คณะสงฆ์ภาค 1 (530)
คณะสงฆ์ภาค 2 (660)
คณะสงฆ์ภาค 3 (737)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,493)
คณะสงฆ์ภาค 5 (988)
    ตาก (239)
    พิษณุโลก (273)
    สุโขทัย (280)
    อุตรดิตถ์ (196)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,316)
คณะสงฆ์ภาค 7 (919)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,576)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,599)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,454)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,458)
คณะสงฆ์ภาค 12 (802)
คณะสงฆ์ภาค 13 (750)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,170)
คณะสงฆ์ภาค 15 (830)
คณะสงฆ์ภาค 16 (980)
คณะสงฆ์ภาค 17 (282)
คณะสงฆ์ภาค 18 (620)

รวม 23,164 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 10/04/2564
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านน้ำพริก
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 16 กันยายน 2563 15:24:48
2   รวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี
ตาก
สพป.ตาก เขต2 11 กันยายน 2563 21:02:36
3   โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สาขาบ้านจ่อคี
ตาก
สพป.ตาก เขต2 11 กันยายน 2563 14:25:21
4   โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์
ตาก
สพป.ตาก เขต1 8 กันยายน 2563 09:38:11
5   โรงเรียนบ้านท่ามะปราง
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 13 สิงหาคม 2563 15:08:38
6   โรงเรียนนิคมบางระกำ 1 (รุ้งวิไล)
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 7 สิงหาคม 2563 18:18:50
7   โรงเรียนวัดป่าถ่อน
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 4 สิงหาคม 2563 14:56:44
8   โรงเรียนวัดบ้านกรุ
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 30 กรกฎาคม 2563 14:45:21
9   โรงเรียนห้วยพลู
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 30 กรกฎาคม 2563 12:53:08
10   โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 30 กรกฎาคม 2563 09:34:41
11   โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 29 กรกฎาคม 2563 14:17:47
12   โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 29 กรกฎาคม 2563 13:57:02
13   บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 29 กรกฎาคม 2563 13:27:55
14   บ้านวังทอง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 23 กรกฎาคม 2563 14:36:08
15   โรงเรียนบ้านตึก
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 23 กรกฎาคม 2563 14:26:14
16   โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 23 กรกฎาคม 2563 13:14:28
17   โรงเรียนบ้านแม่สำ
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 16:03:50
18   บ้านห้วยหยวก
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 13:33:36
19   โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 13:30:48
20   โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 12:55:50
21   วัดเกาะ
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 12:14:20
22   โรงเรียนวัดแสนตอ
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 11:39:15
23   โรงเรียนบ้านนาขุนไกร
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 11:37:22
24   บ้านดอนจันทร์
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 11:28:55
25   โรงเรียนบ้านลำโชค
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 11:08:41
26   โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 11:02:55
27   โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 10:59:05
28   โรงเรียนบ้านสันติสุข
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 10:51:55
29   บ้านธารชะอม
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 20 กรกฎาคม 2563 14:48:18
30   โรงเรียนบ้านวังธาร
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 10 มิถุนายน 2563 15:09:16
31   บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 18 พฤษภาคม 2563 21:34:17
32   โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 18 พฤษภาคม 2563 11:55:57
33   โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 13 พฤษภาคม 2563 09:40:14
34   บ้านหนองยาว
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 12 พฤษภาคม 2563 19:33:58
35   โรงเรียนบ้านทับผึ้ง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 12 พฤษภาคม 2563 17:17:06
36   บ้านท่าวิเศษ
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 7 พฤษภาคม 2563 10:14:55
37   โรงเรียนบ้านผาเวียง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 4 พฤษภาคม 2563 21:04:36
38   โรงเรียนบ้านเขาทอง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 4 พฤษภาคม 2563 14:24:00
39   โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 4 พฤษภาคม 2563 14:16:48
40   โรงเรียนวัดดอนสัก
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 3 พฤษภาคม 2563 15:51:04
41   โรงเรียนบ้านซ่าน
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 3 พฤษภาคม 2563 09:28:16
42   บ้านวังลึก(ยุวนาฏชนูทิศ)
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 24 เมษายน 2563 10:35:33
43   โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 23 เมษายน 2563 14:20:02
44   โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 เมษายน 2563 21:31:08
45   โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 เมษายน 2563 18:19:45
46   โรงเรียนวัดปากคลองช้าง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 เมษายน 2563 15:15:08
47   โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 21 เมษายน 2563 12:36:47
48   โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 10 มีนาคม 2563 16:05:21
49   วัดคุ้งยาง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 25 กันยายน 2562 13:27:22
50   บ้านหนองมะเกลือ
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 23 สิงหาคม 2562 13:46:51


ทั้งหมด 988 รายการ 1 / 20
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th