คณะสงฆ์ภาค 1 (530)
คณะสงฆ์ภาค 2 (660)
คณะสงฆ์ภาค 3 (737)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,493)
คณะสงฆ์ภาค 5 (988)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,316)
คณะสงฆ์ภาค 7 (919)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,576)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,599)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,454)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,458)
คณะสงฆ์ภาค 12 (802)
คณะสงฆ์ภาค 13 (750)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,170)
คณะสงฆ์ภาค 15 (830)
คณะสงฆ์ภาค 16 (980)
    ชุมพร (239)
    นครศรีธรรมราช (310)
    สุราษฎร์ธานี (431)
คณะสงฆ์ภาค 17 (282)
คณะสงฆ์ภาค 18 (620)

รวม 23,164 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 10/04/2564
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนองค์การสวนยาง 3
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 8 เมษายน 2564 18:49:06
2   โรงเรียนราชเวชพิศาล
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 5 เมษายน 2564 10:42:41
3   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 2 เมษายน 2564 15:09:02
4   โรงเรียนชุมชนลานสกา
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 16 มีนาคม 2564 11:07:06
5   โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 8 กุมภาพันธ์ 2564 12:58:45
6   โรงเรียนบ้านนาตำเสา
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 4 กุมภาพันธ์ 2564 09:17:26
7   โรงเรียนวัดหมาย
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 22 มกราคม 2564 09:45:44
8   โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 17 มกราคม 2564 20:08:09
9   โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒)
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 15 พฤศจิกายน 2563 22:15:22
10   บ้านสวน
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 13 พฤศจิกายน 2563 14:50:45
11   โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
สุราษฎร์ธานี
สพม.เขต 11  15 กันยายน 2563 19:47:17
12   วัดน้ำรอบ(ลานสกา)
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 15 กันยายน 2563 14:51:41
13   โรงเรียนวัดเขาแก้ว
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 14 กันยายน 2563 20:34:05
14   วัดธารน้ำฉา
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 11 กันยายน 2563 10:53:25
15   โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 10 กันยายน 2563 15:40:57
16   โรงเรียนบ้านชุมขลิง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 10 กันยายน 2563 15:02:14
17   โรงเรียนบ้านร่อน
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 9 กันยายน 2563 10:54:31
18   โรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 8 กันยายน 2563 11:25:05
19   โรงเรียนบ้านไสใหญ่
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 1 กันยายน 2563 09:12:04
20   โรงเรียนชุมชนใหม่
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 31 สิงหาคม 2563 10:46:15
21   โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 28 สิงหาคม 2563 09:38:27
22   วัดป่า (ท่าขึ้น)
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 27 สิงหาคม 2563 12:13:10
23   โรงเรียนวัดท่างาม
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 22 สิงหาคม 2563 09:04:34
24   โรงเรียนวัดห้วยพระ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 19 สิงหาคม 2563 11:18:16
25   โรงเรียนวัดใหม่ทอน
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 17 สิงหาคม 2563 22:35:02
26   วัดบางใหญ่
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 14 สิงหาคม 2563 11:12:41
27   บ้านมะม่วงทอง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 13 สิงหาคม 2563 15:11:35
28   โรงเรียนบ้านห้วยระย้า
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 11 สิงหาคม 2563 12:38:01
29   โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 11 สิงหาคม 2563 11:02:12
30   บ้านคงคาล้อม
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 11 สิงหาคม 2563 09:57:03
31   โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 11 สิงหาคม 2563 09:00:43
32   วัดพระพรหม
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 7 สิงหาคม 2563 14:17:39
33   วัดน้ำรอบ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 7 สิงหาคม 2563 12:27:02
34   โรงเรียนวัดสอ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 7 สิงหาคม 2563 10:57:04
35   วัดราษฎร์เจริญ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 7 สิงหาคม 2563 09:38:33
36   โรงเรียนศรียาภัย
ชุมพร
สพม.เขต 11 ชุมพร 5 สิงหาคม 2563 08:45:26
37   โรงเรียนวัดบ้านงาม
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 3 สิงหาคม 2563 11:04:27
38   วัดจาย(สุทธบุรราษฎร์)
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 16 กรกฎาคม 2563 09:28:04
39   โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
สุราษฎร์ธานี
สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี 19 มิถุนายน 2563 14:35:42
40   โรงเรียนวัดมะม่วงทอง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 19 มิถุนายน 2563 09:04:10
41   โรงเรียนวัดไทรงาม
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 15 มิถุนายน 2563 15:27:25
42   บ้านคดศอก
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 15 มิถุนายน 2563 14:50:59
43   วัดโบสถ์
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 14 มิถุนายน 2563 21:15:21
44   โรงเรียนวัดจิกพนม
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 9 พฤษภาคม 2563 20:05:30
45   ชุมชนบ้านปากเสียว
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 5 พฤษภาคม 2563 23:19:48
46   โรงเรียนบ้านปากช่อง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 4 พฤษภาคม 2563 13:31:30
47   โรงเรียนบ้านนาสาร
สุราษฎร์ธานี
สพม.เขต 11  3 พฤษภาคม 2563 13:29:43
48   โรงเรียนบ้านดอนสน
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 1 พฤษภาคม 2563 12:55:43
49   โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา
สุราษฎร์ธานี
สพม.เขต 11  28 เมษายน 2563 18:03:53
50   โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์(สุราษฎร์ธานี)
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 23 เมษายน 2563 10:33:07


ทั้งหมด 980 รายการ 1 / 20
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th