คณะสงฆ์ภาค 1 (534)
คณะสงฆ์ภาค 2 (667)
คณะสงฆ์ภาค 3 (736)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,505)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,017)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,333)
คณะสงฆ์ภาค 7 (922)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,563)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,638)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,521)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,442)
    ชัยภูมิ (578)
    นครราชสีมา (1,152)
    บุรีรัมย์ (893)
    สุรินทร์ (819)
คณะสงฆ์ภาค 12 (804)
คณะสงฆ์ภาค 13 (759)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,167)
คณะสงฆ์ภาค 15 (829)
คณะสงฆ์ภาค 16 (994)
คณะสงฆ์ภาค 17 (290)
คณะสงฆ์ภาค 18 (622)

รวม 23,343 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 19/10/2564
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
3401   โรงเรียนบ้านหาญ
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 15:28:22
3402   โรงเรียนบ้านเมืองแก
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 21 ธันวาคม 2554 14:48:29
3403   โรงเรียนบ้านหินดาด
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 14:43:48
3404   โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 14:32:47
3405   โรงเรียนบ้านโนนแดง
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 14:32:26
3406   บ้านห้วยหัน
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 13:51:18
3407   โรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 13:49:26
3408   โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 13:37:42
3409   โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 13:37:39
3410   โรงเรียนวัดพุทโธวาท
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 13:32:58
3411   โรงเรียนด่านขุนทด
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 13:26:12
3412   โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 13:20:10
3413   โรงเรียนบ้านกุดไผ่
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 13:20:03
3414   โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 13:13:15
3415   โรงเรียนบ้านมาบกราด
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 13:05:33
3416   โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 12:26:45
3417   โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 12:05:15
3418   โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 12:00:27
3419   โรงเรียนบ้านดอน
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 11:34:02
3420   โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 11:19:07
3421   โรงเรียนขี้เหล็กใหญ่
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 11:13:41
3422   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
สพม.เขต 30 ชัยภูมิ 21 ธันวาคม 2554 10:53:06
3423   โรงเรียนบ้านตะคร้อ
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 10:46:43
3424   โรงเรียนบ้านนาเจริญ
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 10:46:41
3425   โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 10:21:16
3426   โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต4 21 ธันวาคม 2554 10:16:24
3427   โรงเรียนโนนสำราญวิทยา
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 10:05:25
3428   โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 21 ธันวาคม 2554 09:49:24
3429   โรงเรียนบ้านเก่า - บ้านน้อย
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 09:36:38
3430   โรงเรียนครบุรีวิทยา
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 21 ธันวาคม 2554 09:33:58
3431   โรงเรียนบ้านหนองพลวง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 08:12:01
3432   โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 20 ธันวาคม 2554 21:24:28
3433   โรงเรียนบ้านซับชมภู
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 20 ธันวาคม 2554 20:10:00
3434   โรงเรียนบ้านอ้อไพล
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 20 ธันวาคม 2554 18:54:04
3435   โรงเรียนมาบกราดวิทยา
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 20 ธันวาคม 2554 16:34:51
3436   โรงเรียนบ้านฝาย
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 20 ธันวาคม 2554 15:52:39
3437   โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 20 ธันวาคม 2554 15:48:32
3438   โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 20 ธันวาคม 2554 15:48:11
3439   โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 20 ธันวาคม 2554 15:44:29
3440   โรงเรียนบ้านห้วยหว้า( อ.เมือง)
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 20 ธันวาคม 2554 12:31:06
3441   โรงเรียนบ้านนาคานหัก
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 20 ธันวาคม 2554 12:05:28
3442   โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
สุรินทร์
สพม.เขต 33  19 ธันวาคม 2554 20:31:56


ทั้งหมด 3,442 รายการ 69 / 69
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th