คณะสงฆ์ภาค 1 (531)
คณะสงฆ์ภาค 2 (664)
คณะสงฆ์ภาค 3 (737)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,496)
คณะสงฆ์ภาค 5 (989)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,314)
คณะสงฆ์ภาค 7 (920)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,577)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,605)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,475)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,461)
คณะสงฆ์ภาค 12 (803)
    ฉะเชิงเทรา (211)
    นครนายก (67)
    ปราจีนบุรี (248)
    สระแก้ว (277)
คณะสงฆ์ภาค 13 (753)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,172)
คณะสงฆ์ภาค 15 (830)
คณะสงฆ์ภาค 16 (985)
คณะสงฆ์ภาค 17 (281)
คณะสงฆ์ภาค 18 (619)

รวม 23,212 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 13/05/2564
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
51   โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 16 เมษายน 2562 14:03:05
52   โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 11 เมษายน 2562 11:56:07
53   โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้(สร้อยประชาสรรค์)
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 10 เมษายน 2562 18:17:45
54   โรงเรียนวัดหัวสวน(ละม่อมประชาสรรค์)
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 10 เมษายน 2562 10:58:53
55   โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 15 กันยายน 2561 22:10:54
56   โรงเรียนวัดเกตุสโมสร
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 13 กันยายน 2561 14:09:35
57   บ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา)
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 23 สิงหาคม 2561 13:02:28
58   โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 13 มิถุนายน 2561 13:03:16
59   โรงเรียนบ้านบุ่งเข้
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 28 พฤษภาคม 2561 15:06:25
60   Khao Add Nariphol Witthaya School
นครนายก
สพม.เขต 7  30 มิถุนายน 2560 11:40:33
61   โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
สระแก้ว
สพม.เขต 7 สระแก้ว 29 มิถุนายน 2560 15:54:11
62   โรงเรียนบ้านหนองเหียง
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 28 มิถุนายน 2560 15:17:46
63   โรงเรียนบ้านเทพประทาน
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 28 มิถุนายน 2560 09:06:10
64   โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 27 มิถุนายน 2560 10:26:28
65   โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม
นครนายก
สพม.เขต 7 นครนายก 23 มิถุนายน 2560 14:07:25
66   โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา)
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 22 มิถุนายน 2560 15:54:11
67   โรงเรียนวัดดงยาง
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 20 มิถุนายน 2560 15:05:14
68   โรงเรียนวัดธารพูด
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 20 มิถุนายน 2560 10:06:07
69   โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 17 มิถุนายน 2560 20:38:34
70   โรงเรียนวังไพรวิทยาคม
สระแก้ว
สพม.เขต 7  15 มิถุนายน 2560 16:51:43
71   โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
สระแก้ว
สพม.เขต 7  15 มิถุนายน 2560 14:32:23
72   โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ นครนายก
นครนายก
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 12 มิถุนายน 2560 13:59:01
73   ทัพพระยาพิทยา
สระแก้ว
สพม.เขต 7  8 มิถุนายน 2560 13:52:39
74   โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง
ปราจีนบุรี
สพม.เขต 7  6 มิถุนายน 2560 12:22:45
75   โรงเรียนวัดจันทร์เรือง
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 17 พฤษภาคม 2560 15:42:27
76   โรงเรียนบ้านคลอง 33
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 17 พฤษภาคม 2560 14:28:59
77   โรงเรียนเมืองนครนายก
นครนายก
สพม.เขต 7  15 กันยายน 2559 16:46:36
78   โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง
ปราจีนบุรี
สพม.เขต 7  13 กันยายน 2559 16:22:32
79   โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
ปราจีนบุรี
สพม.เขต 7  7 กันยายน 2559 16:12:10
80   โรงเรียนองครักษ์
นครนายก
สพม.เขต 7  5 กันยายน 2559 14:01:02
81   โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 1 กันยายน 2559 21:04:15
82   โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
สพม.เขต 7  31 สิงหาคม 2559 12:35:21
83   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 30 สิงหาคม 2559 15:40:09
84   โรงเรียนศรีมหาโพธิ
ปราจีนบุรี
สพม.เขต 7  29 สิงหาคม 2559 14:05:22
85   โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
ปราจีนบุรี
สพม.เขต 7  19 สิงหาคม 2559 14:22:23
86   โรงเรียนวัดวังไทร
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 19 สิงหาคม 2559 09:59:12
87   โรงเรียนวังหลังวิทยาคม
สระแก้ว
สพม.เขต 7 สระแก้ว 16 สิงหาคม 2559 15:31:25
88   โรงเรียนสุวรรณวิทยา
ปราจีนบุรี
สพม.เขต 7  15 สิงหาคม 2559 15:00:46
89   โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
นครนายก
สพม.เขต 7  15 สิงหาคม 2559 10:37:36
90   โรงเรียนซับม่วงวิทยา
สระแก้ว
สพม.เขต 7 สระแก้ว 11 สิงหาคม 2559 14:15:18
91   โรงเรียนบ้านนา
นครนายก
สพม.เขต 7  11 สิงหาคม 2559 07:39:02
92   โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นครนายก
สพม.เขต 7  9 สิงหาคม 2559 15:40:35
93   โรงเรียนกบินทร์บุรี
ปราจีนบุรี
สพม.เขต 7  8 สิงหาคม 2559 13:45:02
94   โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 6 มิถุนายน 2559 21:56:37
95   โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์)
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 8 มิถุนายน 2559 14:09:16
96   โรงเรียนวังดาลวิทยาคม
ปราจีนบุรี
สพม.เขต 7  15 มิถุนายน 2559 21:14:27
97   โรงเรียนบ้านท่าข้าม
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต2 14 มิถุนายน 2559 14:50:07
98   โรงเรียนวัดสามแยก
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 14 มิถุนายน 2559 10:30:13
99   โรงเรียนบ้านประพาส
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 13 มิถุนายน 2559 20:30:58
100   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗
ปราจีนบุรี
สพม.เขต 7  3 มิถุนายน 2559 15:21:15


ทั้งหมด 803 รายการ 2 / 17
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th