์ภาค 5 (988)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,316)
คณะสงฆ์ภาค 7 (919)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,576)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,599)
    กาฬสินธุ์ (497)
    ขอนแก่น (823)
    มหาสารคาม (598)
    ร้อยเอ็ด (681)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,454)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,458)
คณะสงฆ์ภาค 12 (802)
คณะสงฆ์ภาค 13 (750)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,170)
คณะสงฆ์ภาค 15 (830)
คณะสงฆ์ภาค 16 (980)
คณะสงฆ์ภาค 17 (282)
คณะสงฆ์ภาค 18 (620)

รวม 23,164 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 10/04/2564
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

โรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ ->คณะสงฆ์ภาค 9->จังหวัดกาฬสินธุ์
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
451   โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 29 ธันวาคม 2554 13:13:11
452   โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
กาฬสินธุ์
สพม.เขต 24  29 ธันวาคม 2554 09:11:48
453   โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม
กาฬสินธุ์
สพม.เขต 24  28 ธันวาคม 2554 15:58:47
454   โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม
กาฬสินธุ์
สพม.เขต 24  27 ธันวาคม 2554 07:23:39
455   โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 26 ธันวาคม 2554 22:04:12
456   โรงเรียนกุฉินารายณ์
กาฬสินธุ์
สพม.เขต 24  26 ธันวาคม 2554 15:02:23
457   โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย
กาฬสินธุ์
สพม.เขต 24  26 ธันวาคม 2554 14:28:54
458   โรงเรียนกุดหว้าวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 26 ธันวาคม 2554 13:54:55
459   โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา
กาฬสินธุ์
สพม.เขต 24  26 ธันวาคม 2554 13:47:12
460   โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 26 ธันวาคม 2554 11:29:14
461   โรงเรียนบ้านจาน
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 26 ธันวาคม 2554 11:28:28
462   โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 26 ธันวาคม 2554 11:28:00
463   โรงเรียนบ้านหนองห้าง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 26 ธันวาคม 2554 11:14:33
464   โรงเรียนบ้านห้วยฝา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 26 ธันวาคม 2554 10:17:54
465   โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 26 ธันวาคม 2554 10:02:22
466   โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 26 ธันวาคม 2554 08:59:20
467   โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 25 ธันวาคม 2554 21:25:28
468   โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 25 ธันวาคม 2554 15:41:55
469   โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 25 ธันวาคม 2554 10:48:33
470   โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 25 ธันวาคม 2554 10:11:31
471   โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 25 ธันวาคม 2554 09:51:49
472   โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 25 ธันวาคม 2554 09:39:24
473   โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 25 ธันวาคม 2554 07:47:10
474   โรงเรียนแจนแลนวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 24 ธันวาคม 2554 23:50:30
475   โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 24 ธันวาคม 2554 14:05:57
476   โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 24 ธันวาคม 2554 11:10:56
477   โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 22:42:27
478   โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 21:12:00
479   โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 21:09:19
480   โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 18:36:43
481   โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 15:39:27
482   โรงเรียนบ้านนากระเดา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 14:32:00
483   โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 14:29:52
484   โรงเรียนบ้านดงหมู
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 13:28:58
485   โรงเรียนบ้านชาด
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 11:58:07
486   โรงเรียนบ้านโนนชาด
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 11:38:11
487   โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 11:32:35
488   โรงเรียนบ้านโพนแพง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 11:19:27
489   โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 10:29:51
490   โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 10:18:26
491   โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 09:39:24
492   โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 09:22:45
493   โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 09:19:03
494   โรงเรียนบ้านคำพิมูล
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 15:12:49
495   โรงเรียนนาขามวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 14:39:16
496   โรงเรียนหัวงัววิทยาคม
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:55:44
497   โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:52:23


ทั้งหมด 497 รายการ 10 / 10
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th