คณะสงฆ์ภาค 1 (530)
คณะสงฆ์ภาค 2 (660)
คณะสงฆ์ภาค 3 (737)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,493)
คณะสงฆ์ภาค 5 (988)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,316)
คณะสงฆ์ภาค 7 (919)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,576)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,599)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,454)
    นครพนม (485)
    มุกดาหาร (64)
    ยโสธร (397)
    ศรีสะเกษ (472)
    อำนาจเจริญ (130)
    อุบลราชธานี (906)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,458)
คณะสงฆ์ภาค 12 (802)
คณะสงฆ์ภาค 13 (750)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,170)
คณะสงฆ์ภาค 15 (830)
คณะสงฆ์ภาค 16 (980)
คณะสงฆ์ภาค 17 (282)
คณะสงฆ์ภาค 18 (620)

รวม 23,164 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 10/04/2564
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านสร้างโพน
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 8 เมษายน 2564 14:13:18
2   โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 2 เมษายน 2564 12:26:22
3   โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 มีนาคม 2564 16:23:56
4   โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 1 มีนาคม 2564 15:06:10
5   บ้านคูซอด
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 27 มกราคม 2564 12:13:05
6   บ้านหนองไผ่
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 24 มกราคม 2564 14:19:55
7   โรงเรียนบ้านห้วยไฮ
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 22 มกราคม 2564 15:37:53
8   โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
ยโสธร
สพป.ยโสธร เขต1 20 มกราคม 2564 13:03:56
9   วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 27 พฤศจิกายน 2563 12:03:38
10   โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 24 พฤศจิกายน 2563 15:24:28
11   โรงเรียนบ้านแวด
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 22 พฤศจิกายน 2563 12:21:49
12   โรงเรียนบ้านหนองเชือก
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 15 กันยายน 2563 11:41:32
13   โรงเรียนบ้านดงหนองบัว
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 15 กันยายน 2563 10:46:18
14   บ้านสำโรง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 8 กันยายน 2563 19:17:30
15   โรงเรียนบ้านหนองระนาม
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 8 กันยายน 2563 11:26:21
16   โรงเรียนบ้านโนนค้อ
ยโสธร
สพป.ยโสธร เขต1 8 กันยายน 2563 08:52:41
17   บ้านจังเอิน
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 5 กันยายน 2563 07:55:22
18   โรงเรียนบ้านมะขาม
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 20 สิงหาคม 2563 14:15:42
19   โรงเรียนบ้านธาตุ
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 19 สิงหาคม 2563 11:45:53
20   โรงเรียนบ้านขามทับขอน
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 18 สิงหาคม 2563 13:27:19
21   โรงเรียนบ้านโต่งโต้น
ยโสธร
สพป.ยโสธร เขต1 13 สิงหาคม 2563 12:38:13
22   โรงเรียนบ้านกุดสำโรง
ยโสธร
สพป.ยโสธร เขต2 6 สิงหาคม 2563 14:40:46
23   บ้านนาโพธิ์ (ครุราษฏร์สามัคคี)
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 24 กรกฎาคม 2563 13:07:50
24   โรงเรียนนารีนุกูล
อุบลราชธานี
สพม.เขต 29  12 กรกฎาคม 2563 11:03:58
25   โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
อุบลราชธานี
สพม.เขต 29  9 กรกฎาคม 2563 15:09:56
26   โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
อุบลราชธานี
สพม.เขต 29  26 มิถุนายน 2563 10:58:30
27   ชานุมานวิทยาคม
อำนาจเจริญ
สพม.เขต 29  22 มิถุนายน 2563 13:53:41
28   โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม
อุบลราชธานี
สพม.เขต 29  20 มิถุนายน 2563 13:35:34
29   โรงเรียนสหธาตุศึกษา
อุบลราชธานี
สพม.เขต 29  19 มิถุนายน 2563 11:54:03
30   บ้านแทรง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 10 มิถุนายน 2563 10:37:00
31   ปลาค้าววิทยานุสรณ์
อำนาจเจริญ
สพม.เขต 29  14 พฤษภาคม 2563 09:56:56
32   โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์
อำนาจเจริญ
สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 14 พฤษภาคม 2563 09:29:49
33   สร้างนกทาวิทยาคม
อำนาจเจริญ
สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 14 พฤษภาคม 2563 09:19:13
34   โรงเรียนวิจิตราพิทยา
อุบลราชธานี
สพม.เขต 29  13 พฤษภาคม 2563 17:58:29
35   ราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
ยโสธร
สพป.ยโสธร เขต1 7 พฤษภาคม 2563 15:42:50
36   บ้านหนองสะโน
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 6 พฤษภาคม 2563 14:37:19
37   โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
อุบลราชธานี
สพม.เขต 29  4 พฤษภาคม 2563 15:09:35
38   โรงเรียนบ้านแก้ง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต5 30 เมษายน 2563 16:05:23
39   โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 20 เมษายน 2563 12:34:15
40   โรงเรียนบ้านคำเม็กหนองนางฟ้า
ยโสธร
สพป.ยโสธร เขต1 19 เมษายน 2563 18:49:21
41   โรงเรียนลาดสว่างวิทยา
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 19 เมษายน 2563 11:11:06
42   โรงเรียนบ้านสะอาง (ประชาสามัคคี)
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 มีนาคม 2563 20:29:17
43   บ้านไทรงาม
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 17 มกราคม 2563 13:31:13
44   โรงเรียนบ้านทันสมัย
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 14 มกราคม 2563 15:21:49
45   โรงเรียนบ้านหนองกุง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 10 มกราคม 2563 14:08:31
46   มรุกขนคร
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 9 มกราคม 2563 14:22:25
47   โรงเรียนบ้านสุขเจริญ
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 9 มกราคม 2563 10:14:20
48   โรงเรียนบ้านสุขเกษม
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 8 มกราคม 2563 18:10:39
49   โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 8 มกราคม 2563 15:48:56
50   โรงเรียนบ้านสร้างหิน
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 8 มกราคม 2563 15:45:44


ทั้งหมด 2,454 รายการ 1 / 50
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th