คณะสงฆ์ภาค 1 (530)
คณะสงฆ์ภาค 2 (660)
คณะสงฆ์ภาค 3 (737)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,493)
คณะสงฆ์ภาค 5 (988)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,316)
คณะสงฆ์ภาค 7 (919)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,576)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,599)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,454)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,458)
คณะสงฆ์ภาค 12 (802)
คณะสงฆ์ภาค 13 (750)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,170)
คณะสงฆ์ภาค 15 (830)
คณะสงฆ์ภาค 16 (980)
คณะสงฆ์ภาค 17 (282)
    กระบี่ (60)
    ตรัง (132)
    พังงา (19)
    ภูเก็ต (10)
    ระนอง (61)
คณะสงฆ์ภาค 18 (620)

รวม 23,164 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 10/04/2564
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านกลางนา
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 7 เมษายน 2564 15:19:56
2   โรงเรียนบ้านเขากอบ
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 2 มีนาคม 2564 15:35:48
3   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา
พังงา
สพป.พังงา เขต1 22 มกราคม 2564 10:24:42
4   โรงเรียนมิตรภาพที่ 31
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 31 สิงหาคม 2563 15:09:06
5   โรงเรียนบ้านลำทับ
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 16 มิถุนายน 2563 13:46:34
6   โรงเรียนน้ำผุด
ตรัง
สพม.เขต 13  2 พฤษภาคม 2563 10:49:51
7   โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง
ระนอง
สพป.ระนอง เขต1 30 เมษายน 2563 11:55:28
8   โรงเรียนวัดอินทนิน
พังงา
สพป.พังงา เขต1 25 กรกฎาคม 2562 20:08:20
9   โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 10 กรกฎาคม 2562 11:02:57
10   โรงเรียนบ้านควนยาง
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 26 เมษายน 2562 13:36:46
11   โรงเรียนบ้านหินดาด
ระนอง
สพป.ระนอง เขต1 15 สิงหาคม 2561 14:20:15
12   โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 27 พฤษภาคม 2561 09:51:01
13   โรงเรียนบ้านควนไทรงาม
ระนอง
สพป.ระนอง เขต1 25 กันยายน 2560 14:10:23
14   โรงเรียนบ้านบางเหรียง
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 28 มิถุนายน 2560 08:16:23
15   โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ระนอง
สพป.ระนอง เขต1 3 พฤษภาคม 2560 22:01:50
16   โรงเรียนบ้านสะพานพน
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 15 กันยายน 2559 13:34:10
17   โรงเรียนบ้านบางหอย
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 12 กันยายน 2559 21:20:07
18   โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 7 กันยายน 2559 11:00:24
19   โรงเรียนบ้านทุ่งประสาน
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 30 สิงหาคม 2559 15:06:43
20   โรงเรียนวิทยาประชาคม
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 29 สิงหาคม 2559 13:24:44
21   โรงเรียนวัดบ้านนา
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 25 สิงหาคม 2559 10:29:45
22   โรงเรียนบ้านพรุดินนา
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 22 สิงหาคม 2559 13:40:26
23   โรงเรียนบ้านโคกก่อง
กระบี่
สพป.ยโสธร เขต2 21 สิงหาคม 2559 10:36:07
24   โรงเรียนบ้านโสกสาน
กระบี่
สพป.ยโสธร เขต2 21 สิงหาคม 2559 10:02:57
25   โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 18 สิงหาคม 2559 09:06:02
26   โรงเรียนบ้านเขาล่อม
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 15 มิถุนายน 2559 22:08:29
27   โรงเรียนบ้านควนม่วง
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 15 มิถุนายน 2559 20:43:28
28   โรงเรียนวัดโคกยาง
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 15 มิถุนายน 2559 13:49:51
29   โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 15 มิถุนายน 2559 12:15:14
30   โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 15 มิถุนายน 2559 12:05:21
31   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 15 มิถุนายน 2559 11:09:18
32   โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 15 มิถุนายน 2559 10:57:53
33   โรงเรียนบ้านนาปง
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 15 มิถุนายน 2559 10:17:44
34   โรงเรียนบ้านหินลููกช้าง
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 15 มิถุนายน 2559 10:15:08
35   โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
กระบี่
สพม.เขต 13  13 มิถุนายน 2559 11:38:16
36   โรงเรียนบ้านควนกลาง
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 9 มิถุนายน 2559 15:06:02
37   โรงเรียนถลางพระนางสร้าง
ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต1 30 พฤษภาคม 2559 12:58:15
38   โรงเรียนบ้านทับช้าง
พังงา
สพป.พังงา เขต1 27 พฤษภาคม 2559 16:36:33
39   โรงเรียนวัดน้ำฉ่า
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 26 พฤษภาคม 2559 12:43:56
40   โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
กระบี่
สพม.เขต 13  25 พฤษภาคม 2559 14:19:19
41   โรงเรียนบ้านบางเหียน
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 23 พฤษภาคม 2559 15:00:50
42   โรงเรียนบ้านโคกหาร
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 23 พฤษภาคม 2559 09:43:24
43   โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 12 พฤษภาคม 2559 15:18:26
44   โรงเรียนบ้านห้วยสาร
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 9 พฤษภาคม 2559 09:58:24
45   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 4 พฤษภาคม 2559 00:52:24
46   โรงเรียนหนองผักฉีด
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 15 กันยายน 2558 12:33:48
47   โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
ตรัง
สพม.เขต 13  9 กันยายน 2558 19:54:09
48   โรงเรียนบ้านหนองตาไก้
กระบี่
สพป.ยโสธร เขต2 1 กันยายน 2558 09:47:29
49   โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)
กระบี่
สพป.อุบลราชธานี เขต1 24 สิงหาคม 2558 14:37:39
50   โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์
ตรัง
สพม.เขต 13 ตรัง 18 สิงหาคม 2558 16:07:08


ทั้งหมด 282 รายการ 1 / 6
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th