คณะสงฆ์ภาค 1 (530)
คณะสงฆ์ภาค 2 (660)
คณะสงฆ์ภาค 3 (737)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,493)
คณะสงฆ์ภาค 5 (988)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,316)
คณะสงฆ์ภาค 7 (919)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,576)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,599)
    กาฬสินธุ์ (497)
    ขอนแก่น (823)
    มหาสารคาม (598)
    ร้อยเอ็ด (681)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,454)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,458)
คณะสงฆ์ภาค 12 (802)
คณะสงฆ์ภาค 13 (750)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,170)
คณะสงฆ์ภาค 15 (830)
คณะสงฆ์ภาค 16 (980)
คณะสงฆ์ภาค 17 (282)
คณะสงฆ์ภาค 18 (620)

รวม 23,164 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 10/04/2564
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   หนองแสงวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 31 มีนาคม 2564 13:08:39
2   โรงเรียนบ้านซำภูทอง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 26 มีนาคม 2564 11:26:05
3   โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 19 มีนาคม 2564 17:12:55
4   อนุบาลขอนแก่น
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 8 มีนาคม 2564 10:12:55
5   บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 24 กุมภาพันธ์ 2564 15:19:09
6   บ้านโคกกลาง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 9 กุมภาพันธ์ 2564 10:47:06
7   โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 29 มกราคม 2564 16:13:10
8   อุบลรัตน์พิทยาคม
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 11 มกราคม 2564 21:10:24
9   เนินลาดวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 5 ตุลาคม 2563 16:17:46
10   โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 4 ตุลาคม 2563 16:40:42
11   โรงเรียนบ้านหนองแปน
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต2 15 กันยายน 2563 18:20:28
12   โรงเรียนบ้านโสกยาง
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต2 15 กันยายน 2563 16:17:50
13   หนองไอภูเขาทอง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 15 กันยายน 2563 13:10:16
14   โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต2 9 กันยายน 2563 09:07:26
15   โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 3 กันยายน 2563 10:54:43
16   โรงเรียนบ้านดู่น้อย
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 26 สิงหาคม 2563 09:25:04
17   โรงเรียนบ้านหนองแวง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 25 สิงหาคม 2563 13:54:46
18   โรงเรียนวัดอัมพร(คุรุราษฏร์รังสรรค์)
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 20 สิงหาคม 2563 13:44:28
19   โรงเรียนบ้านตรีคาม
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 20 สิงหาคม 2563 10:37:06
20   โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 17 สิงหาคม 2563 13:45:53
21   โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์)
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 10 สิงหาคม 2563 13:30:42
22   โรงเรียนบ้านโนนแต้
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 7 สิงหาคม 2563 14:47:16
23   โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 7 สิงหาคม 2563 13:22:47
24   โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 5 สิงหาคม 2563 15:44:32
25   บ้านหนองขามประชาบำรุง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 5 สิงหาคม 2563 12:50:27
26   โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 31 กรกฎาคม 2563 12:10:05
27   โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 20 มิถุนายน 2563 07:08:06
28   โรงเรียนบ้านหินลาด
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 5 มิถุนายน 2563 03:20:26
29   โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 4 มิถุนายน 2563 12:37:07
30   โรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 4 มิถุนายน 2563 12:33:54
31   บ้านโคกกลาง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 4 มิถุนายน 2563 11:49:53
32   โรงเรียนบ้านนาฝาย
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต2 7 พฤษภาคม 2563 14:37:10
33   ชุมชนบ้านโจดสามัคคี
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 1 พฤษภาคม 2563 10:17:36
34   โรงเรียนบ้านโนนปลาเข็ง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 28 เมษายน 2563 12:20:07
35   เชียงสาศิลปสถาน
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 27 เมษายน 2563 12:17:51
36   โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 27 เมษายน 2563 08:51:19
37   โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 23 เมษายน 2563 21:19:27
38   บ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต2 21 เมษายน 2563 12:39:20
39   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น
ขอนแก่น
สพม.เขต 25  27 พฤศจิกายน 2562 15:25:20
40   ท่านางแนววิทยายน
ขอนแก่น
สพม.เขต 25  30 ตุลาคม 2562 13:24:58
41   โพนสิมอนุเคราะห์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 กันยายน 2562 16:32:35
42   โรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 8 กันยายน 2562 15:44:44
43   โรงเรียนหนองเม็กวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 6 กันยายน 2562 19:51:42
44   โคกนางามพิทยาสรรพ์
ขอนแก่น
สพม.เขต 25  29 สิงหาคม 2562 17:46:45
45   โรงเรียนบ้านป่าดู่
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 21 สิงหาคม 2562 18:07:09
46   โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 19 สิงหาคม 2562 11:28:05
47   โรงเรียนจระเข้วิทยายน
ขอนแก่น
สพม.เขต 25  5 สิงหาคม 2562 15:41:23
48   โรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษา
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 4 กรกฎาคม 2562 15:06:42
49   เวียงนครวิทยาคม
ขอนแก่น
สพม.เขต 25  3 กรกฎาคม 2562 14:31:15
50   โรงเรียนบ้านดอนเรือ
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 25 มิถุนายน 2562 17:09:40


ทั้งหมด 2,599 รายการ 1 / 52
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th