คณะสงฆ์ภาค 1 (530)
คณะสงฆ์ภาค 2 (660)
คณะสงฆ์ภาค 3 (737)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,493)
คณะสงฆ์ภาค 5 (988)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,316)
คณะสงฆ์ภาค 7 (919)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,576)
    บึงกาฬ (181)
    เลย (345)
    สกลนคร (635)
    หนองคาย (277)
    หนองบัวลำภู (322)
    อุดรธานี (816)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,599)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,454)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,458)
คณะสงฆ์ภาค 12 (802)
คณะสงฆ์ภาค 13 (750)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,170)
คณะสงฆ์ภาค 15 (830)
คณะสงฆ์ภาค 16 (980)
คณะสงฆ์ภาค 17 (282)
คณะสงฆ์ภาค 18 (620)

รวม 23,164 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 10/04/2564
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   เชียงหวางพิทยาคาร
อุดรธานี
สพม.  5 กุมภาพันธ์ 2564 15:46:38
2   โรงเรียนบ้านห้วยเรือ
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 27 มกราคม 2564 15:53:13
3   โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อเหนือ
เลย
สพป.เลย เขต2 16 กันยายน 2563 09:36:05
4   โรงเรียนบ้านนาอุดมนาสมใจ
เลย
สพป.เลย เขต2 16 กันยายน 2563 09:02:31
5   โรงเรียนบ้านจำปาดง
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 8 กันยายน 2563 14:31:57
6   บ้านนาดง
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 8 มิถุนายน 2563 14:11:01
7   บ้านเดื่อใต้
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 8 มิถุนายน 2563 13:58:41
8   โรงเรียนบ้านสาวแล
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 6 มิถุนายน 2563 16:30:40
9   โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 6 มิถุนายน 2563 15:18:08
10   โรงเรียนสีกายวิทยาคม
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 5 มิถุนายน 2563 21:21:36
11   โรงเรียนบ้านศาลา (อุดรธานี)
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 30 พฤษภาคม 2563 14:12:36
12   โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 25 พฤษภาคม 2563 12:06:53
13   โรงเรียนป่าสักวิทยา
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 25 พฤษภาคม 2563 11:52:28
14   โรงเรียนบ้านคุยนางขาว
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 18:39:58
15   บ้านเบิดวิทยา
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 13:53:50
16   โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 12:35:27
17   โรงเรียนบ้านเทานาบอน
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 11:00:33
18   โรงเรียนบ้านว่าน
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 10:14:18
19   บ้านดงต้อง
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 08:08:54
20   บ้านแสนสุข
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 07:47:59
21   บ้านเมืองหมี
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 06:35:48
22   บ้านเวียงคุก
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 21:39:25
23   โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 20:05:35
24   โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 19:49:20
25   โรงเรียนบ้านนาโคก
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 19:43:00
26   บ้านพร้าวเหนือ
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 19:34:05
27   โรงเรียนบ้านน้อย
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 19:00:48
28   โรงเรียนบ้านโพนพระ
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 17:00:44
29   โรงเรียนยูงทองพิทยาคม
อุดรธานี
สพม.เขต 20  29 เมษายน 2563 13:02:20
30   บ้านนาคอมนาดอกไม้
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 14 เมษายน 2563 12:58:57
31   บ้านคำเม็ก
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 16 มีนาคม 2563 21:51:37
32   ร่มเกล้า สกลนคร
สกลนคร
สพม.เขต 23  13 กุมภาพันธ์ 2563 16:08:37
33   โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 14 ตุลาคม 2562 11:21:18
34   โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 11 ตุลาคม 2562 11:56:52
35   โรงเรียนบ้านดงดารา
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 29 สิงหาคม 2562 10:32:54
36   โรงเรียนบ้านช้าง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 28 สิงหาคม 2562 09:27:59
37   โรงเรียนบ้านท่าช่วง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 21 สิงหาคม 2562 15:37:28
38   โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 21 สิงหาคม 2562 13:12:46
39   โรงเรียนบ้านทุ่ง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 21 สิงหาคม 2562 11:11:04
40   ศรีขวัญเมือง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 21 สิงหาคม 2562 10:33:50
41   โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 16 สิงหาคม 2562 12:54:51
42   โรงเรียนบ้านนาฮัง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 15 สิงหาคม 2562 14:07:04
43   โรงเรียนบ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 15 สิงหาคม 2562 11:31:07
44   โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 15 สิงหาคม 2562 09:46:04
45   บ้านคำบอน
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 14 สิงหาคม 2562 16:05:17
46   บ้านดอนนางคำ
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 13 สิงหาคม 2562 16:15:26
47   วาริชภูมิพิทยาคาร
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 13 สิงหาคม 2562 12:37:34
48   โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 5 สิงหาคม 2562 14:17:16
49   บ้านโคกศาลา
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 24 กรกฎาคม 2562 11:34:55
50   บ้านแสงอรุณ
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 19 มิถุนายน 2562 16:40:36


ทั้งหมด 2,576 รายการ 1 / 52
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th