คณะสงฆ์ภาค 1 (531)
คณะสงฆ์ภาค 2 (664)
คณะสงฆ์ภาค 3 (737)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,496)
คณะสงฆ์ภาค 5 (989)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,314)
คณะสงฆ์ภาค 7 (920)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,577)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,605)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,475)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,461)
คณะสงฆ์ภาค 12 (803)
    ฉะเชิงเทรา (211)
    นครนายก (67)
    ปราจีนบุรี (248)
    สระแก้ว (277)
คณะสงฆ์ภาค 13 (753)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,172)
คณะสงฆ์ภาค 15 (830)
คณะสงฆ์ภาค 16 (985)
คณะสงฆ์ภาค 17 (281)
คณะสงฆ์ภาค 18 (619)

รวม 23,212 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 13/05/2564
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

โรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ ->คณะสงฆ์ภาค 12->จังหวัดสระแก้ว
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนทัพราชวิทยา
สระแก้ว
สพม.เขต 7 สระแก้ว 3 กันยายน 2563 13:07:57
2   โรงเรียนตาพระยา
สระแก้ว
สพม.เขต 7 นครนายก 25 สิงหาคม 2563 10:15:38
3   วังสมบูรณ์วิทยาคม
สระแก้ว
สพม.เขต 7  19 สิงหาคม 2563 11:50:14
4   สระแก้ว
สระแก้ว
สพม.เขต 7  11 มิถุนายน 2563 13:48:04
5   โรงเรียนวังหลังวิทยาคม
สระแก้ว
สพม.เขต 7  10 มิถุนายน 2563 09:55:41
6   โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
สระแก้ว
สพม.เขต 7 สระแก้ว 29 มิถุนายน 2560 15:54:11
7   โรงเรียนวังไพรวิทยาคม
สระแก้ว
สพม.เขต 7  15 มิถุนายน 2560 16:51:43
8   โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
สระแก้ว
สพม.เขต 7  15 มิถุนายน 2560 14:32:23
9   ทัพพระยาพิทยา
สระแก้ว
สพม.เขต 7  8 มิถุนายน 2560 13:52:39
10   โรงเรียนวังหลังวิทยาคม
สระแก้ว
สพม.เขต 7 สระแก้ว 16 สิงหาคม 2559 15:31:25
11   โรงเรียนซับม่วงวิทยา
สระแก้ว
สพม.เขต 7 สระแก้ว 11 สิงหาคม 2559 14:15:18
12   โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 6 มิถุนายน 2559 21:56:37
13   โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์)
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 8 มิถุนายน 2559 14:09:16
14   โรงเรียนบ้านท่าข้าม
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต2 14 มิถุนายน 2559 14:50:07
15   โรงเรียนอรัญประเทศ
สระแก้ว
สพม.เขต 7  18 พฤษภาคม 2559 12:36:41
16   โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก
สระแก้ว
สพม.เขต 7  10 พฤษภาคม 2559 13:53:36
17   โรงเรียนบ้านคลองทราย
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 13 กันยายน 2558 08:17:01
18   โรงเรียนคลองยางนุสรณ์
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต2 27 สิงหาคม 2558 12:14:33
19   โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต2 20 สิงหาคม 2558 10:22:49
20   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา83(บ้านห้วยโจด)
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต2 10 มิถุนายน 2558 10:24:55
21   โรงเรียนบ้านลุงพลู
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 26 พฤษภาคม 2558 22:05:24
22   โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 1 สิงหาคม 2557 14:13:11
23   โรงเรียนบ้านหนองเตียน
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 15 มิถุนายน 2557 16:39:27
24   โรงเรียนบ้านวังวน
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 15 มิถุนายน 2557 15:47:30
25   โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 15 มิถุนายน 2557 11:04:46
26   โรงเรียนบ้านเขาดิน (คลองหาด)
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 14 มิถุนายน 2557 15:50:23
27   โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 14 มิถุนายน 2557 14:37:56
28   โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 14 มิถุนายน 2557 12:05:41
29   โรงเรียนอนุบาลคลองหาด สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 14 มิถุนายน 2557 11:15:34
30   โรงเรียนอนุบาลคลองหาด
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 14 มิถุนายน 2557 10:16:14
31   โรงเรียนบ้านป่าระกำ
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 13 มิถุนายน 2557 16:01:10
32   โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 13 มิถุนายน 2557 15:41:14
33   คลองน้ำใสวิทยาคาร
สระแก้ว
สพม.เขต 7 สระแก้ว 13 มิถุนายน 2557 15:00:29
34   ท่าเกษมพิทยา
สระแก้ว
สพม.เขต 7 สระแก้ว 13 มิถุนายน 2557 14:55:00
35   โรงเรียนบ้านเขาข่า
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 13 มิถุนายน 2557 14:23:01
36   โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 13 มิถุนายน 2557 13:46:55
37   โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 13 มิถุนายน 2557 11:27:34
38   โรงเรียนบ้านตะโก
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต2 13 มิถุนายน 2557 08:54:16
39   โรงเรียนบ้านท่าตาสี
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 12 มิถุนายน 2557 19:45:04
40   โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 11 มิถุนายน 2557 08:44:36
41   โรงเรียนวัดเกศแก้ว
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 10 มิถุนายน 2557 10:07:37
42   โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 10 มิถุนายน 2557 09:20:49
43   โรงเรียนบ้านชุมทอง
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 29 พฤษภาคม 2557 12:42:41
44   โรงเรียนบ้านท่ากะบาก
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 6 มิถุนายน 2556 15:40:31
45   โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 28 พฤษภาคม 2556 15:25:15
46   โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 22 พฤษภาคม 2556 08:15:05
47   โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 20 พฤษภาคม 2556 14:20:15
48   โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 16 พฤษภาคม 2556 13:28:36
49   โรงเรียนบ้านคลองนางาม
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 12 พฤษภาคม 2556 20:43:43
50   โรงเรียนบ้านวังปืน
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 9 พฤษภาคม 2556 15:30:15


ทั้งหมด 277 รายการ 1 / 6
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th