คณะสงฆ์ภาค 1 (532)
คณะสงฆ์ภาค 2 (664)
คณะสงฆ์ภาค 3 (737)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,496)
คณะสงฆ์ภาค 5 (989)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,315)
คณะสงฆ์ภาค 7 (920)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,577)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,605)
    กาฬสินธุ์ (497)
    ขอนแก่น (827)
    มหาสารคาม (599)
    ร้อยเอ็ด (682)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,475)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,461)
คณะสงฆ์ภาค 12 (803)
คณะสงฆ์ภาค 13 (753)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,172)
คณะสงฆ์ภาค 15 (830)
คณะสงฆ์ภาค 16 (985)
คณะสงฆ์ภาค 17 (281)
คณะสงฆ์ภาค 18 (619)

รวม 23,214 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 14/05/2564
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

โรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ ->คณะสงฆ์ภาค 9->จังหวัดกาฬสินธุ์
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   หนองแสงวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 31 มีนาคม 2564 13:08:39
2   บ้านโคกกลาง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 9 กุมภาพันธ์ 2564 10:47:06
3   เนินลาดวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 5 ตุลาคม 2563 16:17:46
4   โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 4 มิถุนายน 2563 12:37:07
5   บ้านโคกกลาง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 4 มิถุนายน 2563 11:49:53
6   เชียงสาศิลปสถาน
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 27 เมษายน 2563 12:17:51
7   โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 27 เมษายน 2563 08:51:19
8   โพนสิมอนุเคราะห์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 กันยายน 2562 16:32:35
9   โรงเรียนหนองเม็กวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 6 กันยายน 2562 19:51:42
10   โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 5 มิถุนายน 2562 14:30:04
11   โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 27 พฤษภาคม 2562 14:15:35
12   ท่าแห่วิทยาคม
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 24 พฤษภาคม 2562 08:16:28
13   โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 22 พฤษภาคม 2562 13:40:20
14   โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 2 พฤษภาคม 2562 14:15:43
15   โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 11 กันยายน 2561 09:07:59
16   คำไฮวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 3 กันยายน 2561 15:14:25
17   โรงเรียน​ดง​สวรรค์​อุด​มมิตร​(สาขาบ้านดงจันทร์)​
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 23:13:54
18   โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 22:29:16
19   โรงเรียนดง​สวรรค์​อุด​มมิตร​
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 22:24:51
20   โรงเรียนโคกเครือวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 22:20:52
21   โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 20:29:00
22   โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 20:12:21
23   โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 19:31:43
24   โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 19:09:33
25   โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 26 พฤษภาคม 2561 06:59:26
26   โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 30 มิถุนายน 2560 12:54:26
27   บ้านสว่าง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 30 มิถุนายน 2560 12:52:08
28   โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 30 มิถุนายน 2560 12:51:28
29   โคกนางามสามัคคี
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 30 มิถุนายน 2560 12:42:30
30   โรงเรียนแก่งนาขามสาม้คคี
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 29 มิถุนายน 2560 14:34:55
31   โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม
กาฬสินธุ์
สพม.เขต 24  21 มิถุนายน 2560 00:13:11
32   โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 18 มิถุนายน 2560 12:47:06
33   โรงเรียนบ้านวังเวียง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 16 มิถุนายน 2560 10:19:33
34   โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 กันยายน 2559 21:51:22
35   โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 กันยายน 2559 15:05:49
36   โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 กันยายน 2559 12:36:45
37   โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 14 กันยายน 2559 08:13:21
38   โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 13 กันยายน 2559 07:38:30
39   โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 12 กันยายน 2559 15:32:17
40   โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 12 กันยายน 2559 14:56:53
41   โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 12 กันยายน 2559 11:06:24
42   โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 10 กันยายน 2559 23:45:12
43   โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 10 กันยายน 2559 23:23:48
44   โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 10 กันยายน 2559 23:21:26
45   โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 10 กันยายน 2559 17:49:47
46   โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 9 กันยายน 2559 15:10:22
47   โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย)
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 9 กันยายน 2559 13:39:25
48   โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 9 กันยายน 2559 12:40:32
49   โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 8 กันยายน 2559 16:26:36
50   โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 8 กันยายน 2559 15:43:29


ทั้งหมด 497 รายการ 1 / 10
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th