คณะสงฆ์ภาค 1 (530)
คณะสงฆ์ภาค 2 (660)
คณะสงฆ์ภาค 3 (737)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,493)
คณะสงฆ์ภาค 5 (988)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,316)
คณะสงฆ์ภาค 7 (919)
    เชียงใหม่ (543)
    แม่ฮ่องสอน (223)
    ลำพูน (153)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,576)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,599)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,454)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,458)
คณะสงฆ์ภาค 12 (802)
คณะสงฆ์ภาค 13 (750)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,170)
คณะสงฆ์ภาค 15 (830)
คณะสงฆ์ภาค 16 (980)
คณะสงฆ์ภาค 17 (282)
คณะสงฆ์ภาค 18 (620)

รวม 23,164 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 10/04/2564
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 9 เมษายน 2564 15:06:32
2   โรงเรียนแม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 5 เมษายน 2564 11:23:42
3   โรงเรียนบ้านบวกเปา
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 30 พฤศจิกายน 2563 16:01:36
4   โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว(โรงเรียนวิถีพุทธ)
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 2 ตุลาคม 2563 15:32:41
5   โรงเรียนวิถีพุทธ(บ้านท่าเกวียน)
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 30 กันยายน 2563 09:56:30
6   โรงเรียนบ้านหัวฝาย
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 28 กันยายน 2563 14:36:17
7   โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 กันยายน 2563 21:13:24
8   บ้านพระบาทห้วยผึ้ง
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 กันยายน 2563 20:33:04
9   บ้านแม่กวางใต้
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 กันยายน 2563 16:48:53
10   โรงเรียนบ้านแม่กองแป
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 กันยายน 2563 14:04:04
11   บ้านเวฬุวัน
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 กันยายน 2563 09:42:06
12   โรงเรียนบ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 18:23:19
13   โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 18:05:10
14   โรงเรียนบ้านแม่และ
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 17:27:35
15   บ้านแม่สะกึ๊ด
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 16:51:41
16   โรงเรียนบ้านดงกู่
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 16:38:35
17   บ้านแม่ปอถ่า
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 16:12:31
18   อนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 16:11:49
19   โรงเรียนบ้านแม่หาร
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 15:14:41
20   บ้านป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 14:33:21
21   โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 13:18:06
22   โรงเรียนบ้านห้วยห้า
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 12:59:12
23   โรงเรียนบ้านดูลาเปอร์
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 12:52:52
24   โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 12:25:55
25   บ้านจอซิเดอเหนือ
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 12:17:22
26   บ้านห้วยฮากไม่เหนือ
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 11:15:05
27   บ้านห้วยเดื่อ
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 10:57:50
28   บ้านแม่สุ
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 10:56:49
29   โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 10:06:08
30   โรงเรียนบ้านกอกหลวง
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 10:03:12
31   โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 09:35:49
32   โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 08:55:11
33   โรงเรียนบ้านกลอเซโล
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 08:19:13
34   โรงเรียนบ้านส้มป่อย
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 13 กันยายน 2563 12:13:20
35   โรงเรียนบ้านกะริคี
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 13 กันยายน 2563 11:10:20
36   โรงเรียนบ้านแม่ลาย
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 13 กันยายน 2563 08:01:23
37   โรงเรียนบ้านเสาหิน
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 12 กันยายน 2563 18:37:46
38   บ้านห้วยวอก
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 12 กันยายน 2563 18:35:28
39   โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 12 กันยายน 2563 14:57:12
40   บ้านกอมูเดอ
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 11 กันยายน 2563 10:46:45
41   บ้านห้วยปางผาง
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 10 กันยายน 2563 11:12:21
42   โรงเรียนบ้านห้วยกองมูลสาขาบ้านห้วยทิชะ
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 9 กันยายน 2563 13:35:34
43   โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 9 กันยายน 2563 10:35:42
44   โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 8 กันยายน 2563 16:19:20
45   บ้านห้วยกองมูล สาขาขุนแม่คะตวน
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 8 กันยายน 2563 15:44:19
46   โรงเรียนบ้านแม่ออก
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 8 กันยายน 2563 14:41:30
47   รร.บ้านหนองม่วน
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 8 กันยายน 2563 14:21:50
48   บ้านโปง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 8 กันยายน 2563 12:05:46
49   บ้านแม่ลาผาไหว
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 8 กันยายน 2563 10:43:38
50   บ้านแม่อมลาน
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 8 กันยายน 2563 09:16:28


ทั้งหมด 919 รายการ 1 / 19
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th