คณะสงฆ์ภาค 1 (531)
คณะสงฆ์ภาค 2 (664)
คณะสงฆ์ภาค 3 (737)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,496)
คณะสงฆ์ภาค 5 (989)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,314)
คณะสงฆ์ภาค 7 (920)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,577)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,605)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,475)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,461)
คณะสงฆ์ภาค 12 (803)
    ฉะเชิงเทรา (211)
    นครนายก (67)
    ปราจีนบุรี (248)
    สระแก้ว (277)
คณะสงฆ์ภาค 13 (753)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,172)
คณะสงฆ์ภาค 15 (830)
คณะสงฆ์ภาค 16 (985)
คณะสงฆ์ภาค 17 (281)
คณะสงฆ์ภาค 18 (619)

รวม 23,212 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 13/05/2564
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

โรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ ->คณะสงฆ์ภาค 12->จังหวัดนครนายก
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   ภัทรพิทยาจารย์
นครนายก
สพม.เขต 7 นครนายก 18 กันยายน 2563 16:06:29
2   โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
นครนายก
สพม.เขต 7  1 กันยายน 2563 14:04:13
3   วัดสันติวัฒนาราม
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 24 เมษายน 2563 15:54:57
4   โรงเรียนวังดอกไม้
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 5 สิงหาคม 2562 12:58:58
5   โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 19 พฤษภาคม 2562 11:12:59
6   โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 5 พฤษภาคม 2562 16:26:29
7   โรงเรียนบ้านบุ่งเข้
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 28 พฤษภาคม 2561 15:06:25
8   Khao Add Nariphol Witthaya School
นครนายก
สพม.เขต 7  30 มิถุนายน 2560 11:40:33
9   โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม
นครนายก
สพม.เขต 7 นครนายก 23 มิถุนายน 2560 14:07:25
10   โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา)
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 22 มิถุนายน 2560 15:54:11
11   โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ นครนายก
นครนายก
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 12 มิถุนายน 2560 13:59:01
12   โรงเรียนวัดจันทร์เรือง
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 17 พฤษภาคม 2560 15:42:27
13   โรงเรียนบ้านคลอง 33
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 17 พฤษภาคม 2560 14:28:59
14   โรงเรียนเมืองนครนายก
นครนายก
สพม.เขต 7  15 กันยายน 2559 16:46:36
15   โรงเรียนองครักษ์
นครนายก
สพม.เขต 7  5 กันยายน 2559 14:01:02
16   โรงเรียนวัดวังไทร
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 19 สิงหาคม 2559 09:59:12
17   โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
นครนายก
สพม.เขต 7  15 สิงหาคม 2559 10:37:36
18   โรงเรียนบ้านนา
นครนายก
สพม.เขต 7  11 สิงหาคม 2559 07:39:02
19   โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นครนายก
สพม.เขต 7  9 สิงหาคม 2559 15:40:35
20   โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 20 พฤษภาคม 2559 07:48:01
21   โรงเรียนบ้านชวดบัว
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 16 พฤษภาคม 2559 19:53:12
22   โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 21 พฤษภาคม 2558 15:11:04
23   โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 15 กันยายน 2557 16:28:36
24   นครนายกวิทยาคม
นครนายก
สพม.เขต 7  13 มิถุนายน 2557 14:43:59
25   โรงเรียนวัดบางปรัง
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 2 สิงหาคม 2556 13:18:46
26   โรงเรียนบ้านเขาหัวนา
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 5 กรกฎาคม 2556 08:38:41
27   โรงเรียนหัวเขาแก้ว
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 22 มิถุนายน 2556 05:07:25
28   โรงเรียนวัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร)
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 30 พฤษภาคม 2556 12:53:31
29   โรงรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสรณ์)
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 27 พฤษภาคม 2556 17:49:33
30   โรงเรียนวัดคลองโพธิ์
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 27 พฤษภาคม 2556 09:38:35
31   โรงเรียนวัดโคกสว่าง
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 23 พฤษภาคม 2556 10:32:59
32   โรงเรียนวัดเนินหินแร่(เหมยากรนุสรณ์)
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 22 พฤษภาคม 2556 17:42:49
33   โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 22 พฤษภาคม 2556 10:56:16
34   โรงเรียนวัดสันตยาราม
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 21 พฤษภาคม 2556 14:13:40
35   โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 2 พฤษภาคม 2556 13:34:52
36   โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร)
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 28 เมษายน 2556 10:05:06
37   โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 23 เมษายน 2556 13:59:18
38   โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 23 เมษายน 2556 11:07:42
39   โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 22 เมษายน 2556 14:34:49
40   โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 22 เมษายน 2556 13:53:14
41   โรงเรียนวัดกุดตะเคียน
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 19 เมษายน 2556 09:36:52
42   โรงเรียนบ้านคลอง๑
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 18 เมษายน 2556 19:37:07
43   โรงเรียนวัดเกาะกระชาย
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 18 เมษายน 2556 15:52:58
44   โรงเรียนวัดอรุณรังษี
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 18 เมษายน 2556 11:13:56
45   โรงเรียนบ้านปากคลอง31
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 18 เมษายน 2556 10:02:37
46   โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 17 เมษายน 2556 12:23:07
47   โรงเรียนวัดดอนยอ
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 4 เมษายน 2556 16:05:09
48   โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 3 เมษายน 2556 10:56:03
49   โรงเรียนวันครู 2504
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 2 เมษายน 2556 22:46:49
50   โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 27 มีนาคม 2556 11:52:58


ทั้งหมด 67 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th