คณะสงฆ์ภาค 1 (534)
คณะสงฆ์ภาค 2 (667)
คณะสงฆ์ภาค 3 (736)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,505)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,017)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,333)
คณะสงฆ์ภาค 7 (922)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,563)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,638)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,521)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,442)
    ชัยภูมิ (578)
    นครราชสีมา (1,152)
    บุรีรัมย์ (893)
    สุรินทร์ (819)
คณะสงฆ์ภาค 12 (804)
คณะสงฆ์ภาค 13 (759)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,167)
คณะสงฆ์ภาค 15 (829)
คณะสงฆ์ภาค 16 (994)
คณะสงฆ์ภาค 17 (290)
คณะสงฆ์ภาค 18 (622)

รวม 23,343 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 19/10/2564
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
51   โรงเรียนบ้านละลม
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต2 25 กุมภาพันธ์ 2564 13:07:46
52   โรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 8 กุมภาพันธ์ 2564 08:43:08
53   ชุมพลสวรรค์วิทยา
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 26 มกราคม 2564 14:48:21
54   โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 15 กันยายน 2563 09:27:26
55   โรงเรียนบ้านกระเดื่อง
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 14 กันยายน 2563 15:17:02
56   วัดบ้านโคกซาด
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 13 กันยายน 2563 11:46:34
57   โรงเรียนบ้านหนองเพิก
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 12 กันยายน 2563 08:26:55
58   โรงเรียนบ้านสะทืด
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 31 สิงหาคม 2563 22:36:17
59   บ้านดอนทะแยง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 18 สิงหาคม 2563 13:47:27
60   โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 18 สิงหาคม 2563 09:36:56
61   โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 18 สิงหาคม 2563 08:51:15
62   ชุมชนบ้านเหลื่อม
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 11 สิงหาคม 2563 15:46:26
63   โรงเรียนบ้านสำโรง
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 4 สิงหาคม 2563 08:50:44
64   บ้านหนองหิน
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 3 สิงหาคม 2563 10:49:54
65   บ้านนาวอง
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 3 สิงหาคม 2563 10:22:27
66   โรงเรียนบ้านไผ่ (วันครู ๒๕๐๓)
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 31 กรกฎาคม 2563 10:01:24
67   โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต4 31 กรกฎาคม 2563 00:04:43
68   บ้านกาพระ
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 30 กรกฎาคม 2563 10:36:06
69   บ้านม่วงหนองตาด
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 30 กรกฎาคม 2563 10:24:08
70   บ้านขาม
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 29 กรกฎาคม 2563 15:42:01
71   โพนทองพิทยาคม
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 29 กรกฎาคม 2563 14:52:44
72   บ้านหาญฮี
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 29 กรกฎาคม 2563 09:46:27
73   โรงเรียนบ้านแคน
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 26 กรกฎาคม 2563 13:42:14
74   บ้านอาจญา
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 26 กรกฎาคม 2563 11:50:19
75   โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 18:02:01
76   อนุบาลรัตนบุรี
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 11:39:52
77   โรงเรียนบ้านอาเลา
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 11:37:25
78   บ้านยาง
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 11:21:19
79   โรงเรียนบ้านม่วงหมาก
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 11:18:26
80   โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก “คุรุราษฎร์บำรุง”
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 11:15:52
81   โรงเรียนบ้านนางเข็ม
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 11:13:29
82   ไทยรัฐวิทยา ๑๕ ( บ้านโส้ม )
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 11:11:41
83   โรงเรียนบ้านจาน
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 11:08:57
84   โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 11:07:06
85   บ้านเบิด
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 11:06:56
86   โรงเรียนบ้านหัวนา
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 11:03:08
87   บ้านโนนเปือย
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 11:01:58
88   โรงเรียนบ้านนานวน
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 11:01:06
89   โรงเรียนบ้านหนองหว้า
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 10:59:43
90   โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 10:59:18
91   บ้านหนองผือ
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 10:57:45
92   โรงเรียนบ้านโสกแดง
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 10:57:25
93   โรงเรียนบ้านหนองระฆัง
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 10:56:58
94   บ้านคำผง
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 10:56:27
95   บ้านธาตุ
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 10:54:54
96   โรงเรียนบ้านนายม (นิยมศึกษาวิทยา)
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 10:54:30
97   โรงเรียนบ้านหัวงัว
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 10:52:54
98   บ้านผำ
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 10:52:21
99   โรงเรียนบ้านโนนเซียง
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 10:50:43
100   บ้านน้ำคำ
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 10:50:22


ทั้งหมด 3,442 รายการ 2 / 69
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th