คณะสงฆ์ภาค 1 (531)
คณะสงฆ์ภาค 2 (664)
คณะสงฆ์ภาค 3 (737)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,496)
คณะสงฆ์ภาค 5 (989)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,314)
คณะสงฆ์ภาค 7 (920)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,577)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,605)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,475)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,461)
คณะสงฆ์ภาค 12 (803)
    ฉะเชิงเทรา (211)
    นครนายก (67)
    ปราจีนบุรี (248)
    สระแก้ว (277)
คณะสงฆ์ภาค 13 (753)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,172)
คณะสงฆ์ภาค 15 (830)
คณะสงฆ์ภาค 16 (985)
คณะสงฆ์ภาค 17 (281)
คณะสงฆ์ภาค 18 (619)

รวม 23,212 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 13/05/2564
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

โรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ ->คณะสงฆ์ภาค 12->จังหวัดปราจีนบุรี
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนชิตใจชื่น
ปราจีนบุรี
สพม.เขต 7  22 สิงหาคม 2563 11:31:33
2   กรอกสมบูรณ์วิทยาคม
ปราจีนบุรี
สพม.เขต 7  14 สิงหาคม 2563 16:20:53
3   โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
ปราจีนบุรี
สพม.เขต 7  13 สิงหาคม 2563 11:25:40
4   โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ปราจีนบุรี
สพม.เขต 7  25 มิถุนายน 2563 12:35:30
5   โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 19 สิงหาคม 2562 11:07:32
6   โรงเรียนวัดเกาะลอย
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 15 สิงหาคม 2562 16:03:16
7   โรงเรียนวัดดงไชยมัน
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 15 สิงหาคม 2562 15:46:32
8   กระทุ่มแพ้ววิทยา
ปราจีนบุรี
สพม.เขต 7  13 พฤษภาคม 2562 13:54:22
9   โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง
ปราจีนบุรี
สพม.เขต 7  6 มิถุนายน 2560 12:22:45
10   โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง
ปราจีนบุรี
สพม.เขต 7  13 กันยายน 2559 16:22:32
11   โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
ปราจีนบุรี
สพม.เขต 7  7 กันยายน 2559 16:12:10
12   โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 1 กันยายน 2559 21:04:15
13   โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
สพม.เขต 7  31 สิงหาคม 2559 12:35:21
14   โรงเรียนศรีมหาโพธิ
ปราจีนบุรี
สพม.เขต 7  29 สิงหาคม 2559 14:05:22
15   โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
ปราจีนบุรี
สพม.เขต 7  19 สิงหาคม 2559 14:22:23
16   โรงเรียนสุวรรณวิทยา
ปราจีนบุรี
สพม.เขต 7  15 สิงหาคม 2559 15:00:46
17   โรงเรียนกบินทร์บุรี
ปราจีนบุรี
สพม.เขต 7  8 สิงหาคม 2559 13:45:02
18   โรงเรียนวังดาลวิทยาคม
ปราจีนบุรี
สพม.เขต 7  15 มิถุนายน 2559 21:14:27
19   โรงเรียนบ้านประพาส
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 13 มิถุนายน 2559 20:30:58
20   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗
ปราจีนบุรี
สพม.เขต 7  3 มิถุนายน 2559 15:21:15
21   โรงเรียนกบินทร์วิทยา
ปราจีนบุรี
สพม.เขต 7  25 พฤษภาคม 2559 10:58:28
22   โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง๒
ปราจีนบุรี
สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี 12 พฤษภาคม 2559 13:12:59
23   โรงเรียนวัดนพคุณทอง
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 4 กันยายน 2558 10:48:38
24   โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 1 กันยายน 2558 09:50:20
25   โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 12 มิถุนายน 2558 20:04:39
26   โรงเรียนบ้านท่าตูม
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 5 มิถุนายน 2558 13:55:48
27   โรงเรียนบ้านแหลมไผ่
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 4 มิถุนายน 2558 13:58:03
28   โรงเรียนวัดหาดสะแก
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 9 กันยายน 2557 12:01:55
29   วัดพรหมประสิทธิ์
ปราจีนบุรี
สพม.เขต 7  13 มิถุนายน 2557 15:38:59
30   ศรีมโหสถ
ปราจีนบุรี
สพม.เขต 7  13 มิถุนายน 2557 14:37:32
31   โรงเรียนบ้านเนินหอม
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 13 มิถุนายน 2557 09:09:21
32   โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 12 มิถุนายน 2557 18:17:30
33   โรงเรียนบ้านคลองหันแดง
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 30 พฤษภาคม 2557 13:55:22
34   โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 30 พฤษภาคม 2557 13:44:04
35   โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 12 กันยายน 2556 11:43:50
36   โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 25 มิถุนายน 2556 14:50:30
37   โรงเรียนวัดปากน้ำ
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 25 มิถุนายน 2556 06:37:38
38   โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 6 มิถุนายน 2556 10:45:49
39   โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 22 พฤษภาคม 2556 13:20:36
40   โรงเรียนบ้านหนองชะอม
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 22 พฤษภาคม 2556 12:55:13
41   โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 15 พฤษภาคม 2556 09:49:00
42   โรงเรียนวัดเนินผาสุก
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 15 พฤษภาคม 2556 09:29:45
43   โรงเรียนวัดหนองหูช้าง
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 2 พฤษภาคม 2556 10:51:25
44   โรงเรียนบ้านแหลมหิน
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 2 พฤษภาคม 2556 10:28:48
45   โรงเรียนวัดหนองโพรง
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 2 พฤษภาคม 2556 10:28:25
46   โรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 30 เมษายน 2556 19:52:28
47   โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 30 เมษายน 2556 14:20:25
48   โรงเรียนวัดระเบาะไผ่
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 30 เมษายน 2556 14:16:22
49   โรงเรียนบ้านหว้าเอน
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 30 เมษายน 2556 08:49:18
50   โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 29 เมษายน 2556 14:44:44


ทั้งหมด 248 รายการ 1 / 5
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th